Önce Antalya, Öncü ATSO

Türkiye’nin en eski ticaret ve sanayi odaları arasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, (ATSO) 3 Nisan 1882 tarihinde, "Ziraat ve Ticaret Odası" adı altında kurulmuştur.

14 Haziran 1910 tarihli “Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair Nizamname” gereğince, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası adını alarak yoluna devam etmiştir.

1922 yılında üye sayısı 100, bütçesi 2.000 Dolar olan ATSO, özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte, her alandaki atılımlara paralel bir gelişme göstermiştir.

Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası; 43 bini aşkın üyesi, 29 milyon 820 bin liralık bütçesi, 49 meslek grubu, 111’i meclis üyesi olmak üzere 271 meslek komite üyesi ile Antalya’nın en etkili kurumlarından, Türkiye’nin en büyük Odalarından birisidir. ATSO’nun Serik, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Gazipaşa, Akseki ilçelerinde temsilcilikleri aracılığıyla ilçelere de hizmet götürmeye devam etmektedir.

ATSO, kurulduğu günden bu yana kent ticaretinin, kültürel ve sosyal yaşamının şekillenmesinde aktif şekilde yer almıştır.

ATSO, kentin birçok öncü kurumunun kuruluşunda, ekonomik büyümede itici güç olmalarında ana yapı taşlarından birisi olmuştur. Antalya Fuarcılık A.Ş., Antalya Serbest Bölge İşletmeleri A.Ş., Antalyaspor A.Ş, Antalya Güçbirliği Holding A.Ş., Batı Akdeniz Teknokent A.Ş., Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Tanıtım A.Ş. gibi kente katma değer katan, vizyon oluşturan kurumların kuruluş ve işletme aşamalarında aktif olarak yer almıştır. Hâlihazırda da bölgeye değer katacak Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Korkuteli Karma OSB kuruluş çalışmalarını yürütmektedir.

Ayrıca, ATSO Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı’nı kurarak, vakıf çatısı altında Antalya Kültür Sanat’ı kente kazandırmıştır. Bunun yanı sıra, Antalya Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı, Antalya Sağlık Vakfı, Mavi Bayrak Vakfı, Antalya Tanıtım Vakfı gibi birçok sosyal girişimin kurucuları arasında yer almıştır.

ATSO, yalnızca Antalya il merkezi için değil, Batı Akdeniz Havzasının gelişmesi için de sorumluluk almış, bu çerçevede Batı Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Güçbirliği Platformu, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV) kuruluşuna da öncülük eden kurumların başında yer almıştır.

Uluslararası alanda da Antalya’nın en önemli referans noktalarından birisi olan ATSO,  Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME), Akdeniz Turizm Birliği, Türk Alman Ticaret Odası (TATSO) ve Avrupa birliği delegasyonu gibi kurumlarla ile işbirliği içerisindedir. Yurtdışındaki birçok Oda ile işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu işbirlikleri lobi faaliyetlerinin yürütülmesinde, Avrupa Birliği desteklerinden yararlanılması ve üyelerin yurtdışı pazarlara açılması noktasında önemli avantajlar sunmaktadır.

Odamız, proje üretme kapasitesi ve hayata geçirdiği projeler ile Antalya’nın en üretken kurumlarının başında gelmektedir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, kent vizyonuna değer katan, birlikteliği öne çıkaran kapsayıcı ve bütünleştirici çalışmaları, örnek teşkil eden kurumsal uygulamaları ile Türkiye’nin en aktif ve başarılı olarak nitelendirilen Odalarından birisidir.

ATSO, özellikle son 20 yıllık dönemde müthiş bir hızla gelişen teknolojinin, dünyadaki iş yapış sistemlerinin, yönetim sistemlerindeki değişime ayak uydurmuş, başarılı uygulamalar ile fark yaratabilmiş bir Oda olmuştur.

1997 yılından bu yana, eğitimin kişilerin ve kurumların gelişiminde vazgeçilmez bir rol oynadığı ve bu konuda yaşanan eksikliğin giderilmesi bilinci ile üyelere ve çalışanlarına dönük düzenli eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Eğitim programları, 2010 yılı itibariyle "ATSO Akademi" çatısı altında kurumsal bir yapıya büründürülmüştür. Bugün gelinen noktada ilçe temsilciliklerine de hizmet götüren ATSO Akademi, her yıl 80 düzeyinde farklı konuda 3 bin düzeyinde katılımcıya eğitim vermektedir.

1998 yılında faaliyetine başlayan Antalya AB Bilgi Merkezi, Türkiye’deki AB Bilgi Merkezlerinin en aktiflerindendir. Bu merkez bünyesinde yürütülen projeler ile bugüne kadar kent ekonomisine milyonlarca Euro Avrupa Birliği desteği alınmıştır.

1999 yılında ATSO’nun desteğiyle eğitim-öğretime açılan “ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi” övünç kaynağı olmuştur.

2003 yılında, Toplam Kalite Yönetimi süreci başlatılarak “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” alınmıştır. 2010 yılı itibariyle de “ISO 9001:2008” versiyonuna geçiş yapılmıştır.

2004 yılında, ATSO yeni hizmet binası çalışmaları başlatılmıştır.

2005 yılında, üyelere dönük eğitim programları ilçelerde de düzenlenmeye başlanmıştır. “Güvenli Alışveriş” sloganı ile tüketici koruma garanti belgesi uygulaması başlatılmıştır. Antalya’nın ve üyelerin enerji ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla Antalya Enerji Üretim AŞ’ye ortak olunmuştur.

2006 yılında, Oda hizmet kalitesinde sürekli gelişmeyi öngören “TOBB Oda Akreditasyon Sistemi”ne dâhil olunmuş, üyelerimize ihracatçı olma ve yeni pazarlara açılma fırsatı yaratmak amacıyla, “İhracata İlk Adım Programı” başlatılmıştır.

2007 yılında, Oda çalışanlarına yönelik “Performans Yönetim Sistemi”  başlatılmıştır. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti olarak, kalifiye eleman sıkıntısını çözmek amacıyla, model olan bir yaklaşımla bir OSB içerisinde kurulan Türkiye’nin ilk teknik lisesi; “Antalya Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi” kurularak eğitime başlamıştır.

2008 yılında, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile üyeleri arasında işbirliğini arttırmak amacıyla “AB-Batı Akdeniz Oda Ağı Projesi” başlatılmıştır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde yenilik ve rekabetçiliği desteklemeye yönelik “Avrupa İşletmeler Ağı Projesi” başlatılmıştır. “Yeni Hizmet Binası” Antalya’nın hizmetine sunulmuştur.

2009 yılından itibaren kente vizyon katacak temalar öne çıkarılmıştır ve çalışmalar bu odakta yapılmıştır; "Diyalog Yılı" ilan edilerek kentin tüm dinamiklerinin biraraya gelmesine vesile olunmuş, birlikte çalışma kültürü öne çıkarılmıştır. Diyalog toplantıları ile Kaleiçi’nden sektör sorunlarına kadar çok sayıda konu ilgili kurum ve kuruluşlar ile ele alınmış, sonraki yıllarda hayata geçirilecek projeler için güçlü bir altyapı oluşturulmuştur. Antalya Kongre Bürosu, ATSO Hizmet Binasına alınmış, Antalya’nın kongre destinasyonu olarak bilinirliğini artırmak üzere çalışmalarına hız vermiştir.

2010  yılı "Markalaşma Yılı" ilan edilerek Antalya Markaları Projesi, Sektörlerin Markalaşma Çalışmalarına Destek Projesi, Marka Eğitimleri Programı, Kurumsal Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesini kapsayan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. EXPO 2016 başvuru ve düzenleme hakkı kazanma sürecinin yürütüldüğü EXPO Ofisi ATSO bünyesinde hizmete açılmıştır.

2011 yılında diyalog çalışmaları meyvelerini vermeye başlamış, Antalya’yı bir destinasyon mantığı ile tanıtmak amacıyla ATSO liderliğinde, kentin kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla Türkiye’ye örnek bir yapı olan Tanıtım A.Ş. kurulmuştur. Yine Türkiye için bir ilk olan, tarım sektörünün tüm taraflarını tek bir çatı altında toplayan ve sektör sorunlarını güçlü bir yapıyla ele alacak Tarım Konseyi kurulmuştur. Ayrıca üyeleri kümelenme mantığı ile biraraya getirerek uluslararası pazarlara açacak, alternatif pazarlara yönlendirecek çalışmalara odaklanılmıştır. "Yapı Sektörü Kümeleme Projesi" başlatılmıştır.

2012 yılı “Antalya Yılı” ilan edilmiş, Antalya'nın tarihinde yer alacak faaliyetler hayata gerçekleştirilmiştir. Antalya’ya değer katacak ATSO Kültür ve Sanat Merkezi, ATSO Kaleiçi Evi projeleri başlatılmıştır. Antalya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, Oda Borsa Başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ile iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı "2023 Antalya Vizyonu Arama Konferansı" ATSO organizasyonunda düzenlenmiştir. Bu çalışma ile Antalya kent vizyonunu yazılı hale getirmiş ilk kent olmuştur ve tüm Türkiye’ye örnek olmuştur.

2013 yılında, “2023 Antalya Vizyonu Karar Konferansı" düzenlenerek tarımdan ticarete, turizmden sanata kentin geleceği masaya yatırılarak, çözüm yolları tartışılmıştır. Antalya vizyonu doğrultusunda kurumların atması gereken adımlar değerlendirilmiştir. ATSO’nun lobi gücü ve Kongre Bürosu çalışmaları meyvelerini vermeye başlamış, Dünya’nın en prestijli kongrelerinden birisi olarak kabul edilen ICCA (Dünya Kongre Organizatörleri Birliği) genel kurulu Antalya’ya alınmıştır. Tamamlandığında yaklaşık 1000 genci iş ve meslek sahibi yapan istihdam projeleri ile mesleki sertifikasyon çalışmalarına başlanmıştır.

2014 yılında, ATSO bünyesinde kurulan Mesleki Sertifikasyon Merkezi, Türkiye’de Turizm Yiyecek İçecek sektöründe yetkilendirilen ilk ve tek merkez olmuştur. Kentin sorunları Bakanlıklar ve Antalya Milletvekilleri nezdinde yapılan yoğun ziyaretlerle TBMM'nin gündemine taşınmıştır. "Gıda Kümesi" ve "Tarım Kümesi" projeleri hayata geçirilmiştir. Odamız ile Akdeniz Üniversitesi arasında lisansüstü tez çalışmaları ile sektör sorunlarının çözümünü amaçlayan işbirliği protokolü imzalanmıştır.

2015 yılında, en önemli vizyon projelerimizden biri olan “ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı” kurularak, eski hizmet binamızın yerine inşa edilen “Antalya Kültür Sanat” hizmete açılmıştır. Açılışını dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso ve ünlü fotoğrafçı Ara Güler sergisi ile yapan Antalya Kültür Sanat’ı kısa sürede 10 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi gezmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucu 2 bine yakın çocuk sanat atölyelerinde kültür sanat eğitimi almıştır. “Kaleiçi ATSO Evi”nin de yapımı tamamlanmıştır.

2016 yılında, ATSO’nun ana sponsorluğunda ilk kez Antalya Alışveriş Festivali düzenlenmiştir. ATSO öncülüğünde Antalya sanayisine güç katacak ve Bölge ekonomisine katma değer sağlayacak Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluş başvuru süreci tamamlanmıştır. Kentin ticaret hayatına vizyon kazandıracak, ulusal toplantılarda Türkiye’ye örnek bir çalışma olarak nitelendirilen Etik Kurul Yönergesi oluşturulmuş ve ATSO Etik Sözleşmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Odalar ve Borsalar camiasında başarılı uygulamaları ile örnek olarak gösterilen, 5 yıldızlı Akredite ATSO’da e-ATSO dönemi başlamıştır. e-ATSO ile iş süreçleri dijital ortama alınmış, birçok hizmet internet üzerinden verilmeye başlanmıştır. Bu projenin hayata geçmesi ile ATSO, Türkiye’nin ilk dijital odası olmuştur.

2017 yılında, Antalya’da inovasyon/yenileşme kültürünün gelişmesini, Antalya ekonomisine yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmek ve yenileşme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “ATSO İnovasyon Yılı” ilan edilmiştir. Bu çerçevede, yıl boyunca örnek çalışmalara imza atılmıştır;

Gazeteci, teknoloji ve trend editörü Serdar Kuzuloğlu, İdeasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara, Dijital Pazarlama Danışmanı İlyas Teker, Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç ve E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel’in konuşmacı olarak katıldığı “Dijital Ekonomi Antalya” etkinliği düzenlenmiştir.

Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik “Robotik Kodlama”, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Google işbirliğinde ‘Dijital Atölye’ ile üyelerimize yönelik 40 saatlik eğitim programları düzenlenmiştir. Ayrıca, Oda çalışanlarının katılımıyla inovatif fikirlerinin değerlendirildiği “ATSO İnovasyon Günleri: Fikrini Söyle” etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Ürün, hizmet, pazarlama, organizasyon ve süreç inovasyonu kategorilerinde “Antalya İnovasyon Ödülü” ile Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı kapsamında "2017 Yılı ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülü” yarışmaları düzenlenmiştir.

2017 yılında bir önemli çalışma da, 43 bini aşkın üyenin birbirleriyle olan ticari alışverişinde artışa, tanıtımlarını yapma olanağına ve müşteri portföylerinin genişlemesine katkı sağlayacak olan “ATSO Avantaj” sistemi hayata geçirilmiş olmasıdır.

ATSO, yukarıda özetle ve bir kısmı verilen tüm çalışmarıyla, bundan sonraki süreçte de, Antalya ve Türkiye için değer üreten kurumlardan birisi olma bilinci ile Türkiye’de birçok ilke imza atmaya ve kente vizyon katan faaliyetlerine devam edecektir.

Yıllık faaliyet raporlarına ulaşmak için tıklayınız.
 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination