Koronavirüs Tedbirleri/Pazar Yerleri

27 Nisan 2020 Pazartesi

Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza alınan yazıda; “Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.03.2020 tarih ve 53555007 sayılı yazısına atıfla, koronavirüs salgınından ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere ek olarak il, ilçe ve belde merkezlerinde mahalle/semt Pazar yerlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin olarak; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.03.2020 tarih ve 153-E.5929 sayılı yazı gönderilmiş denilmektedir.


Yazıda devamla, ekli yazıda belirtilen hususların ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifetiyle denetleneceğinin ve gerekli yaptırımların uygulanacağının üyelerinize bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” denilmektedir.

Konuya ilişkin ilgili yazılar ekte yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002