Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemlere İlişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

4 Temmuz 2020 Cumartesi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 04.07.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10725 sayılı “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 04.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


Karar No: 2020/65

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alınmış ve uygulamaya geçirilmiş olduğu,

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı genelge ile “Lunapark ve Tematik Parklar” gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının kararlaştırılmış olduğu,

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmelerinin sağlanmakta olduğu,

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının 02.07.2020 tarih ve 1087 sayılı yazısı ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine “Lunapark ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin” eklendiğinin bildirilmiş olduğundan bahisle,
İçişleri Bakanlığınca da, lunapark ve tematik parkların 06.07.2020 tarihinden itibaren, genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyette bulunabileceklerinin değerlendirildiği bildirilerek;
Valilik/Kaymakamlıklarca, lunapark ve tematik parkların faaliyetlerini genelgede belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. İlimiz dahilindeki lunapark ve tematik parkların;
a) Gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek),
b) Faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere uyulması,
c) Sağlık  Bakanlığı  tarafından  hazırlanan  Salgın  Yönetimi  ve  Çalışma  Rehberinin  kararımıza  ekli  “Covid-19 Kapsamında Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığı altında belirlenen tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması kaydıyla,
6 Temmuz 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayabileceklerine,

2. Lunapark ve tematik parklara gelecek ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına,

3. Lunapark ve tematik parkların giriş-çıkışlarının kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmesine, girişlerde ziyaretçilerin sıra ile içeri alınmasına ve sırada durulması gereken alanlarda sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemelerinin yapılmasına,

4. Lunapark ve tematik parklardaki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanlarının kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmasına,

5. Personele Covid­19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilmesine,

6. Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmelerin kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışmalarına,

7. Lunapark ve tematik parkların sorumluları/işletmecileri tarafından, Covid­19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu olacak ve denetim ekipleri ile iletişim içinde bulunacak "işletme Koronavirüs sorumlusunun/sorumlularının" görevlendirilmesine,

8. Faaliyete başlayacak olan lunapark ve tematik parkların, ilgili Kaymakamlıklarca görevlendirilecek denetim ekipleri tarafından haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına,

9. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediyeler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yapılmasına,

10. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 04.07.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Duyurulur.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Ek: COVID-19 Kapsamında Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002