SGK'nın Kororavirüs ile ilgili 2020/12 Nolu Genelgesi

14 Mayıs 2020 Perşembe

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15'inci maddesinde;
“4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalarının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmünün yer aldığı, buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir." denilmektedir.

Yazıda devamla "COVID-19 salgınına maruz kaldığı tespit edilen sigortalılar için “İş Kazası veya Meslek Hastalığı Olarak Değil, Normal Hastalık Olarak İşlem Yapılacağı” belirtilmektedir.

Bahsi geçen konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü genelgesi ekte yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

İlgili Dosyalar :

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002