ATSO’dan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi”

10 Aralık 2017 Pazar

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) 24. Grup Meslek Komitesi’nin talebi doğrultusunda Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu - Türkiye Bölüm Derneği (GÜNDER) işbirliğinde düzenlenen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi” ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı.


ATSO’dan “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi”

Günümüzde ve gelecekte enerji sektörünü yakından ilgilendiren gelişmelerin aktarılacağı eğitimde, yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik ve biyokütle enerjisi)  alanlarında yatırım olanakları ele alınırken, uygulamacılara yönelik güneş enerjisi ile elektrik üretiminde çatı uygulaması konularında teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Üç gün süren eğitim programının açılışında bir konuşma yapan ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, “Enerji, çağımızda en önemli tüketim maddelerinden biri ve vazgeçilmez bir uygarlık aracıdır” dedi.

ATSO

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Özer şöyle konuştu;

“Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında gelen enerji tüketimi, sürekli artmakta ve bu artış gelecekte de devam edecektir. Bugün sahip olduğumuz teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve sunduğu imkanların yaşamımızda sürmesi için doğrudan ve dolaylı olarak enerji tüketmek zorundayız. Tüketmek zorunda olduğumuz enerjinin bugün büyük bir çoğunluğu fosil yakıtlarından, geri kalanı ise nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına verdiği tüm dünya üzerindeki zararları, önlem alınmazsa bu zararların telafisi için gelecekte yaşayacak insanların ödeyeceği bedelin çok büyük boyutlara erişeceğini kaçınılmaz olacaktır. Enerji üretiminde fosil kaynak kullanımının devam edebilme olanağının kalmadığı, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu durumda, sanayinin gelişmeye başlaması ile kullanımı giderek artan, kalkınma ve sanayileşme yolunda verdiği zararlar, önceleri göz ardı edilen bu enerji kaynaklarının yerine çevremizin kendi doğal ürünü olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının arttırılması gerçeği her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Hava, su, toprak kirliliğinden bitki örtüsünün ve hayvanların yok olmasına kadar uzanan çevre sorunları, bu sorunlardan etkilenen insanlarda gelecek kaygısı uyandırmış, bu kaygı ile beraber, çevrenin korunmasına karşı hassasiyet de giderek artmaya başlamıştır.

ATSO

Bu sorunun çözümü için yenilenebilir enerjinin kullanımı gündeme gelmiştir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil esaslı olmayan ve dünya var oldukça kendisini yenileyen, tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Günümüzün geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin insan, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel seviyede olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve tüketilmesi amacı ön plana çıkmıştır. Ülkeler özellikle sıfır salımı olan yenilenebilir enerji kaynaklarını güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile şartlarını zorlamadan ekonomiye kazandırılmasına önem verilmiştir.

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir.

Sonuç olarak; Türkiye coğrafi konumu ve jeolojik yapısından ötürü bütün yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma noktasında uygun bir bölgede yer almaktadır. Yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik ilerlemelerin bir an önce ele alınması ve buna uygun adımlar atılması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Toplumsal olarak geleceğimizin ve çevremizin kurtarıcısı olan yenilenebilir enerji konusunda bilinçlenmeli ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara destek vermeliyiz. Yenilenebilir enerjiyi destekleyerek hem günümüzü, hem de geleceğimizi kurtarmak hepimizin elinde.”

“Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi”nde katılımcılara; Güneş Enerjisi Mevzuatı, Güneş Enerjisi Sistem Tasarımı- Arazi Seçimi ve Projelendirme, Panel Montaj Sistemleri ve Seçimi, Kablo Seçimi ve Konektör Kullanımı, Orta Gerilim Şalt Malzeme Seçimi, Yıldırımdan Korunma ve AG Parafodur Seçimi, Kurulum, Devreye Alma ve Kabul- İşletme ve Bakım, Malzeme Ve Tesis Standartları, Off Grid Sistemler ve Tarımsal Sulama, Garanti ve Sigorta, Hibe ve Destekler, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Elektrik Üretimi – Ülkemiz ve Dünyadaki Durum, Biyogaz Sistemleri, Isı Pompası, Özellikleri ve Ülkemizde Kullanımı konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda panel ve pano üretimi yapan fabrikalar ziyaret edildi ve sahada incelemelerde bulunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination