Çiçekler Solmasın, Anneler Ağlamasın Projesi

Projenin Amacı ve Kapsamı
Antalya sokaklarında çalışan ve yaşayan çocuklar için başlatılan `Çiçekler Solmasın Anneler Ağlamasın` projesinin protokolü 05.10.2009 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Protokol, Kepez İlçe Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında imza altına alınmıştır.

 

Proje, Antalya il merkezinde sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklara yönelik özel faaliyetlerle desteklenip topluma kazandırılma çalışmalarının desteklenmesini öngörmektedir. Bu amaçla, çocukları sokağa mahkum eden faktörlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Ekonomik veya sosyal nedenlerden ötürü aile yanından uzakta büyüyen, çeşitli gerekçelerden ötürü sokakta çalışmak zorunda kalan ve sokağa mahkum edilen çocukların “kendisini toplum tarafından dışlanmış” hissetme duygusu ile kötü alışkanlıklar kazanacakları ve sokaktaki her türlü tehlike ile yüz yüze kalacakları açıktır. Bu proje ile çocukların sevgi ve ilgi ile ailelerinin yanında büyütülmesi, çeşitli suçlardan uzak tutulması, ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda kalan ve sokağa mahkum olan çocuklara eğitim imkanlarının sağlanması, ailelere iş imkanlarının bulunması, okul çağını geçen çocuklara meslek edindirme, onlara bir aile ortamında yaşamalarını sağlanması böylece çocuğu sokağa iten nedenlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

 

Bilimsel bulgulara dayanan sorunlardan hareket edilerek bir uygulama projesi olarak öngörülen çalışma için pilot bölge Antalya-Kepez olarak belirlenmiştir.

 

Yaşı uygun olan yetenekli çocuklar gerek Emniyet Müdürlüğü veritabanından yararlanılarak gerekse yerel yönetimlerin desteği alınarak tespit edilip, meslek edindirme kurslarına yönlendirilecek, alacakları eğitim sonrası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının vereceği destek ile bu çocuklara iş imkânı sağlanacak böylece çocuklarımızın sokaktan kurtarılmaları sağlanacaktır.


Çalışması mümkün olmayan çocuklarımızın aile bireylerine iş imkanı sağlama konusunda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca gerekli girişimler yapılacaktır.


Maddi imkansızlık içerisinde bulunan, Orta öğretim okullarında öğrenim gören çocukların okullarına devam edebilmeleri için Kepez Belediyesinin desteği ile çocuklara ve ailelerine gerekli yardımlar (Kırtasiye, giyecek, gıda yardımı vb) yapılacak, çocuklarımızın Okul eğitimini tamamlamaları ve sokağa mahkum olmamaları sağlanacaktır.

Proje Faaliyetleri

Suça Sürüklenme Riskine Yönelik Faaliyetler

Suça sürüklenmiş veya suça sürüklenme riski olan çocuklar için, riskleri önleyici faaliyetler düzenlenecektir. Örneğin çocukların karşılıklı fikir alışverişinde bulunacakları “çocuk konferansları” düzenlenecektir. Çocuk konferanslarında suça sürüklenmiş çocuklar bu aşamaya erişmemiş, ama bu riske sahip çocuklarla görüşmeleri, suça sürüklenmiş çocukların olumsuz tecrübelerinden kendilerine dersler” çıkarmaları hedeflenmektedir. Ayrıca suça karışmış çocukların, diğer çocuklara yapacakları tavsiyelerden, kendilerinin de dolayı olarak etkilenecekleri, böylece yeniden suça yönelmelerinin büyük ölçüde önlenebileceği düşünülmektedir. Buna öğretirken öğrenme de denilebilir.


Ailelere Yönelik Faaliyetler

Ailelere yönelik faaliyetler arasında, sokakta yaşayan ve sokakta çalışan çocukların ailelerine yönelik danışmanlık hizmetleri öngörülmüştür. Uzman elemanların sunacağı danışmanlık hizmetlerinden ayrıca, bu problemin yeni boyutlarının algılanması da mümkün olacaktır. Daha önce yapılan ampirik araştırmada, bu tür araştırmaların özelliği nedeniyle, ortaya çıkmayan birçok problemin, danışmanlık faaliyetleri kapsamında algılanması ve yeni faaliyetler için çıkış noktaları oluşturmaları ihtimalini gözden kaçırmamak gerektiğine inanılmaktadır.

Eğitim Kurumlarına Yönelik Faaliyetler

Eğitim kurumlarına ve bu kurumlarda çalışan elemanlara yönelik faaliyetler düzenlenecektir. Bu faaliyetler öğretmen konferansı adı altında düzenlenecektir. Çocukların okul eğitiminden sorumlu kişilerin bir araya gelerek, problemi kendi perspektiflerinden tartışmaları ve ortak çözümler üretmeleri için olanak yaratacak olan bu faaliyetlerin, öğretim kadrolarında da yeni bir düzlemde bilinçlenme efekti yaratacağı varsayımından hareket edilmektedir.

  

Topluma Yönelik Faaliyetler

Topluma yönelik faaliyetler arasında, daha önce belirtilen grupların dışında kalan gruplar için öngörülen faaliyetler yer almaktadır. Örneğin esnafın, bu sorunla karşı karşıya olmayan ailelerin görüşleri alınacak, kendileri açısından algıladıkları problemleri dile getirmeleri sağlanacaktır.  Yerel yönetimlere yönelik faaliyetler, yönetim kadrolarını kapsamaktadır. Projede edinilen tecrübelerin ışığında yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan çocuk ve sokakta çalışan çocuk sorununu algılayış, değerlendiriş ve çözüm üretme süreçlerinde değişimlerin ortaya çıkma olasılığı göz önüne alınarak, yönetim düzleminde hangi faaliyetlere yönelmek gerektiği konusunda yeni kararların ortaya çıkma ihtimali çok yüksektir.


Projenin uygulama süreci 1 yıl olarak öngörülmüş olup halen devam etmektedir.

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi
  • Fuar