Engelleri Aşalım Projesi

“Türkiye’de Yerel Gündem-21 Yönetişim Ağı kanalıyla, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi” projesi kapsamında, TOBB’nin katkılarıyla, Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (BKH Fonu) oluşturulmuştur.

Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu, TOBB ile ortaklaşa bir program uygulanması ve kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesine yönelik “en iyi uygulamalar” konusunda özel sektör ile ortaklıklar geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlar. Bu fondan; TOBB üyesi yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleri tarafından temsil edilen özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ortaklıklarıyla, belirli kalkınma hedeflerine ulaşmada tetikleyici bir etki yapması beklenen ve kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerine destek sağlanmaktadır.

Söz konusu BKH Fonunun idaresi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı(UCLG-MEWA) yakın işbirliği ve koordinasyonu içerisinde yürütülmektedir. 

BKH Fonu kapsamında yapılan çağrıya Odamız, Antalya Yerel Gündem 21 Kent Konseyi ile birlikte aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması hedefi doğrultusunda “Engelleri Aşalım” proje teklifi ile müracaat etmiştir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ile yapılan görüşmelerde hazırlanan projenin hibe almaya hak kazandığı bilgisi alınmıştır. Proje kontratı 19 Ocak 2009 tarihinde imzalanmış ve projenin uygulama dönemi resmen başlamıştır.

Antalya’da sokakta çalışıp ailesinde engelli birey bulunan çocukların aile durumları tespit edilip, ihtiyaç duydukları konularda destek vermek ve toplum kaynaklarına ulaşmaları yönünde yardımcı olmak, çalışabilecek durumda olanlara iş desteği sağlamak ve meslek öğrenmelerine yardımcı olmak “Engelleri Aşalım Projesi”nin temel çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu proje ile engelli ailesinin ihtiyaçları karşılanırken, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve sorunların giderilmesi, hepsinden önemlisi engellilik alanında bundan sonra yapılacak çalışmalara örnek olunması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında 46 aile incelemesi yapılmış, ailelerden 26’sı proje hedef grubuna uygun bulunarak programa alınmıştır.  Programa dahil edilen 26 ailede 65 engelli birey tespiti yapılmıştır. Engellilerin 21’i kadın, 44’ü erkektir. Engel gruplarına göre zihinsel engelliler 15, fiziksel engelliler 12, işitme engelliler 8, görme engelliler 5, konuşma engelliler 2, sürekli hastalığı olanlar 15 kişi olarak saptanmıştır. Ailede yaşayan 207 kişi proje kapsamındaki programlardan ve kaynaklardan yararlandırılmıştır.

“Her bir ailenin özelliği, sorunları ve ihtiyaçları diğerlerinden farklıdır” anlayışı ile hareket edilerek çalışmalar aile odaklı yürütülmek üzere planlanmıştır.

Bu amaçla;
- Her bir ailedeki engellinin durumu (engel biçimi ve engel düzeyi) diğer bir ailenin engellisinden farklı olacağından, aileleri engellisinin durumu hakkında bilgilendirmek,
- Engellileri, kentte yararlanabilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirmek,
- Engellileri bu hizmetlerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek, destek vermek,
- Ailede çalışabilir durumdaki bireylerin iş ve meslek edinmelerini desteklemek,
- Ailede eğitimden yoksun kalan bireyleri eğitim almaları ya da eğitimlerini tamamlamaları yönünde desteklemek,
- Ailede sağlık sorunu olan bireyin, sağlık hizmetinden yararlanabilmesini sağlamak,
- Aileleri ihtiyaç duydukları diğer sosyal hizmetler konularında desteklemek üzere çalışmalar yapılmıştır.

Çalışmalar konuyla ilgili uzmanlar tarafından yürütülmüştür. Uygulama iki dönem halinde gerçekleştirilmiştir. Birinci dönemde, ailelerden bilgi alma ve aileleri projeye dahil etme ye yönelik ailelerle birebir görüşmeler yapılmıştır. İkinci dönemde ise ailelerin sorunlarının çözümüne yönelik olarak kentin kaynaklarından yararlanmalarına destek verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi kapsamında “Yoksulluk ve Açlıkla Mücadele Edilmesi” doğrultusunda uygulanan proje 11 ay sürmüş ve tamamlanmıştır. 

 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi
  • Fuar