Şantiye Mahallinde Kontrollerin Yapılması

14 Mayıs 2020 Perşembe

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Odamıza alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.03.2020 tarihli 74223 sayılı Genelgesi ve daha önceden gönderdikleri yazılar ve eklerinde belirtilen konularda uygulamalara titizlikle riayet edilmesi gerektiğinin bildirildiği belirtilmektedir.


Yazıda devamla “4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile ilgi yazıların eki ve Genelgede belirtilen hükümler doğrultusunda; kuruluşlarca şantiye mahallinde yapılan denetimler sırasında Covid-19 önlemlerinin alınmadığının tespit edilmesi durumunda tanzim edilmesi gereken belgelerin gönderildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, belirtilen tedbirlerin alınmadığının tespit edilmesi durumunda ve öncelikle kuruluşça ekte gönderilen uyarı yazısının tanzim edilmesi suretiyle yapı müteahhidinin uyarılması ve 2020/9 Genelgesinde belirtilen tedbirlerin 24 saat içinde alınabileceği göz önüne alınarak yapı denetim kuruluşlarınca bu uyarı sonrasında ivedilikle tekrar şantiye mahallinde gerekli kontrollerin tekrar yapılması, eksikliklerin giderilmediğinin anlaşılması durumunda ise yazı ekinde tutanağın tanzim edilerek, bu durumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Düzenlenen tutanağın bir kopyasının da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi istenmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazısı, uyarı yazısı örneği ile tutanak örneği ekte yer almaktadır.

İlgili sektör üyelerimize duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002