Avrupa - Batı Akdeniz Oda Ağı Projesi

ATSO    ATSOATSO

ATSO     ATSO ATSO

 

 

Sivil Toplum Diyaloğu – AB -Türkiye Odaları Forumu Ortaklık Hibe Programı kapsamında hazırlanan “Avrupa –Batı Akdeniz Oda Ağı” projesi, 2006 Türkiye Katılım Öncesi Ekonomik Programı finansal desteği ile AB ve Türkiye iş çevrelerinin entegrasyonunu arttırmayı amaçlamıştır.

Projenin başlangıç tarihi 28 Kasım 2008 ve bitiş tarihi 28 Kasım 2009 olup, 12 aylık sürede Londra ve Nürnberg Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından uygulanmıştır. 
 

Proje Ortakları

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

- Londra Ticaret ve Sanayi Odası

- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

- Nürnberg Ticaret ve Sanayi Odası

- Burdur Ticaret ve Sanayi Odası


Hedef Gruplar ve Nihai Yararlanıcılar:

- Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odaları’nın mevcut ve potansiyel üyeleri,

- KOBİ’ler,

- Yabancı sermayeli şirketler,

- Antalya, Burdur ve Isparta’daki diğer profesyonel örgütler,

- Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret Odaları uzmanları.

 

Hedefler
- Sivil toplum kuruluşu olarak, Avrupa Birliği ortaklarımız Londra ve Nürnberg Ticaret ve

Sanayi Odaları ile aramızdaki diyalog ortamını ve işbirliğini kuvvetlendirmek,

- Antalya, Burdur ve Isparta Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesinde Avrupa Birliği iş

hayatına ilişkin uygulama esasları anlayışını geliştirmek,

- Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odalarında verilen hizmet ve kilit görevlerde çalışan personel kapasitelerini arttırmak,

- Odaların ana faaliyet konularında ileri bilgi düzeyine erişmek,

- Antalya, Burdur ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odaları web sitelerinin yeniden

tasarlanması, bilgi föylerinin hazırlanması ve eğitimlerin düzenlenmesi suretiyle danışmanlık, dış ticaret, yatırım konularında üyelere verilen hizmetleri iyileştirmek,

- Eğitim programları, seminerler ve bilgilendirme kitapçıkları ile firmaları küresel ticari

rekabete hazırlamak.

 
Proje Sonuçları
- Yeni üyelere "hoşgeldiniz paketi" hazırlanmıştır.

- Tek merkezden bilgilendirme hizmeti sunulmaya başlanmıştır.
- Gönüllü danışmanlık sistemi oluşturulmuştur.
- Etkin ve kullanıcı dostu web sitesi kurulmuştur.
- Dış ticaret eğitim programları düzenlenmiştir.
- Ortaklar arasında bilgi ağı oluşturulmuştur.


 
İletişim:

Arife Ünal
Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0.242.314 37 77
E-mail:
aunal@atso.org.tr

Hizmetlerimiz
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi
  • Fuar