İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Projesi

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından açılan VOC-TEST Merkezleri Hibe Programına başvurularak hibe programı kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje sahibi olduğu ve 24 ay sürecek olan 270.989 Avro bütçeli “İstihdamın Anahtarı: ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi Projesi” yürütülmektedir.

Proje Hedefleri:
Genel hedefleri:
- Öncelikle Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde, daha sonra tüm Türkiye’de eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek,
- Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek,
- Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir.

Özel hedefleri:
1. Turizm sektörünün yiyecek ve içecek hizmetleri alt sektör grubunda Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi kurmak ve işletmek.

2. ATSO bünyesinde yiyecek ve içecek alt sektör grubuna hizmet verecek ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi’ni (ATSOMESEM) kurmak ve belirlenen meslek gruplarında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak.

3.
Servis Yöneticisi (Seviye 5), Servis görevlisi (Seviye 2–3–4) ve bar görevlisi (Seviye 4)  meslek gruplarında ulusal yeterlilikleri belirlemek ve değerlendirme, ölçme ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Projenin Sonuçları:
- Proje ekibi, Ulusal Yeterlilik: Hazırlama Komitesi, Soru Hazırlama Komitesi, Sınav Değerlendirme Komitesi ve Program Komitesi kurulacaktır.

- Belirlenen 3 meslek grubundaki 5 seviyeye ilişkin ulusal yeterlilikler hazırlanacak ve onay için MYK’ya gönderilecektir.

- Belirlenen meslek gruplarına ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi kurulacaktır.

- Kurulacak ATSOMESEM adına TS EN ISO/IEC 17024:2003 Personel Belgelendirme sertifikası alınacaktır.

- ATSOMESEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak tanınacaktır.

- İlgili meslek gruplarına ilişkin Soru Hazırlama Komitesi tarafından toplam 2320 teorik soru ve cevap anahtarı ile 480 uygulamalı sınav soruları ve değerlendirme rehberleri hazırlanarak MYK tarafından onaylanacaktır.

- 5 tane bilgilendirme toplantısı düzenlenecek ve bu toplantılarda farklı hedef gruplara ilişkin hazırlanacak 3 farklı çeşit bilgilendirme kitapçığı dağıtılacaktır.

- AYÇ, UYS ve Ulusal meslek standartlarına ilişkin hedef grubun ve nihai faydalanıcıların bilgi ve farkındalık düzeyleri % 80 oranında arttırılacaktır.

- Proje web sitesi ve proje logosu hazırlanacak ve 24 aylık sürede toplam 2000 kişi siteyi ziyaret edecektir.

- Her seviyeden 20’şer adayın katılımıyla 140 kişilik pilot ölçme, değerlendirme ve belgelendirme çalışması yapılacaktır.

Ortak ve İştirakçiler
Proje ortakları:
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası,
Bodrum Ticaret Odası,
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası,
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası,
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği,
Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği,

Proje İştirakçileri:
Türkiye İş Kurumu Antalya İl Müdürlüğü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002