Dış Ticaret Duyuruları

Dış Ticaret Duyuruları tarih sırasına göre aşağıda listelenmiştir.

Libya’ya Ticari Amaçla Sefer Yapan Gemiler Hakkında Yapılacak Bildirimler

TOBB’dan alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Libya’ya ticari sefer gerçekleştirmekte olan gemiler için NATO askeri makamlarınca “deconfliction” uygulamasına son verildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı’na iletilen SHAPE Stratejik Harekat Merkezi’nin e-posta yazısında, gönderen ülke/uluslararası kuruluş/STK/NATO tarafından doğrulanması koşuluyla, insani yardım amaçlı taşımacılık faaliyetleri için “deconfliction” numarası sağlanacağı; “deconfliction” numarasının sağlandığı insani yardım maksatlı gemilerin engelsiz geçiş (unhampered passage: no hailing, no boarding required) yapabilecekleri; öte yandan, ticari seferler dâhil, bu kategori dışındaki seferlerin ise “Navwarn-system” prosedürlerine tabi olacakları; bu gemiler için “deconfliction” numarası sağlanmayacağı kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, Libya’da uygulanmakta olan silah ambargosu çerçevesinde ve “Navwarn-system” prosedürleri gereği, Libya limanlarına ulaşmak amacıyla, NATO Harekât Bölgesi’ne giriş yapan ve insani yardım kategorisi dışında kalan gemilerin, NATO askeri makamlarına bildirimde bulunmuş olsalar dahi, NATO savaş gemilerince durdurulup aranabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, NATO Daimi Temsilciliğimizin konuya ilişkin olarak Napoli’deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı’yla (JFC) gerçekleştirdiği temas neticesinde, ticari amaçlı seferler için gemicilik şirketleri tarafından aşağıda yer alan e-posta adreslerine doğrudan bildirimde bulunulmasının yeterli olacağı ve söz konusu bildirimlerin bölgedeki deniz hareketlerinin NATO tarafından izlenmesini kolaylaştıracağının öğrenildiğini belirtmektedir.

Bu çerçevede, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, Libya’ya yönelik insani yardım ve resmi gemi seferleri kapsamının dışında kalan ticari amaçlı gemi seferleri için, ilgili denizcilik firmalarınca aşağıda yer alan e-posta adreslerine bildirimde bulunulmasının uygun olacağı bildirilmektedir.


İletişim Bilgileri :
m.camilleri@manp.nato.int
mocn3dogcell@manp.nato.int
n.embargo@manp.nato.int
shapesocwatch@shape.nato.int


Polonya Türkiye - Türkiye Polonya Ticari Eşleştirme Talepleri

ATİK-Avrupa Türk İşadamları ve İşbirliği Konseyinden alınan yazıda, Avrupa Birliğine giriş sürecinde ülkemizin daha iyi tanınması ve uluslararası lobi çalışmalarında daha iyi sonuç almak için sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik çalışmalarda bulunulduğu bildirilmektedir.

Bu zamana kadar gerçekleştirdikleri Uluslararası kentler işbirliği programında Polonya’dan 40 Türkiye’den 40 şehir olmak üzere karşılıklı toplam 80 şehrin kardeş şehir olmalarının sağlanıldığı ifade edilmektedir. Kardeş şehir olan bu şehirlerde 15 işadamı alarak Ankara Akyurt PİEZESNO işadamları Komisyonları gibi 510 işadamı Polonya dan 510 Türkiye den olmak üzere toplam 1020 işadamı ile Polonya-Avrasya Türk Ticaret Ve Sanayi Odası Platformunu oluşturulduğu belirtilmektedir. Konsey tarafından 52 personeli ile sektörel girişimcilerine hizmet sunulmaktadır.

Sözkonusu konseyin çalışmaları dâhilinde, Polonya'da bulunan merkezlerine yapılan başvurularda aşağıda belirtilen sektörlerde Türkiye'de bulunan firmalar ile eşleştirme yapılacağı bildirilmektedir. Odamız üyesi ve üretim yapan firmalar sözkonusu konsey ile temasa geçebilirler.

1-Hastane ve Medikal Malzemeleri Sektörü
2-inşaat Malzemeleri Sektörü
3-Et Ve Tavuk Sektörü


İletişim Bilgileri :


2011/22 Sayılı Tebliğ hk

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış olan, "Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliği" (ithalat: 2011/22) 25 Mayıs 2011 tarih ve 27944 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

01/01/2011 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi, bahsi geçen Tebliğ'in ekinde yer almaktadır.

Söz konusu tebliğin 2. maddesinde; "Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ithalat 2011/18 sayılı " Otonom Tarife Kontenjanın Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ'in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir." hükmü yer almaktadır.


İletişim Bilgileri :


İsrail Müteahhitlik

TOBB’dan alınan yazıda, Telaviv Ticaret Müşavirliğimizin 09.05.2011 tarihli yazısına istinaden, İsrail’in önemli endüstriyel kuruluşlarından biri ve Türkiye’ye petrol ve petrol ürünleri ihraç eden en büyük petrokimya şirketi olan Oil Refineries Limited’e ait Hayfa Rafinerisi’nde yapılmakta olan tevsi yatırımı için anılan şirketin rafineri boru hatları konusunda tecrübeli Türk müteahhitleri ile çalışma talebinde bulunduğu belirtilmektedir.

Konuyla ilgilenen müteahhitlik firmalarımızın ekte verilen iş tanıtım notunu da dikkate alarak, soru formunu doldurmaları ve aşağıda iletişim bilgileri verilen Telaviv Ticaret Müşavirliğimize iletmeleri gerekmektedir.


İletişim Bilgileri :Barwa Ticaret Bulvarı

TOBB’dan alınan yazıda, Doha Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazılara atfen, Barwa Şirketi’ne ait yapım aşamasında olan ve 2011 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan Barwa Ticaret Bulvarı’nda (Barwa Ain Khalid Commercial Avenue) sergi ve satış alanları oluşturulmasının planlandığı ve bu kapsamda söz konusu alanlarda Türk firmalarının ürünlerini doğrudan pazarlayabileceği bildirilmektedir.

Konuyla ilgilenenlerin aşağıda iletişim bilgileri verilen Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.


İletişim Bilgileri :
T.C. DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Adres: Al Jawaan Str. Retaj Business Center No: 215 Doha - State of Qatar
P.O. Box 39217, Doha - State of Qatar
Tel: +974 44342130
Faks:+ 974 44342128
E-mail: doha@dtm.gov.tr
Web: www.counsellors.gov.tr


Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination