Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sıni üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
• 5174 sayılı TOBB Kanunu (Madde 9),
• 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41),
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri,
• Teşviklerle İlgili Tebliğler,
• İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?
• Gıda Sanayii
• İplik Sanayii
• Dokuma Sanayii
• Örme Sanayii
• Konfeksiyon Sanayii
• Boya, Apre ve Emprime Sanayii
• Jüt ve Amyant Sanayii
• Halı ve Hasır Sanayii
• Döküm Sanayii
• Madeni Eşya Sanayii
• Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
• Çeşitli Metal Sanayii
• Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
• Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
• Kaplama Sanayii
• Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
• Ağaç Eşya Sanayii
• Toprak Eşya Sanayii
• Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
• Cam ve Porselen Sanayii
• Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
• Baskı ve Cilt Sanayii
• Kimya Sanayii
• Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
• Plastik Eşya Sanayii
• Kauçuk Eşya Sanayii
• Deri Eşya Sanayii
• Film ve Fotoğraf Sanayii
• Protez ve Ortopedi Sanayii
• Muhtelif İnşaat Taahhüt İşleri
• Deri Tuzlama ve Asorti İşleri

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılmaktadır?
Kapasite Raporları;
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler

 • Kapasite Raporu Müracaat Formu için tıklayınız.

 • Kapasite Raporu Müracaat Formunda imzası bulunan yetkilinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi

 • Firmanın mülkiyetine geçmiş makine-teçhizatın, bilanço değerini de gösteren Mali Müşavir onaylı ve kaşeli listesi

 • Makineler kiralık veya Leasing’li ise kira/leasing sözleşmesinin fotokopisi

  • Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa, sözleşmenin en az 1 yıllık olması; süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi

  • Finansal Kiralama Sözleşmesi (Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesi ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı

 • İşyeri Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi, (Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi)

 • Vergi levhası fotokopisi

 • Son aya ait işyeri SGK hizmet listesi ve tahakkuk fişi veya yeni sigortalı işe giriş bildirge fotokopileri (adres imalathane adresi olacaktır.)

 • Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi 

 • Varsa Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (Marka tescil belgesi, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

 • Firma adına yatırılan 700TL’lik TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kapasite Raporu onay ücreti dekont fotokopisi

  ·         Alıcı adı:      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

  700 TL

  ŞUBE KODU

  HESAP NO

  IBAN NO

  BANKA

  ŞUBESİ

  4201

  785529

  TR100006400000142010785529

  T.İŞ BANKASI

  AKAY

  153

  69072

  TR350004600153888000069072

  AKBANK

  BAKANLIKLAR

  760

  5994350-5032

  TR020001000760059943505032

  ZİRAAT BANKASI

  AKAY

  184

  2068017

  TR210001500158007293586413

  VAKIFLAR BANKASI

  MERKEZ

  1311

  16000038

  TR140001200131100016000038

  HALKBANK

  ÇUKURAMBAR TİCARİ

 •   Odamız veznesine yatırılacak Kapasite Raporu ücretine ait makbuz (Onaylanmış Rapor teslim alınırken vezneye yatırılacaktır)

*(Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa)   :  (585TL)                                     

*(Akseki, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kemer, Korkuteli, Serik) : (660 TL)

ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Kapasite Raporu düzenlenecek üretimin yapıldığı yer adresinin, ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır. Üretim yeri adresinin, Oda sicilinde son belediye numaratajına göre güncellenmiş olmalıdır.


Kapasite Raporu Başvuru Evrakları Hangileridir?
Kapasite Raporu Müracaat Formu için tıklayınız.
Kapasite Raporunun Düzenlenmesi için Gerekli Belgeler tıklayınız.

Kapasite Raporu için Başvuru Nasıl Yapılır?
Belgelendirme Müdürlüğü'nden veya Oda web sayfasından temin edilen Kapasite Raporu Müracaat Formu ekinde istenilen Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler derlenerek başvurulur.

Kapasite Raporları Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
Firma istenilen evraklarla birlikte Belgelendirme Müdürlüğüne başvurulur,
•  Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
• Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
• Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
• TOBB Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Programında veri girişi yapılarak kapasite raporu on-line olarak TOBB’ne gönderilir.
• TOBB'nin onayından sonra 1 nüsha “Aslı Gibidir” yapılarak firmaya teslim edilir.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvuru Yapabilir?
Oda üyesi olan,
• Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
• Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
• Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu düzenlenemeyen işletmeler;

Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.
1.Taş Fırınlar (Odunlu),
2.Elle Paketleme Veya Dolum Yapanlar (Meyve, Sebze, Yumurta Paketleme- Shrinkleme Vb.),
3.Elle Kırmızı/Beyaz Et Parçalama, Ayıklama, Kıyma, Köfte Vb. Hazırlama,
4.Kasaplar,
5.Soğuk Depolama (Muhafaza) İşleri (Şoklama Ve Dondurma İşlemi Hariç),
6.Perakende Satış Yapan;
- Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler,
- Tatlıcılar,
- Dondurmacılar,
- Yufka, Kadayıfçılar,
- Simitçiler,
- Börekçiler,
- Mantı, Erişte, Katmerciler,
- Pastaneler,
- Kuruyemişçiler,
- Turşucular, Salamura Yapanlar,
- Marketlerdeki Her Türlü Reyonlar (Unlu Mamüller, Müşteri Talebine Göre Et Hazırlanan  Reyonlar Vb.),
7.Hayvan Yetiştiriciliği (Hayvan Üretme Çiftlikleri, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık Vb.),
8.Her Türlü Tarımsal Ürün, Bitki, Meyve, Sebze Yetiştiriciliği (Seralar, Tohum, Fide, Mantar, Kompost, Çiçek Vb.) (Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapan, endüstriyel seralar, endüstriyel çiçekçilik, kültür balıkçılığı, kümes hayvanları çiftlikleri ve yumurta üretimi ile kültür mantarı üretimi yapan tesisler dışındakiler)
9.Bitki, Sebze Ve Meyvelerin Tabii Halde Kurutulması,
10.Yumurta, Civciv Üretimi,
11.Süt Toplama Tesisleri,
12.Otel, Motel, Lokanta, Dönerci, Pideci, Pizzacı, Hamburgerci, Köfteciler,
13.Elle Kesim Yapan Mezbahalara.

DİKKAT :  Elle meye ve sebze paketleme işi yapan işletmeler için kapasite raporu düzenlenememektedir. Bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.

Kapasite Raporu’nun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?
Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile müracaat edilerek yenilenmektedir.

***DİKKAT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında yapılacak olan kapasite raporu müracaatlarımda, TOBB hesabına yatırılacak olan kapasite raporu onay ücreti 700,00.-TL olarak uygulanacaktır.

***NOT: 01.01.2022 tarihi itibariyle TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarında firmaların işyeri tel, faks, e-posta, web, merkez adres, büro tel bilgilerinde yapılacak olan değişiklik işlemleri ile bunların haricinde kalan değişiklik işlemlerinde ilk değişiklik İşlemleri hariç tutulmak kaydıyla;

değişiklik işlemlerinde TOBB kapasite raporu onay (700,00.-TL)  ücretinin %20'si oranında ücret alınacağı bildirilmiştir.


İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü

 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
 • Antalya Kültür Sanat
 • İlan
 • LÖSEV
TS 10002