Yapı Malzemeleri Kümesi

ATSO             ATSO

ATSO

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürütülen ‘’Antalya Yapı Sektörünün Türkiye ve Yurtdışında Yapılandırılması Projesi’’ 26 Eylül 2011 tarihinde destek kapsamına alınarak başlatılmıştır.

Ekonomi Bakanlığı’nın bu tebliği uyarınca; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak amacımız Antalya’da yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ATSO önderliğinde ortak vizyon anlayışı ile yurtdışı pazarlara açılmalarını sağlamak, dış pazarlarda rekabet etme güçlerini arttırmak ve ihracat odaklı büyümelerine yardım sağlamaktır. Projenin toplam süresi 3 senedir.

Projede yapı sektöründe faaliyet gösteren 11 firma yer almaktadır;

1-Topçu İnşaat Tur. Tic. A.Ş. 
2-
Artı Banyo Sist.ve İnş. Malz.Üret.Paz.Tic.ve San. Ltd.Şti.
3-
Sağlam Yangın Güv.ve Elektr.Sist.San.Tic.Ltd.Şti.
4-
Delta Yapı Malz. Proj.Taah.Tur.İmlt.San.Tic.ve Paz.Ltd.Şti.
5-
İntercam San.ve Tic.A.Ş.
6-
Özel Sergün Günısı İnş.Mlz.Paz.İml.Nakl.Tur.San.ve Tic.Ltd.Şti. 
7-
Yüksel Mühendislik Elektrik Bilgisayar İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.
8-
Beta Mimarlık Hizm.ve Alümin.Sist.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti.
9-
Teknikeller Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
10-
Ake Asansör Malzemeleri Pazarlama Ltd.Şti.
11-Erkılıç Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Proje, tebliğ kapsamındaki işleyişi yönünden 5 aşamadan oluşmaktadır:

1.       İhtiyaç Analizi Aşaması

2.       Eğitim Aşaması

3.       Danışmanlık Aşaması

4.       Yurt Dışı Pazarlama Aşaması

(Pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyet gezileri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar)

5.       Alım Heyeti Aşaması

 

1.       İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Projenin tamamlanan bu ilk ayağında, seçilen firmalar için Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi yapılmıştır. Danışman firma yetkilileri, 31 Ekim 2011 – 3 Kasım 2011 tarihleri arasında projede yer alan firmaları ziyaret ederek firmaların üst düzey yetkilileri ile görüşmüştür. Bu görüşmelerde alınan bilgiler ve yapılan saha ziyaretindeki gözlemler ışığında projeye katılan firmalar, Yönetsel Yetkinlikler (Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşbirliği ve Ortaklıklara Açıklık ve Teknoloji ve Sistem Yönetimi) ve Teknik Yetkinlikler (Standart ve Mevzuatlara Uygunluk, Süreç Yönetimi, Pazarlama ve Satış, Üretim Yönetimi) alanlarında değerlendirilmiştir. Danışman şirket, katılımcı firmaların öne çıkan özelliklerini, güçlü-zayıf yanlarını ve ihracat yapabilmek ihtiyaç ve gereksinimlerini belirleyerek, her bir firma hakkında kapsamlı bir ‘’İhtiyaç Analizi Raporu ‘’ hazırlamıştır.

Yurtdışı pazarlama programı esnasında, kümede yer alan firmaların rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla, projeye tamamlayıcı sektör olan mermer ve doğal taş sektöründen Erkılıç Mermer Sanayi Ticaret A.Ş ’nin eklenmesi için 02.09.2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.  Bakanlıktan gelen olumlu yanıta istinaden, firma için İhtiyaç Analizi çalışması yaptırılmıştır. 13.09.2013 tarihinde danışman bir firma tarafından Erkılıç Mermer Sanayi Ticaret A.Ş.'nin  fabrikasında yerinde gözlem ve bir günlük görüşme gerçekleştirilmiş olup, toplanan veriler ve bilgiler ışığında ihtiyaç analizi raporu hazırlanmıştır. Yaptırılan çalışma 20.09.2013 tarihinde Bakanlığa gönderilmiş olup, firmanın projeye kabulü gerçekleştirilmiştir.

 

2.        EĞİTİM ÇALIŞMASI

Projeye katılan firmalar 3 günlük ‘’Dış Ticaret (Satış ve Pazarlama)’’ eğitimi almışlardır. Eğitim sonunda; hedef pazar belirleme, uluslararası pazarlama ve müşteri bulma yöntemleri, dış ticaret mevzuatı, ihracat prosedürleri, ihracat devlet teşvikleri, gümrük işlemleri mevzuat ve uyguları, dış ticaret teslim şekilleri ve uygulamaları konularında kapsamlı bilgi sahibi olmuşlardır. 

Katılımcı firmalar, yine 3 gün süresince ‘’Stratejik Yönetim’’ eğitimi almıştır. Eğitim sonunda katılımcılar, yapılmış stratejik planlama doğrultusunda şirketin ve pazarın yapısına uygun stratejilerin seçim süreci hakkında eğitilmiş, hangi stratejilerin seçilebileceği, seçilen stratejilerin uygulamaya nasıl geçirileceğini ve uygulanan stratejilerin amaca ulaşıp ulaşmadığının kontrolünün nasıl sağlanabileceği konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmuşlardır. Ayrıca piyasada yapılmış uygulama örnekleri hakkında bilgi sahibi olup kıyaslama imkânı bulmuşlardır.

Yurtdışı pazarlama aşaması sürecinde, dış pazarlara açılmak üzere harekete geçmiş henüz doğrudan bir ihracat tecrübesi olmayan firmalarımızın bilgi birikimini tazelemek amacıyla bir eğitim çalışması daha organize edilmiş olup, eğitim konusu ‘’Dış Ticaret ve Devlet Teşvikleri’’ olarak belirlenmiştir. Eğitim 25-26 Ekim 2013 tarihlerinde katılımcıların bireysel olarak aktif katılım gösterdiği bir atmosferde gerçekleşmiştir.


3. İSTİHDAM

Projenin yürütülmesi ile ilgili olarak 18.06.2012 tarihinde Proje Uzmanı olarak Gözde Medford’un istihdamı gerçekleştirilmiştir.

Gözde Medford, Ocak 2014 tarihi itibariyle Proje Koordinatörü görevini üstlenmiştir.


4.   DANIŞMANLIK

Proje katılımcı firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda hedef pazarların belirlenmesine yönelik olarak danışmanlık hizmeti alınmış, çalışma 06.08.2012 tarihinde başlayıp 18.02.2013 tarihinde sona ermiştir.

Projenin danışmanlık programının ilk aşamasında; Brezilya, Güney Afrika, Hırvatistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna pazarları ile ilgili inşaat ve yapı sektörü potansiyelleri ve barındırdığı fırsatların yer aldığı “İhracat Pazarları Analizi Raporu” hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan bilgiler çerçevesinde yukarıda belirtilen ülkelerden Brezilya, Güney Afrika ve Suudi Arabistan proje katılımcısı firmalar tarafından seçilerek söz konusu ülkeler için pazara giriş yol haritası ve potansiyel müşteriler listesi hazırlanmıştır.


5. YURTDIŞI PAZARLAMA AŞAMASI

5.a)    CEZAYİR - FAS YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMI

Projenin ilk yurtdışı pazarlama programı 8-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Cezayir ve Fas’a gerçekleştirilmiştir.

Heyet ziyaretinin maksimum düzeyde faydalı geçmesini sağlamak ve organizasyonu yürüten firmaların planlamalarını yerinde görmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla ilgili pazarlara 6 - 10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Proje Koordinatörü Arife Ünal ve Proje Uzmanı Gözde Medford tarafından ön heyet ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Heyet katılımcısı 9 firma, Cezayir’de 250,  Fas’ta ise 60 yerel firma ile işbirliği imkânlarını görüştükleri ikili görüşme toplantıları gerçekleştirmişler, her iki pazarı da yerinde gözlemleme ve değerlendirme fırsatı yakalamışlardır.

Projemizin bu ilk yurtdışı pazarlama ziyareti, genel anlamda firmalarımız tarafından başarılı bulunmuş, Kuzey Afrika pazarının kendileri için potansiyel bir pazar olduğu yerinde tespit edilmiştir. Her iki pazarın da kolay pazarlar olmadığı, hem zaman hem de sermaye-çalışan anlamında yatırım yapılması gerekliliği gözlenmiştir. Bu şekilde hareket edilirse önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok büyük gelişme kaydedecek Cezayir’de ve hâlihazırda Fas’ta önemli bir pazar payına sahip olunabileceği görülmüştür.

 

5.b) UMMAN YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMI

Projenin ikinci yurtdışı pazarlama programı 2-7 Kasım 2013 tarihleri arasında Umman’a gerçekleştirilmiştir. Heyet ziyaretinden 4 gün önce Proje Uzmanı Gözde Medford tarafından Umman’a bir koordinasyon/ön heyet ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Heyet katılımcısı 9 firma, Muscat’ta 3 Kasım 2013 tarihinde Hyatt Regency Hotel’de ve Sohar’da Sohar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 6 Kasım 2013 tarihinde Crown Plaza Hotel’de yapılan ikili iş görüşmelerinde toplam 111 Umman’lı firma ile ikili iş görüşmesi yapmıştır. Katılımcı firmalarımız ikili iş görüşmelerinin profesyonelce organize edildiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirmişler, görüşmelere ülkenin en büyük holding grupları başta olmak üzere çok doğru firmaların davet edildiğini vurgulamışlardır.

 

Umman’ın Muskat şehrinin yanı sıra, sanayi ve turizm şehri olan Sohar’ın da ziyaret edilmesi, firmalarımızın ülkeyi daha iyi tanımlarını ve iki şehrin ticari ve ekonomik potansiyelini kıyaslamalarını sağlamıştır. Körfez bölgesinin yapı malzemeleri sektörü için doğru bir potansiyel bir pazar olduğu görülmüştür.

 

Firmalarımız ikili iş görüşmelerinde, kendi ürünlerinin tanıtmanın yanında kümedeki diğer firmaların ürünleri de tanıtarak, birbirleri arasındaki güven ve iletişimin daha da güçlendiğini göstermişlerdir. Birlikte hareket etmenin gücü ve önemine daha da inanmışlar, ortak amaç için birlikte hareket etme anlayışını geliştirmişlerdir.

 

6. UMMAN ALIM HEYETİ PROGRAMI

 

Umman’da faaliyet gösteren bir holdingin düzey yetkilileri,  proje katılımcısı firmalarımızın üretim yerlerini yerinde görmeleri ve firmalarımızın ürünlerini inceleyebilmeleri için 19-22 Şubat 2014 tarihlerinde UR-GE Alım Heyeti desteği kapsamında Antalya’ya getirilmişlerdir.

 

Firma yetkilileri, 3 gün boyunca fabrika, showroom ve ofis ziyaretleri yaparak proje katılımcı firmalarımızın ölçekleri, kapasiteleri, marka ve tanınırlıkları hakkında doğru ve olumlu fikir sahibi olmuşlardır.

Firma ile geliştirilen ikili ilişkilerin üçüncü ayağında, firmanın projelerini yerinde görmek, firmanın açacağı showroom’a mal tedarik edecek firmaların tedarik edilecek ürün değerlendirmesini yapabilmesi ve birlikte kurulabilecek fabrika yatırımlarını değerlendirmek üzere birlikte iş yapılmaya olumlu bakılan proje firmaları olan Ake Asansör Mal. Paz. Ltd. Şti, Artı Banyo Sis. ve İnş. Mal. Üre. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Delta Yapı Malz. Proj. Taah. Tur. İml. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. ve Topçu İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Erkılıç Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Özel Sergün Günısı İnş. Malz. Paz. İml. Nakl. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne arasında Umman’a davet edilmişlerdir.  Yoğun iş takvimlerini ayarlayan firmalarımız, 5 firmamız 10-13 Mart 2014 tarihleri arasında Ummanlı firmayı daha yakından tanımak ve Antalya’da konuşulan iş fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Umman’a gitmişlerdir. Bu ziyaretler sırasında, firmanın showroom ve devam eden diğer proje inşaatları ziyaret edilmiş, ihtiyaçları değerlendirilerek firma tarafından istenen ürünler bazında fiyat teklifleri hazırlanmıştır.

Bu ziyaretler sonucunda başta Umman Sultanlığı olmak üzere tüm körfez ülkelerinin potansiyel hedef pazarlar olduğu, bu ülkelerde iş yapma kültürünün bir özelliği olarak, firma yetkililerin geri dönüşleri uzun zaman alabildiği görülmüştür. Umman Ticaret Müşavirimiz İsmail Ateş’le de yapılan görüşmelerde de gerek Umman, gerekse diğer Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde rekabet edebilmek için küme firmalarımızın pro-aktif bir yaklaşım sergileyerek geliştirilen bu ilişkileri devam ettirmesi ve yaratılan fırsatları bireysel çabalarıyla geliştirmeleri gerekmektedir. Kurulan yakın ikili ilişkiler sonrasında iletişimin kopmaması, ihracat yapmanın bir süreç olduğunun hatırlanması ve bu sürecin etkin bir yaklaşımla sürekli takip edilmesi gerekliliği firmalarımıza hatırlatılmaktadır.

  

 

ATSO          ATSO   ATSO

 

 ATSO   ATSO    ATSO

 

    ATSO             ATSO          ATSO  

 

   ATSO                   ATSO                          

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002