Tahkim Kurulu Çalışmaları

Odamızda ticari ve sınai anlaşmazlıkların uzlaştırma veya tahkim usullerine göre sona erdirilmesi amacı ile Uzlaştırma, Tahkim ve Hakem-Bilirkişilik olmak üzere üç müessese kurulmuştur. Bu hizmetten yararlanmak için, taraflardan hiç olmazsa birisinin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası veya Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi üyesi olması şarttır. Bu şartın gerçekleşmediği durumlarda, hizmetin sunulması Oda Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır.

Uzlaştırma usulünün başlaması için tarafların veya taraflardan birinin Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Bürosuna dilekçe ile müracaatta bulunması ve masraf tarifesindeki kayıt ücretinin ödenmesi gerekir.

Tahkim usulünün başlaması için ise tarafların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak anlaşmaları ile mümkündür. Taraflar arasındaki tahkim anlaşmasında anlaşmazlığın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde tahkim yolu ile çözümleneceği hususu açık olarak yer almalıdır.

Hakem-Bilirkişilik müessesesi için ise tarafların yazılı olarak anlaşmak şartıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Hakem-Bilirkişiliği’ne başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda hangi hususun Hakem-Bilirkişilerin kararı ile tespit edilmek istendiği açıkça belirtilmelidir. Başvuru üzerine Oda Yönetim Kurulu mevcut listeden bir Hakem-Bilirkişi seçer. Taraflar da adı geçen listeden anlaşma suretiyle Hakem-Bilirkişi seçebilirler. Hakem-Bilirkişi kararında, karara bağlanması talep edilen konuyu, gerekçeleri ve kararını açıkça belirtir. Karar imzalanarak taraflara tebliğ edilmek üzere Tahkim Bürosuna tevdi edilir.

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002