ATSO İLETİŞİM MERKEZİ
Pzts-Cuma : 8:30-12:00 / 13:00-17:30
314 37 37
ATSO
Site İçi Arama
facebook
twitter
Youtube
İnstagram

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi

ATSOAvrupa Komisyonu KOBİ’lere ve işletmelere daha kapsamlı hizmet sunabilmek amacıyla 2008–2014 yılları arasında yürütülecek Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı’nı başlatmıştır. Programa Odamızın dahil olduğu Adana Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş KOSGEB ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın Akdeniz Konsorsiyumu ile “Akdeniz İşletmeler Ağı Projesi” ile başvurulmuş ve proje hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kontratı Haziran ayında imzalanmış ve projemiz resmen başlamıştır. 

Türkiye’de Akdeniz Konsorsiyumu dışında diğer bölgelerinde birer konsorsiyumla temsil edildiği ulusal bir proje olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi KOBİ’leri ve işletmeleri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmeyi ve aynı zamanda uluslararası pazarlara erişim ve teknoloji ve yenilik transferi konusunda bilgilendirmeyi ve dahil olduğu ağ aracılığıyla eşleştirme imkanları sunmayı hedeflemektedir.


Avrupa İşletmeler Ağı dünyada 52 ülkede 600 ortak kuruluş ile hizmet vermektedir. (Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye,  Makedonya ile üçüncü ülkeler Norveç, İzlanda, İsrail, İsviçre, Şili, Rusya, Mısır,  Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Çin, Sırbistan, Güney Kore )

Türkiye’de Avrupa İşletmeler Ağı’nın dağılımı aşağıdaki haritada bulunmaktadır:

 

Avrupa İşletmeler Ağı ekonomik, yasal, sosyal, teknik ve finansal konularda AB mevzuatı, düzenlemeleri ve sektörel politikaları hakkında KOBİ’lere düzenli bilgi akışı sağlayacaktır. Ayrıca sektörel eğilimlere paralel olarak dönemsel olarak eğitimler ve seminerler düzenleyecektir.

Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz


Projenin uygulanacağı bölge Türkiye’nin güneyinde yer alan NUTS1 Akdeniz Bölgesidir. (TR 61, 62, 63)  Bölgede batıdan doğuya doğru Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Antakya ve Kahramanmaraş illeri yer almaktadır.

Proje kapsamında, Akdeniz Bölgesi; hizmetlerin yerinden ve daha etkin verilebilmesi ve ağın işleyişinin kalitesi açısından üç alt bölgeye ayrılmıştır. Batıda Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan birinci bölge, ortada Mersin, Adana ve Antakya illerini kapsayan ikinci bölge ve doğuda Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan üçüncü bölge oluşturulmuştur. Odamız bünyesinde kurulacak merkez başta üyelerimiz olmak üzere Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki tüm KOBİ ve işletmelere hizmet verecektir.

Projenin temel amacı bölgedeki KOBİ’lere iş ve inovasyon alanında entegre servisler sağlayacak, rekabet ve inovasyon güçlerini arttıracak tek bir ağ oluşturmaktır. Bu amaçla tüm bölgeyi kapsayacak bir ağ yapısı oluşturulacaktır.


Avrupa İşletmeler Ağı Antalya Ofisi’nin KOBİ’lere sunduğu hizmetler:

BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile ilgili düzenlenen seminerler (Örn: Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Mevzuatı, Sosyal Politika, Gümrük Birliği)
Atölye Çalışmaları: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlara proje yazma teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler
Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara uzmanlarımız verilecek tarafından danışmanlık hizmeti
E-posta duyuruları: Haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım-satım teklifleri, vb. konularda gönderilecek e-bültenler.

KOBİ'LERARASI TİCARİ İŞBİRLİKLERİ VE ULUSLARARASILAŞMA

Firmalar arası ticari işbirliği eşleştirmeleri: Uzmanlarımız aracılığıyla dolduracağınız “Ticari İşbirliği Talep Formu” ile Avrupa İşletmeler Ağı Ticari İşbirliği veritabanına dahil olabilir ve yurtdışındaki firmalarla ticari işbirliği kurabilirsiniz.
Firmalar arası ikili görüşmeler: Avrupa İşletmeler Ağı’nın aktif olduğu 52 ülkede düzenlenen ikili görüşme ve fuar organizasyonlarına katılım sağlayabilirsiniz.
Ticari işbirliği veri tabanı: Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına dahil olan tüm firmalara ulaşma imkanı
Dış ticaret eğitim programları: Dönemsel olarak düzenlenecek eğitim programlarına katılarak bilgi ve becerilerinizi arttırabilirsiniz.
Ülke günleri: Dönemsel olarak düzenlenecek ülke günlerine katılarak yeni pazarları yakından tanıyabilirsiniz.

YENİLİKÇİLİK: TEKNOLOJİ ALANINDA KOBİ’LERE DESTEK

Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri: Ar-Ge ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik firma ziyaretleri gerçekleştirme ve teknoloji transferi olanaklarının değerlendirilmesi
Teknoloji ve ortak arama hizmetleri: Avrupa İşletmeler Ağı teknoloji veritabanı aracılığıyla teknoloji transferi gerçekleştirme.
Teknoloji transferi anlaşmaları: Başarılı firma eşleştirme sonucunda bütün haklarınız korunarak yapacağınız teknoloji transferi anlaşmaları konusunda teknik danışmanlık hizmeti.
Ar-Ge ve 7. Çerçeve Programı fonlarına yönelik destek: KOBİ’lere araştırma sonuçlarını paylaşmada, araştırma programlarında yer almaları, 7.  Çerçeve Programı gibi fon kaynaklarına başvuru konusunda teknik danışmanlık hizmeti.
Eğitim faaliyetleri: Ar-Ge fonlarına proje yazma eğitimi ve inovasyon eğitimlerine katılım.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşınız.


İletişim:
Ali Haydar Olcayto 
Arife Ünal
Burcu Topkaya
Tel: 0 242 314 37 43-77-42 Faks: 0 242 314 37 52 E-posta: een@atso.org.tr  
www.eenakdeniz.org.tr

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2016 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • EXPO 2016 ANTALYA
  • Antalya the Destination
  • Beceri 10
  • G20