Dünden Bugüne ATSO

Geçmişten geleceğe her zaman Antalya için
ATSO, 3 Nisan 1882 tarihinde “Antalya Ziraat ve Ticaret Odası” adıyla kurulur. İlk Yönetim Kurulu Mustafa Nafiz Efendi başkanlığında şu isimlerden oluşur: Mustafa Nafiz Efendi (Reis), Pandili Efendi (Aza), Hacı Vasil Ağa (Aza), Rıza Beğ (Dizdarzâde) (Aza), Ligori Efendi (Aza), Vasili Efendi (Aza), Hâfız Mehmed Efendi (Kâtip).

Oda ilk açıldığında, kendisine ait bağımsız bir ofisi yoktur. Ticaretle meşgul başkanların iskelede bulunan şahsî ofisleri Oda için kullanılır. Bunlardan ilk bilineni Oda merkezi olarak kullanılan Barutçuzâde Abdi Efendi’nin iskeledeki şahsî acentesidir.

Oda 1898 yılından ibaren liman dairesinin bulunduğu binanın orta katını kiralar ve faaliyetlerini buraya aktarır. Bir müddet sonra Hükümet Caddesi’ndeki Şelale Matbaası’nın karşısındaki kârgir (betonarme) binaya nakledilir.

14 Haziran 1910 tarihli “Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair Nizamname” gereğince, Ziraat Komisyonunun ayrılmasına karar verilir ve Oda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası adını alarak yoluna devam eder.

1937 yılında, Elmalı Mahallesi’nde iki katlı bir binaya taşınır, 1970 yılında bina yıkılarak yerine yedi katlı hizmet binası yaptırılır.

Üye sayısı ve faaliyetleri her geçen gün büyüyen ATSO, 2008 yılından itibaren Gazi Bulvarı üzerindeki yeni binasında hizmet vermeye devam eder.

Değişen Dünya, Büyüyen Antalya
Bir yüzyılı tamamlayıp diğer yüzyıla geçmek ve yaşamını sürdürmek her kurum için çok önemlidir. ATSO, iki yüzyılı devirerek ulaşılması zor bir yaşa varır.

Dünyamızın iki büyük savaş yaşadığı, birçok önemli gelişme ve buluşun insanlık tarihine damga vurduğu bir dönem. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağıldığı, kazanılan Kurtuluş Savaşı üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulup yeşerdiği yıllar yine 132 yıllık tarih içerisinde yer alır.

19.yüzyılın küçük tarım ve ticaret şehri olan Antalya bugün başta turizm ve tarım olmak üzere birçok sektörde ülkemizin en dinamik ekonomilerinden birisine sahip olur, 21.yüzyılın dünya kentlerinden birisi olmayı hedef edinir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, hiç kuşkusuz bu hedefin gerçekleşmesinde ve Antalya’nın gelişmesinde en önemli paylardan birine sahiptir. 

Yerel Kalkınmada Öncü
1922 yılında üye sayısı 100, bütçesi 2.000 Dolar olan ATSO, özellikle Cumhuriyet Dönemiyle birlikte, her alandaki atılımlara paralel bir gelişme göstermiştir.

Bugün ATSO; 30 bine yakın faal üyesi,  19,6 milyon liralık bütçesi, 49 Meslek grubu, 127’si Meclis Üyesi olmak üzere 303 Meslek Komite Üyesi ile devasa bir kurumdur.

Bu uzun yolculukta kent ekonomisinin gelişmesi açısından farklı dönemlerde, farklı görevler üstlenmiştir. Antalya Fuarcılık A.Ş.’den, Antalya Serbest Bölge İşletmeleri A.Ş.’ye, Antalya Spor A.Ş.’den, Antalya Güçbirliği Holding A.Ş.’ye, Batı Akdeniz Teknokent A.Ş.’den, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar Antalya ekonomisinin yapı taşları içerisinde aktif ve öncü olarak görev almaktadır.

Ayrıca, Antalya Eğitim Vakfı, Antalya Altınportakal Kültür ve Sanat Vakfı, Antalya Sağlık Vakfı, Mavi Bayrak Vakfı, Antalya Tanıtım Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Vakfı gibi birçok sosyal girişimin kurucuları arasında yer almaktadır.

ATSO, yalnız Antalya için değil, Batı Akdeniz Havzası’nın gelişmesi için öncü olmuştur. Bu çerçevede; Batı Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Güçbirliği Platformu, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV) kuruluşuna öncülük etmiştir. Bölge, ATSO’nun liderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetiminde temsil edilmektedir. 

Ulusal ve Uluslararası Platformda ATSO
ATSO, ülkemizde ticaret ve sanayinin gelişmesi ve ekonominin istenen düzeye gelmesi ve böylece toplumsal refahın yükselmesinde rol oynayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Konseyi gibi ulusal kuruluşlarda aktif olarak görev alır. Ayrıca, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME), Akdeniz Turizm Birliği, Türk Alman Ticaret Odası (TATSO) gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlarda da görev yapmaktadır. 

Kalite Yolculuğu 

- 1987 yılında ATSO adıyla yayınlanmaya başlayan Vizyon Dergisi 13.000 adet baskısı ile üye ve okuyuculara hizmet vermektedir. 2007 yılından itibaren de www.atsovizyon.org.tr adresiyle sanal ortamda hizmete sunulmuştur.

- 1997 yılından bu yana, eğitimin kişilerin ve kurumların gelişiminde vazgeçilmez bir rol oynadığı, değişimi yakalamanın, hatta yaratmanın ön koşulunun sürekli öğrenmekten geçtiği bilinci ile üyelerimizin ve çalışanlarının her alandaki bilgilenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, düzenli eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Eğitim programları 2010 yılı itibariyle "ATSO Akademi" çatısı altında Antalya Mesleki Eğitim Kurumları Destekleme Projesi olarak uygulanmaya başlamıştır.

- Eğitim programlarımızdan, ilçelerimizde bulunan üyelerimizin de yararlanması yönünde ilçe eğitimleri başlatılmıştır.

- 1998 tarihinde faaliyetine başlayan Antalya AB Bilgi Merkezi, Türkiye’deki AB Bilgi Merkezlerinin en aktiflerindendir. 

- 1999 yılında eğitim-öğretime açılan “ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi” övünç kaynağı olmuştur.

- 2003 yılında, sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tutarak verimliliği artırmak ve değişim sürecini başlatmak amacıyla Toplam Kalite Yönetimi sürecini başlatarak “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” alınmıştır. 2010 yılı itibariyle de 2008 versiyonuna geçiş yapılmıştır.

- Kültür ve sanat yaşamına destek olmak üzere, kent tarihimize ışık tutan “XX. Yüzyılın İlk Yarısında Antalya” “Bir Zamanlar Antalya-Yakın Geçmişe Yolculuk”, “Milli Mücadelede Antalya” ile Kentimizin ev sahipliğinde yapılan “Uluslararası Plastik Sanatçılar Buluşması” "Dünden Bugüne Döşemealtı" kitapları yayınlanmıştır.

- Sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan “Antalya Türk Müziği Günleri” geleneksel hale getirilmiştir.

- 2006 yılında, Oda hizmet kalitesinde sürekli gelişmeyi öngören “TOBB Oda Akreditasyon Sistemi”ne dâhil olunmuştur.

- 2006 yılında, üyelerimize ihracatçı olma ve yeni pazarlara açılma fırsatı yaratmak amacıyla, “İhracata İlk Adım Programı” başlatılmıştır.

- 2007 yılında, Oda çalışanlarına yönelik “Performans Yönetim Sistemi”  başlatılmıştır.

- 2007 yılında, Akdeniz Üniversitesi ve sektör kuruluşları ile işbirliği yapılarak “Sigortacılık Bölümü”nün gerekli fiziki ve teknik donanımla açılmasını sağlanmıştır.

- 2007 yılında, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti olarak, kalifiye eleman sıkıntısını çözmek amacıyla  “Antalya Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi” kurularak eğitime başlamıştır.

- 2008 yılında, kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile üyeleri arasında işbirliğini arttırmak amacıyla “AB-Batı Akdeniz Oda Ağı” Projesi başlatılmıştır.

- 2008 yılında, daha önce iş gücü piyasasına dahil olamamış gençlere yat ve tekne imalatçılığı konusunda mesleki eğitim vererek Antalya Serbest Bölgesi’nde istihdam etmek amacıyla  “Yeni Bir Geleceğe Yelkenler Fora” Projesi gerçekleştirilerek istihdam sağlanmıştır.

- 2008 yılında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde yenilik ve rekabetçiliği desteklemeye yönelik “Avrupa İşletmeler Ağı Projesi”ne başlatılmıştır.

- 2008 yılında, kurumsal yapısını güçlendirmek, üyelerine çağdaş bir ortamda daha üstün bir hizmet sağlamak için, “Yeni Hizmet Binası” üyelerimizin ve Antalya’nın hizmetine sunulmuştur. 
 
- İlçelerimizdeki üyelerimize hizmet veren Serik, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Gazipaşa, Akseki ilçelerinde temsilcilikleri bulunmaktadır.

- 2009 yılı "Diyalog Yılı" ilan edilerek Kentin tüm dinamikleri ile bir araya gelinerek Antalya'nın sorunları ve sorunlardan doğrudan etkilenen üyelerimizin sektörel sorunlarının ele alındığı çalışmalar gerçekleştirildi. 2009 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.

- 2010  yılı "Markalaşma Yılı" ilan edilerek Antalya Markaları Projesi, Sektörlerin Markalaşma Çalışmalarına Destek Projesi, Marka Eğitimleri Programı, Kurumsal Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesini kapsayan çalışma programı oluşturuldu. 2010 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.

- 2011 yılı, 2009 yılında başlatılan kurumlar arası diyalog kültürünün geliştirilmesi yönündeki çabaların ve Antalya için ortaya koyulan proje ve çalışmaların meyvelerinin toplanmaya başlandığı bir yıl oldu. 2011 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.

- 2012 yılında, Odamızın hatta Antalya'nın tarihinde yer alacak faaliyetler gerçekleştirildi. Bu faaliyet döneminde hayata geçirilen ATSO Kültür ve Sanat Merkezi, ATSO Kaleiçi Evi ile 2023 Antalya Vizyonu projeleri birer dönemsel sembol olarak kaydedilecektir. 2012 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.

- 2013 yılında, Cumhuriyetimizin 100.yılına ışık tutacak çalışmalara imza atıldı. Antalya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, Oda Borsa Başkanları, Kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ile iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı "2023 Antalya Vizyonunu Arama Konferansı" düzenlenerek tarımdan ticarete, turizmden sanata Kentin geleceği masaya yatırılarak, çözüm yolları tartışıldı. 2013 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.


- 2014 yılında, Kentin sorunları Bakanlıklar ve Antalya Milletvekilleri nezdinde yapılan yoğun ziyaretlerle TBMM'nin gündemine taşınmıştır. Üyelerin dünya pazarlarına açılmalarını sağlamak amacıyla başlatılan"Yapı Sektörü Kümeleme Projesi" ilk meyvelerini verdi, "Gıda Kümesi" ve "Tarım Kümesi" projeleri de hayata geçirildi. Kültür ve Sanat Merkezi yapımı tamamlanma aşamasına getirildi. 2014 yılı faaliyet raporu için tıklayınız. 

- 2015 yılında ise, en önemli vizyon projelerimizden biri olan “ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı” kurularak, eski hizmet binamızın yerine inşa edilen “Antalya Kültür Sanat” hizmete açıldı. Açılışını dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso ve ünlü fotoğrafçı Ara Güler sergisi ile yapan Antalya Kültür Sanat’ı kısa sürede 10 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucu 2 bine yakın çocuk sanat atölyelerinde kültür sanat eğitimi aldı. Bir başka gurur projemiz “Kaleiçi ATSO Evi”nin de yapımı tamamlandı. Odamız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri örnek çalışmalara imza atıldı. Tarım ve gıda sektörüne destek olmak üzere “Gıda” ve “Tarım” Kümelenme Projeleri, inşaat sektörüne destek olmak için “Yapı” Kümesi Projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda 30 Antalya firması yurt dışı pazarlara yelken açtı. Odamızın 133. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile ortaklaşa “Uluslararası Basın Fotoğraf Günleri PhotoAntalya” organizasyonu düzenenerek, Türkiye’den ve Dünyadan fotoğrafın ustalarını bir araya getirildi. Yine destekçisi olduğumuz ve önemsediğimiz Antalya Çiçek Festivali kapsamında sosyal medya uygulaması instagram üzerinden “Antalya ve Çiçek” konulu fotoğraf yarışması düzenlendi. 2015 yılı faaliyet raporu için tıklayınız. 

- 2016 yılında, Odamız kurumsal çalışmalarını "mükemmel oda" belgesi ile taçlandırdı. E-atso projesi ile "Türkiye'nin ilk dijital Odası" oldu. Proje ile, üyelerimizin Odaya gelmeden belgelerini bilgisayar ve mobil cihazlarıyla bir tıkla alabilmeleri imkanı sağlandı, elektronik belge yönetim sistemi ile kırtasiyesiz ofis sistemine geçildi. Bunların dışında, kentimiz ve ülkemizin kalkınması ve tanıtımı ile sektörlerimizin sorunlarına her platformda çözüm için yoğun bir mesai harcandı. 2016 yılı faaliyet raporu için tıklayınız.

135 yıldır önce Antalya
ATSO, bu onurlu tarihi ile Antalya’dan ve üyelerinden aldığı güçle, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de Kentine, bölgesine ve ülkesine değer katmaya devam edecektir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi
  • Fuar