İş Makinası Tescil-Tasdik

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı Nedir?
İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş Makinasını Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

İş Makinasının Tescili Neden Zorunludur?
2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik'te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

İş Makinasının Satış ve Devirleri Nasıl Yapılır?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

İlk tescili yapılacak olan iş makinalarının satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

İş Makinası Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?
Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

A) İlk defa tescili yapılacak araçlar için;
- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinasının tescilini talep eden dilekçe
- İş makinasının sahiplik belgesi:
a) Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz)
b) Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. (a ve b de belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)
- Teknik Belge (Makine Mühendisleri Odası'na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak )
- Oda harcı olarak 610,00.- TL. (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırır.

B) Tescili yapılmış araçlar için;

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinasının tescilini talep eden dilekçe
- Noter satış sözleşmesi aslı (Noter tarafından iptal edilen tescil belgesi sözleşmeye eklenecektir)

- Oda harcı olarak 610,00.- TL. (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırılır.

 

İş Makinası Rehin İşlemleri Hizmet bedeli olarak (Oda üyesi olanlardan: 72.00 TL, Oda üyesi olmayanlardan 115.00 TL.) ücret (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine) yatırılır.   

 

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 


Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002