İŞ MAHKEMELERİ KANUNU (ZORUNLU ARABULUCULUK)

27 Ekim 2017 Cuma

İş davalarında zorunlu arabuluculuk sistemini getiren İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 Tarihli ve 30221 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.


Bu kanun ile iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulü düzenlenmektedir.01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurma zorunluluğu dava şartı olarak getirilmiştir. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat taleplerinin bu kapsamda arabuluculuğa tabi tutulmayacağı düzenlenmektedir.  Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracağı ve bu sürenin en fazla bir hafta uzatılabileceği düzenlenmektedir.  Asıl işveren- alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmesine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranacağı düzenlenmektedir. Arabuluculuğa başvurunun zamanaşımı süreleri bakımından durdurucu nitelikte olduğu düzenlenmektedir. Ayrıca bu kanun ile yetki ve görev hükümlerinde bazı değişiklikler düzenlenmektedir. Bu kanun ile arabuluculuk süreci sonrası yapılacak yargılamanın basit yargılama usulü olduğu düzenlenmektedir.  Fesih bildirimine itiraz, disiplin cezalarına ilişkin davalar, bazı haklı nedene dayalı fesih davalarına ilişkin kararlar, ücretin gününde ödenmemesi, çalışma süresi bir yılı aşmamış işçilerin yıllık ücretli izin hakkı ve izin sürelerine ilişkin taleplerine dair davalar, küçüklerin çalışmasına ilişkin bazı davalara ilişkin temyiz yoluna başvurulamayacağı düzenlenmektedir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı, iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat davalarının zamanaşımı sürelerinin beş yıl olacağı düzenlenmektedir.

Kanun metni için tıklayınız.

 

Hukuk Müşavirliği

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination