ATSO İhracat Destek Ofisi

ATSO Global çatısı altında hizmet vermekte olan İhracat Destek Ofisi, T.C.Ticaret Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde, ülke ihracatının ve ihracatçı firma sayısının arttırılması ve ihracatçı firmalarımıza bilgilendirme hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. İhracat Destek Ofisi ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik destekleri hakkında firmalarımıza ücretsiz bilgi ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ihracatçılara yönelik destek sistematiğinde; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

A - İhracata Hazırlık Aşaması:
Bu aşamada ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı ticari operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı uygulamaları aşağıda yer almaktadır:
UR-GE Desteği (2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri (2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

B - Pazarlama Aşaması:
Bu aşamada ihracat yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pazarlara ilk adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari operasyonlarının süregelen bir parçası haline getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına veya mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmelerine yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama aşamasında sağlanan destekler aşağıdaki gibidir;
E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik, Sanal Heyetler, Sanal Fuarlar (2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar)
Yurt Dışı Pazar Araştırması, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri (2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ)
Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
Eximbank Destekleri
Yurt Dışı Fuar Desteği (2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ)

C - Markalaşma Aşaması:
Bu aşamada yurt dışı pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturan özgün tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara yönelik aşağıda yazılı destek mekanizmaları bulunmaktadır:
Markalaşma ve Turquality Desteği (2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)
Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ)

D - Diğer:
• 2018-12 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar

Bilgi için iletişim:
ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğü
E-posta: global@atso.org.tr
Tel: 0242-314 37 41

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002