İlimize Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Taksilerin Trafiğe Çıkışlarına İlişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

5 Mayıs 2020 Salı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 04.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.7517 sayılı “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri” konulu genelgesi ile 05.05.2020 tarihli ve E-7538 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri/Taksilerin Trafiğe Çıkışları” konulu genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere 05.05.2020 tarihinde toplanmıştır.


Kurulun, 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmesi ve yukarıda zikredilen genelge kapsamında yapılan değerlendirmesi sonucunda;  

1. Kurulumuzun 29.03.2020 tarihli ve 2020/11 no.lu kararıyla getirilen “30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 00:01’den itibaren İlimizde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında araç plakalarının son hanesine göre sınırlamaya gidilmesine, uygulamanın birinci günü sat 24:00’e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksilerin, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksilerin trafiğe çıkabileceklerine, belirlenen bu sistemin takip eden günler için ardışık olarak devam etmesine” ilişkin uygulamanın 5 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sona erdirilmesine,

2. Şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek İlimize giriş yapmak isteyenlerin ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak, geri çevrilmesine, 
Ancak; 
a) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiğinin, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgelerin ibrazı kaydıyla, 
b) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların, 
c) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ile GSM operatörlerinin baz istasyonlarının bakım ve onarımında görevli olanların; bu sektörlerde görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesinin ibrazı kaydıyla, 
d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan ve ikamet ve işyerleri başka illerde bulunan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgelerinin ibrazı kaydıyla, 
e) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar ile medikal cihaz ve aletlerin bakım/onarımını yapan özel sektör çalışanlarının görevli olduklarına dair belge veya kimliklerinin ibrazı kaydıyla, 
f) Terhis olmuş askerler veya salıverilen tutuklu/hükümlülerden, ikametgâhları İlimizde olanların, 
g) Taraf oldukları davalar ve diğer adli işlemlerle ilgili olarak (duruşmalara katılmak, cezaevi ziyareti gerçekleştirmek, soruşturma işlemlerini takip etmek ve değerlendirmek, gözaltına alınan müvekkillerinin ifadesine katılmak, bilgi-belge temin etmek vb. Avukatlık görevine giren iş ve işlemler için) İlimize gelecek Avukatların, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten Uzmanların, İşyeri Hekimleri gibi çalışanların görev ve/veya kimlik belgesinin ibrazı kaydıyla,
h) Diğer illerden İlimize gelecek mevsimlik tarım işçilerinin, İçişleri Bakanlığının 2 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "Koronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu genelgesindeki esaslara uyulması kaydıyla, İlimize giriş yapabileceklerine,

karar verilmiştir.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun 2020/29 Nolu kararının tamamı ekte yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002