Kalite Politikamız

1. MİSYONUMUZ
Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomik faaliyetleri genel menfaatlere uygun olarak geliştirmek, üyelerin birbiri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak.

2. VİZYONUMUZ
Antalya’nın ve bölgemiz iş aleminin gelişiminde öncü kurum olmak.

3. İLKELERİMİZ
• Yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini ve stratejik hedeflerini hızlı, etkin, kaliteli biçimde gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirerek uygulamak,
• Stratejik amaçlarımıza ulaşmak için planlanan hedeflere yönelik risk, fırsat ve kaynakları belirleyerek gerçekleştirmek ve izlemek,
• Üyelerimizle sağlıklı iletişim kurarak oda-üye bütünleşmesini  sağlamak.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini takip etmek.
• Daha kaliteli hizmet ve sürekli gelişim için çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmak.
• ATSO’yu üyelerimiz için "Danışman Kurum" haline getirmek.
• Katılımcılığı ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek.
• Üyelerimizin mesleki ve teknik eğitimine yönelik kurumları oluşturmak, mevcutları desteklemek ve sürekli eğitimden hareketle programlar düzenlemek.
• Özel sektör adına ekonomik ve sosyal kararların alınmasında yol göstermek.
• Girişimciliği teşvik etmek.
• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi için destek sağlamak.
• Sektörel gelişme için uygun çalışmaların yapılmasını sağlamak.
• Tüm sektörlerde çevreye saygılı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek.
• Antalya'nın uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak.
• Yabancı sermayeyi bölgeye çekmek ve ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere girişimlerde bulunmak.

Bu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için atılacak adımlar Odamızın tüm hizmetlerinin planlı, sistemli ve belli bir kalite seviyesinde olmasını gerektirmektedir.

Hedefimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve üye beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm birimlerin aktivitelerinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri esas olacaktır. Bu doğrultuda belirlenmiş olan politika ve hedeflerimiz bağlayıcı olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların standardın ve kalite sistemimimizin gerekliliklerine uygun çalışmasını gerektirmektedir.
 
Oda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde izlenecek gereklilikler bu Kalite El Kitabı ve ilgili prosedürlerde tanımlanmıştır. Odanın tüm çalışanları Kalite El Kitabında ve prosedürlerde açıklanan gereklilikleri uygulamakla ve iyileştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu’nun 12.02.2018 tarih ve 240/26 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002