Dış Ticaret Duyuruları

Dış Ticaret Duyuruları tarih sırasına göre aşağıda listelenmiştir.

Irak Kalite Kontrol Belgesi

TOBB'dan alınan yazıda, Irak Cumhuriyeti ve İrak Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafindan, Gıda Ürünleri Hariç, “İthalatta Sevk Öncesi Denetim” başlatılması için Societe Generale de Surviellance (SGS) ve Bureau Veritas adlı iki uluslararası gözetim şirketi ile yapılan anlaşma çerçevesinde yürürlüğe girmesi öngörülen uygulamamn, 01.05.2012 tarihinden itibaren tüm kapılarda başlatıldığı belirtilmektedir. Ancak, ihracatçı firmalarımızm bu uygulamaya hazırlıklı olmamaları nedeniyle, Şırnak Valiliğince Irak Bölgesel Yönetimi yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, bu sürenin 29.05.2012 tarihine kadar ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Irak Gümrük yetkililerinden alınan tespitlere göre Irak İbrahim Halil Gümrük Kapısında kalite kontrol belgesine tabi eşya taşıyan 50 aracın belgesiz olarak beklediği ve bu sayının giderek çoğaldığı, bu durum neticesinde Habur Sınır ve İrak İbrahim Halil Gümrük kapılarındaki işleyişin ciddi anlamda olumsuz yönde etkilendiği vurgulanmaktadır.

Habur Sınır Kapısının işleyişi açısından, üyelerimizin Irak’a sevk öncesi kalite kontrol ve gözetim belgesi alınması için ilgili uluslararası firmalarla irtibata geçerek malın sevk işlemlerini bu belge doğrultusunda yapmaları gerektiği, aksi takdirde bu sorunun devam edeceği belirtilmektedir.
İletişim Bilgileri :


Türkiye-Yemen 6.Dönem KEK Koordinasyon Toplantısı

TOBB'dan alınan yazıda, Türkiye- Yemen 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın 7-9 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildiği, 6. Dönem KEK Toplantısının ise 2012 yılında Sana'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Türkiye- Yemen ilişkilerinde son dönemde kaydedilen gelişmeler, iki ülke ticari ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin asekerci@atso.com.tr - batilgan.com.tr mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

İletişim Bilgileri :
Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Tel:314 38 43

Mısır'da Yatırım

TOBB'dan alınan yazıda, Mısır çelik piyasasındaki potansiyel yatırım imkanlarına ilişkin Kahire Ticaret Müşavirliğimizden elle edilen ve aşağıda sunulan bilgilere yer verilmektedir:

Mısır’ da 2008 yılında başlayan ekonomik krizden etkilenen sektörlerin başında metalürji gelmektedir. Yerli demir-çelik firmaları bu süreçte olumsuz etkilenirken, Türk firmaları fiyat dalgalanmalarından yararlanmaktadır.
Mısır’da fazla kapasiteye sahip olan elektrik ark ocaklı demir çelik firmaları için önemli bir potansiyel bulunmakta ve çelik sektöründe, El Ezz Steel Bars ve Ezz El Dhaklia firmaları monopol oluşturmaktadır.
Çelik sektöründe faaliyet gösteren birtakım firmalar, satın alma veya birleşme için büyük potansiyel taşımak ta olup, kütükten inşaat demir üretiminde başı çeken firmaların yaşadıkları birtakım sorunlar nedeniyle bunların satın alınması ve kapasitelerinin artırılması yoluna gidilebilir. Bu kapsamda, Ezz Steel firması da göz önünde tutulmalıdır,
Ülkemiz firmaları ayrıca, yılda yarım milyon ton sıvı çelik kapasitesine sahip olan firmaları satın alabilir ya da yıllık 2 milyon ton kapasiteli yeni bir Fabrika ruhsatına başvurabilir.
Mısır’da demir—çelik yatırımın yapılmasının nedenleri, düşük enerji fiyatları, iç talep yüksekliği, Sudan ve Libya gibi komşu ülkelere ihracat olanağıdır.

Söz konusu yatırım imkanları ile Ezz Steel isimli çelik firmasına ait bilgilere www.ezzsteel.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri :
www.ezzsteel.com

Asya Kalkınma Bankası

TOBB'dan alınan yazıda, 02—05 Mayıs 2012 tarihlerinde Manila’da düzenlenen Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank-ADB) 45. Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında mütehahitlik ve müşavirlik sektörlerimizi ilgilendiren kararlar alındığı bildirilmiştir.
Bu çerçevede anılan toplantıda söz konusu sektörleri ilgilendiren iki önemli karar aşağıda verilmektedir.

1- ADH, bölgedeki fakir ülkeler için ayrıcalıklı pencere olarak bilinen Asya Kalkınma Fonunun Özel Çekme Hakkını (Special Drawing Rights—SDR), önceki dört yıla göre %95 artırarak, 12.4 milyar ABD Dolarına çıkartmıştır. Bu Fon, cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi, iyi üretim, gıda güvenliği, özel sektörün kalkındırılması ve afet yardım merkezleri kurulması amacıyla kullanılacaktır. Yenilenen Fon, kullanılan ülkelerde: altyapı, eğitim, sosyal güvenlik ağı ile temiz ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yatırım aracılığıyla iç ve çevresel büyümeyi teşvik edecektir.
2- ASEAN+3 Maliye Bakanları Toplantısında, başlangıç sermayesi 485 milyon ABD doları olan ASEAN Altyapı Fonu’nun kuruluşu açıklanmıştır. Fon ile, yılda yaklaşık 60 milyar Dolar olduğu tahmin edilen bölgesel yol, demiryolu, enerji, su ve diğer kritik altyapı ihtiyaçlarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır. ADB Fonun her projesi için ek finansman sağlayacak ve Fonu idare edecektir.

Bu çerçevede. ADB tarafından ek finansman sağlayacak ve idare edilecek ASEAN Altyapı fonunun kurulması ve Asya Kalkınma Fonunun SDR’sinin %9.5 artırılması firmalarımız için yeni iş imkanları yaratacağı ithalde edilerek. Türk Müteahhitlik ve Müşavirlik firmalarımızın Bankanın projeleri, ihale kurulları ve duyurularına ulaşabilecekleri Manila Ticaret Müşavirliğimiz web sitesindeki ihaleler bölümünden, ADB ihalelerini yakından takip etmelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.ADB açıklamaları, basın haberleri, seminer ve toplantı notları çerçevesinde, ASEAN+3 Toplantısı, Guvenörler Kurulu Toplantısı ve Seminer Programları, Ülke Sunuşları, Ev Sahibi Ülke Filipinler’in Faaliyetleri, Türkiye Katılımı ve Manila Ticaret Müşavirliğinin değerlendirilmelerine yer verilmek suretiyle hazırlanan ADB 45.Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısına İlişkin bilgi notunun, anılan Müşavirlerimizin web sitesinin(www.musavirlikler.gov.tr) internet adresinin Filipinlerin linki altında) ana sayfasından temin edilebileceği bildirilmektedir.İletişim Bilgileri :


Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi 6. Dönem Toplantısı

TOBB’dan alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Mehdi EKER'in, 28 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştireceği ve ziyaret esnasında, Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi 6. Dönem Toplantısının düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ile ikili ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi notunun 29 Mayıs 2012 Çarşamba mesai bitimine kadar Odamız Dış ekonomik ilişkiler Müdürlüğüne (mail: asekerci@atso.org.tr – aunal@atso.org.tr) iletilmesini


İletişim Bilgileri :


Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination