Leonardo da Vinci Ortaklık Projesi

Bu proje,mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ya da işletmelerde, zihinsel yetenekleri normal sınırlar içinde ya da üstünde olmakla birlikte, farklı nedenlerden dolayı öğrenme sorunları yaşayan bireylerin, öğrenme güçlüklerinin çeşitli yöntemlerle tespit edilip, bunları aşabilecek yöntemler geliştirmeyi hedeflemektedir.
 
Proje ortakları olarak; Türkiye, Almanya ve Hollanda’dan kurumlar yer almaktadır. Projenin Türkiye ortağı, koordinatör kurum olarak görev yapmaktadır. Projemizle ilgili çalışma ziyaretleri, Kasım 2008’de Almanya’da, Mayıs 2009’da Hollanda’da ve Ekim 2009’da Türkiye’de gerçekleştirilecektir.
 
Projemize katılan ortaklar, mesleki eğitim ile ilgili karar verici ve uygulayıcı kurumlar, sivil toplum kuruluşları, yaygın eğitim yapan kurumlardan oluşmaktadır. Projemizin katılımcıları ve yapacakları faaliyetler, uzmanlık alanları ve tecrübeleri dikkate alınarak seçilmiştir. Yaş grubu ve cinsiyet açısından da dengeli bir dağılım yapılmaya çalışılmıştır. 

Projenin Faaliyetleri
- Ortak kurumlardaki öğretim güçlüklerinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi,
- Üç ayrı ülkeye karşılıklı hareketlilik yaparak, uygulamaların paylaşımı ve yöntemlerin geliştirilmesi,
- Proje sonuçlarının çeşitli yöntemlerle ve e-learning portalı oluşturularak yaygınlaştırılması,
- Proje sonrası ortak kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi,

Ortaklık Projesi Ziyaret Programlarının Sonuçları
1. Proje ortakları kurumlarla işbirliği güçlendirildi, başka projelerde ve faaliyetlerde çalışma fırsatları yaratıldı.

2. Projenin konusu olan uzmanlık alanları hakkında bilgi edinilmiş ve bu konuda edinilen tecrübeler paylaşılmıştır.

3. Proje konumuz olan; “mesleki ve teknik eğitimdeki uygulamalarda öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin eğitimi”, ortak bir sorun olduğu gözlenmiştir. Üç ayrı ülkede, ortakların katılımıyla yapılacak hareketlilik süresince, farklı sistem ve kültürlerdeki sorunlar ve çözüm yollarının tespiti yapıldı. Oluşturulan anket ve dökümanlar, projenin 3. toplantısı olan Türkiye-Antalya programına kadar denemeleri yapılmıştır Bunlar yapılırken, üç ayrı ülkedeki, gerçek okul ve işletme ortamlarından yararlanıldı. Özellikle, mesleki eğitimde öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin tespit edilmesi ve tespit edilen bireye yapılacak rehberlik çalışmaları konusunda her ülkede yapılan çalışmalar incelendi ve bu sonuçların ışığında final raporu oluşturulacaktır.

4. Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında proje boyunca, sürekli bir işbirliği zemini oluşturuldu. Proje sonrasında da işbirliğinin geliştirilmesini ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılacağı e-learning portalı oluşturuldu. Web ortamındaki oluşturulan bu site
www.vetforall.org.tr olarak belirlendi ve bu sitenin yönetimi, proje koordinatörü kurum olan, Antalya Endüstri Meslek Lisesi tarafından yapılmaktadır.

5. Proje ortağı kurumlarda yapılan inceleme ve gözlemlerde, mesleki eğitim sistemi, eğitim ortamları, eğitim uygulamaları, rehberlik sistemi ve uygulama faaliyetleri hakkında çok olumlu gözlemler yapılmış ve bilgiler edinilmiştir.

6. Meslek eğitiminde özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının devrede olması, öğrencilerin ilgi alanlarına göre eğitim almasında önemli katkı sağladığı gözlenmiştir.

 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi
  • Fuar