Menkul-Gayrimenkul Değer Kira Tespiti

Talep sahibi Odamıza bir dilekçe ile müracaat eder. Dilekçede gayrimenkulün ada ve parsel numaraları, mevkii, değerinin mi yoksa kira bedelinin mi tespitinin istendiği belirtilir. İlgili dilekçeye gayrimenkulün tapu fotokopisini, imar çapını, varsa krokisini ve plan örneğini ekler. Menkul ile ilgili taleplerde ise dilekçe ekine varsa muhasebe kayıtları fatura fotokopileri veya sigorta kayıtlarını ekler.

Ayrıca rapor ücretini ve eksper ücretini Oda veznesine veya Odanın banka hesaplarına yatırır. Oda Meclisi tarafından seçilmiş olan eksper / bilirkişi listesinden konuyla ilgili uzman eksper / bilirkişiler Genel Sekreterlik tarafından görevlendirilir.

Eksper / bilirkişilere talep aktarılır, eksper / bilirkişi seçildikleri ve yerinde tespit ve inceleme yaparak bir rapor düzenlemeleri gerektiği iletilir. Talep sahibinin temsilcisi, eksper / bilirkişileri ile birlikte menkul ya da gayrimenkulün mahalline gidilir. Söz konusu menkul ya da gayrimenkul yerinde görüldükten sonra değerlendirmeler yapılır. Elde edilen veriler çerçevesinde, İlgili mevzuata (referanslara) uygun olarak rapor hazırlanır. Hazırlanan ve bir üst yazı ile Odamıza iletilen rapor, Oda tarafından onaylandıktan sonra talep sahibine verilir.

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002