Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

1.Dilekçe 

2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli 

 “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.

4.Taahhütname 

5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti

6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

Yardımcı Bilgiler:

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar. 

Yerli Malı Uygulama Esasları.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları.

13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliği (SGM 2014-35).

 Yerli Malı Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
- Talep Sahibi odamıza başvuru evrakları ile müracaat eder. Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır. Tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak " Yerli Malı Belgesi" tanzim edilir.

İletişim:

Özlem AKTEKE/ Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü
Tel: 0.242. 314 37 82

E-mail: oakteke@atso.org.tr

Arifhan GAZEL/ Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü
Tel:0.242. 314 37 85

E-mail: agazel@atso.org.tr

Burcu ATILGAN/ Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü

Tel:0.242.314 38 43

E-mail: batilgan@atso.org.tr

 

Erdinç KUŞÇU/ Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü
Tel:0.242. 314 37 83

E-mail: ekuscu@atso.org.tr


 

 

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination