İhracata İlk Adım Programı (İİAP)

Üyelerimize ihracatçı olma ve yeni pazarlara açılma fırsatı yaratmak amacıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak İhracata İlk Adım Programını başlatılmıştır. Bu programa, bu güne kadar düzenli ve/veya hiç ihracat yapmamış üretici konumundaki ve programın kıstaslarına uygun Odamız üyesi firmalara katılabilmektedir. Global ekonomilerde yeni pazarlara ihtiyaç olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bölgede ihracat yapan firmaların ihracat kapasitelerini arttırmak amacıyla, yapmayanlara da dış ülkelere nasıl mal satabilecekleri konusunda Odamız tarafından firmalara 4 ay süreyle danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İhracata İlk Adım Programı’nda; programa dahil olan firmaların her birine konusunda uzman danışman tarafından, ihracat pazarlaması ve planlaması konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışmanlık hizmetleri ;

- Firmanın mevcut durumunun, ihracat potansiyelinin ve motivasyonunun teşhisi,
- Hedef ihracat pazarının ve ihraç ürünlerinin belirlenmesi,
- Dağıtım kanallarının belirlenmesi,
- Pazarlama planının hazırlanması,
- İhracat eylem planının hazırlanması,
- Hedef ihracat pazarları ve potansiyel müşteriler ile ilgili detaylı veri toplanması,
- Tüm bu bilgilerin daha sonra başka pazarlarda da uygulanabilirliğinin sağlanması olarak özetlenebilir.
         

İhracat planlaması alanında verilecek olan danışmanlık hizmeti, Odamızca sunulan ek hizmetler ile de desteklenerek program süresince firmaların, dış pazarlara açılmaları ve uluslararası pazarlarda rekabet edilebilir bir konuma ulaşmaları için gerekli altyapı eksikliklerinin tespit edilerek tamamlanmasını ve birer "İhracat Eylem Planı" oluşturulmasını kapsamaktadır.

İhracata İlk Adım Programı (İİAP) Nasıl İşlemektedir?
-
Danışman ve Odamız ilgili personeli tarafından seçilen firmalara ihracat planı geliştirilmesine yönelik birebir danışmanlık hizmeti verilmektedir.
-  Danışmanlık hizmetinin yanı sıra, firmanın rekabet edebilirliği, ürün çeşidi, dağıtım kanalları, çevresel faktörler, ihracat potansiyeli gibi konularda şirketin iç yapı analizi de yapılmaktadır.
- Bütün bu hizmetlerin sonucunda firmaların ihracat için zorunlu altyapı çalışmaları tamamlanmakta ve firmalar fiilen ihracat yapar hale gelmektedir.

İhracata İlk Adım Programına Kimler Katılabilir?
- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olan,
- Üretici olan,
- Doğrudan ya da düzenli ihracat yapmamış olan,
- İşletme bünyesinde en az 10 en fazla 150  kişi çalıştıran,
-İşletme bünyesinde İngilizce bilen en az 1 personelini program kapsamında yürütülecek "ihracat planlaması" çalışmaları için tahsis edebilecek olan firmalar katılabilir.

İhracata İlk Adım Programı'na katılan firmaların iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.


İletişim:
Arife ÜNAL
AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0.242. 314 37 77
E-posta: aunal@atso.org.tr

 


Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi
  • Fuar