İhale Duyuruları

Kayıtlı ihaleler aşağıdaki gibidir. Detayını görüntülemek istediğiniz ihalenin üzerine tıklayınız.

Tarih / Saat İhale Konusu Ayrıntı
30.5.2017 17:00:00 Ankara İlinde buluna muhtelif taşınmazların 20.04.2017 - 30.05.2017 tarihleri arasında özelleştirilmelerine ilişkin ilanlar Detay
24.5.2017 16:00:00 Özelleştirme kapsamında bulunan muhtelif taşınmazların 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmelerini sağlamak amacıyla ihale yapılacaktır. Detay
21.7.2017 17:00:00 Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara İli Nallıhan İlçesi Çayırhan Mevkiinde bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.' ne ait Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahasının bir bütün halinde 36 yıl süre ile İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ilan. Detay
30.5.2017 14:00:00 Çankaya Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan ekli ilan metninde bilgileri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır. Detay
10.7.2017 17:00:00 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında, Mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere il özel idarelerine veya belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde 105/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan; Detay

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2017 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Antalya Kadın Müzesi