Dış Ticaret Duyuruları

Dış Ticaret Duyuruları tarih sırasına göre aşağıda listelenmiştir.

Libya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden Alınan Nota

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Libya'da yabancılar bakımından istikrar ve güvenin sağlandığından bahisle, Türk şirketlerinin yarım kalmış ve anlaşması sağlanmış projeleri tamamlamak üzere Libya'ya geri dönüşlerinin beklendiği ifade edilmektedir.

İletişim Bilgileri :


10 Adımda Basra ve Irak'ın Güney Vilayetleri İş Rehberi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,10 Adımda Basra ve Irak'ın Güney Vilayetleri İş Rehberi'ne, Basra Başkonsolosluğumuzun resmi internet sitesinden (basra.bk.mfa.gov.tr) Bilgi Notları başlığından erişilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.İletişim Bilgileri :


TIR Sistemi Firma Bilgi Formu

TOBB’dan alınan e-postada, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından TOBB’a iletilen yazıda, TIR Sistemi altında faaliyet göstermek üzere tezkiye edilen firma verilerinin toplanması ve teyit edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, TIR firmalarından bazılarına yazılı ve/veya e-posta yoluyla ulaşılamadığı belirtilerek, söz konusu bilgilerin sağlıklı bir biçimde temin edilmesi talep edilmiştir.

Bu doğrultuda, ekte sunduğumuz “firma bilgi notu” formunun eksiksiz doldurulup, kaşelenerek imzaya yetkili kişi/kişilerce imza edildikten sonra en geç 8 Şubat 2013 tarihine kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde bir örneği yazımızla birlikte kayıtlarımızdaki mevcut e-postalara iletilen ya da web sayfamızdaki dış ticaret ve fuarlar duyurusunda yer alan (http://www.atso.org.tr/disticaret/4/152/dis-ticaret-ve-fuar-duyurulari.html) “detaylı bilgi formu örneği” dosyasını bilgisayarda doldurarak, sadece elektronik ortamda (asekerci@atso.org.tr; oisgoren@atso.org.tr) e-mail adreslerine yine en geç 8 Şubat 2013 tarihine kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Odamızla çalışan TIR firmalarından adres, unvan ve ortak değişikliğinde olanların, bu değişikliklerini TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları’nın 9. Maddesi çerçevesinde TOBB’a iletmek üzere Odamıza bildirmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ş. Aykut ŞEKERCİ
Diş Ekonomik İlişkiler Müdürü

NOT: Karne hamilinin unvan, adres ve ortak değişikliği
Madde 9- Unvan, adres ve ortak değişikliği yapan karne hamili, aşağıda belirtilen belgeler ve talep yazısıyla birlikte odaya müracaat eder. Adresinin değişmesi halinde, ikişer nüsha olmak üzere;
a) Değişikliğin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi.
b) Talepname,
c) Taahhütname,
d) Ek taahhütname,
e) Karne hamili bilgi formu,
f) Son altı ay içerisinde tasdiklenmiş imza sirküleri örneği.
Unvanının değişmesi halinde; birinci fıkrada belirtilen belgelere ilaveten yeni unvana göre yeniden düzenlenen teminatlar. Ortaklarının değişmesi halinde; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden 3’er nüsha ve buna ilaveten değişen ortakların her biri için, 3’er nüsha olmak üzere;
a) Tasdikli nüfus kayıt belgesi,
b) Tasdikli ikametgah belgesi,
c) Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı.
Ortaklar veya yönetim kurulu üyeleri veya müdür veya genel müdür değişikliklerinde bu esasların altıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır. Yukarıda belirtilen değişikliklerin aynı anda birden fazlasının beyan edilmesi halinde, beyan edilen değişiklere isabet eden belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. Unvan ve ortak değişikliği olması halinde taahhütnamenin Noter veya Odaya tasdik ettirilmesi zorunludur.


İletişim Bilgileri :Rus Firma Teklifleri

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden alınan yazıda, Türkiye’de iş partneri bulmak isteyen iki Rus firmasının olduğu belirtilmektedir. Teklifleri aşağıdaki gibidir;

1.’’Uzak Doğu Balları’’ firması-organik doğal bal ve bal ürünleri üreticisi ve ihracatçısı. Yılda 500 ton kaliteli bal sevk edebilmektedir.
İrtibat bilgileri tel:+7908 440 8226 fax:007423 234 8660

2.’’Avtoremon’’ firması-gıda üreticilere aşağıda geçen ürünleri sevk edebilir. Yumurta tozu, yumurta proteini tozu, diğer yumurta ürünleri.
İrtibat bilgileri tel:+7912 228 7128 E-mail: alek-ek@yandex.ru


İletişim Bilgileri :
1-)tel:+7908 440 8226 fax:007423 234 8660
2-) tel:+7912 228 7128 E-mail: alek-ek@yandex.ru


Belçika'da İflas ya da Konkordato İlan Edilen Şirketler

TOBB'dan alınan yazıda,Belçika'nın L'Echo gazetesinde yayınlanan ve 29 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Belçika' da iflas ya da konkordato ilan edilen şirketlere ilşkin sektörel bilgileri içeren liste TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi web sitesinin (http://tobb.org.tr/DEIK/Sayfalar/Anasayfa.apsx) ''Diğer Duyurular'' sayfasında yer aldığı belirtilmektedir.İletişim Bilgileri :


Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination