Etkinlik Takvimi

Tarihi1 Şubat 2018 Perşembe
BaşlıkKendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi (120 Saat)
Açıklama

Teknolojinin gelişimiyle birlikte internet kullanımında mobilin payı her geçen gün artmaktadır.  Şirketlerin, e-ticaret sitelerinin, hizmet sağlayıcılarının hatta blog sahiplerinin mobilde ulaşılabilir olması, bir uygulamaya sahip olmaları kendileri açısından fark yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu eğitimde mobil uygulama nasıl yapılır, mobil uygulama nasıl geliştirilir ve işletmelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirmesinin sağlanması konuları üzerinde durulacaktır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Kendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi (120 Saat)” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Evren BAŞER

Tarih            : 05 Aralık 2017-15 Şubat 2018  tarihleri arasında Salı-Perşembe günleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Saat             : 16:00 – 21:20 

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım payı  :  700 TL

 

Daha geniş bilgi için:

Eğitim   Müdürlüğü

Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51Tarihi5 Şubat 2018 Pazartesi
BaşlıkMarka ve Patent Bilgilendirme Semineri
Açıklama

Ekonominin büyümesi, teknolojik dönüşüm, verimlilik, yatırım eğilimi ve özellikle dış yatırım çekme potansiyeli ile sınai mülkiyet haklarının korunmasının etkinliği arasında yakın ve doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Bu haklar patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyalarından oluşmaktadır. Söz konusu seminer ile sınai mülkiyet hakları kapsamında farkındalık oluşturulması, buluşların yönetilmesi, lisanslanması ve ticarileştirilmesi sağlayarak ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Marka ve Patent Bilgilendirme” semineri ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Seminere katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Seminerde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmenler   : Selçuk ÖZTÜRK/ Hakan KORKMAZ/Burak YURTEN/ Can Mert KAYA

Tarih            : 05 Şubat 2018

Saat             : 14:00-16:30

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım Payı  : Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 

 Tarihi6 Şubat 2018 Salı
BaşlıkKendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi ( 120 Saat)
Açıklama

Teknolojinin gelişimiyle birlikte internet kullanımında mobilin payı her geçen gün artmaktadır.  Şirketlerin, e-ticaret sitelerinin, hizmet sağlayıcılarının hatta blog sahiplerinin mobilde ulaşılabilir olması, bir uygulamaya sahip olmaları kendileri açısından fark yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu eğitimde mobil uygulama nasıl yapılır, mobil uygulama nasıl geliştirilir ve işletmelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirmesinin sağlanması konuları üzerinde durulacaktır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Kendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi (120 Saat)” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Evren BAŞER

Tarih            : 05 Aralık 2017-15 Şubat 2018  tarihleri arasında Salı-Perşembe günleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Saat             : 16:00 – 21:20 

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım payı  :  700 TL

 

Daha geniş bilgi için:

Eğitim   Müdürlüğü

Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51Tarihi7 Şubat 2018 Çarşamba
BaşlıkTemel Rekabet Hukuku Bilgilendirme Semineri
Açıklama

Rekabet hukuku, hangi ölçekte olursa olsun tüm firmaların piyasalardaki faaliyetlerini etkileyen ve yönlendiren bir hukuk dalıdır. Rekabet kuralları, rakiplerle fiyatlar konusunda bilgi alışverişi yapılıp yapılamayacağından dağıtım sözleşmelerine konulması yasak olan hükümlere kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler getirmektedir. Mal vermenin reddi de, aşırı fiyat uygulamaları da soruşturma konusu olabilmektedir. Hatta bazen firmaların başka firmalar tarafından devralınması dahi Rekabet Kurulunun iznini gerektirebilmektedir.

Rekabet Kurulu, firmaların yıllık cirolarının % 10’una kadar firmaları cezalandırma yetkisine sahip olduğu gibi, firmaları çeşitli davranışlara zorlayabilmektedir. Temel rekabet hukuku bilgisi, tüm sektörlerdeki firmalar için hem olası rekabet ihlallerinin önlenmesi hem de rekabet ihlallerine maruz kalan firmaların haklarını bilmeleri ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gereklidir.

Söz konusu eğitiminin hedef çıktıları, rekabet hukukunun temel mantığını ve firmalar için dikkat edilmesi gereken noktaları katılımcılarla paylaşarak hatalı davranışlardan kaçınmalarını sağlamak ve bu hukukun kendilerine sunduğu olanaklar konusunda onları bilgilendirmektir.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi” işbirliğinde “Temel Rekabet Hukuku” bilgilendirme semineri ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Seminere katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Seminerde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmenler   : Prof. Dr. N. Ayşe BOZTOSUN

Tarih            : 07 Şubat 2018

Saat             : 13:30-17:00

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım Payı  : Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 Tarihi8 Şubat 2018 Perşembe
BaşlıkKendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi ( 120 Saat)
Açıklama

Teknolojinin gelişimiyle birlikte internet kullanımında mobilin payı her geçen gün artmaktadır.  Şirketlerin, e-ticaret sitelerinin, hizmet sağlayıcılarının hatta blog sahiplerinin mobilde ulaşılabilir olması, bir uygulamaya sahip olmaları kendileri açısından fark yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu eğitimde mobil uygulama nasıl yapılır, mobil uygulama nasıl geliştirilir ve işletmelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirmesinin sağlanması konuları üzerinde durulacaktır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Kendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi (120 Saat)” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Evren BAŞER

Tarih            : 05 Aralık 2017-15 Şubat 2018  tarihleri arasında Salı-Perşembe günleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Saat             : 16:00 – 21:20 

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım payı  :  700 TL

 

Daha geniş bilgi için:

Eğitim   Müdürlüğü

Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51Tarihi10 Şubat 2018 Cumartesi
BaşlıkSigorta Muhasebesi Eğitimi
Açıklama

Ticari işletmelerde uygulanan muhasebe prensipleri ve metotları bir bütündür. Bazı şirket ve kurumlar, faaliyet konuları gereği genel muhasebenin yanında farklı muhasebe tekniği de kullanmak zorundadırlar. Bu şirketler; banka ve sigorta şirketleri, özel katılım bankaları, menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıklarıdır. Genel nitelikteki işlemler özellikle genel giderler genel muhasebe kısmında takip edilirken, şirketin yaptığı işe özel işlemleri ve sigorta şirketlerinde sigortacılık işlemleri ihtisas muhasebesinde teknik muhasebe ile takip edilmektedir.

Odamız 40.Grup Meslek Komitesinin (sigortacılık) talepleri doğrultusunda “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Antalya Sigorta Acentaları Derneği” işbirliğinde “Sigorta Muhasebesi” eğitimi ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir. 

Eğitmen       : Volkan KAMADAN

Tarih            : 10 Şubat 2018

Saat             : 10:30-16:00

Yer                : ATSO Meclis Salonu

Katılım Payı  : Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarihi13 Şubat 2018 Salı
BaşlıkMesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu Bilgilendirme Toplantısı
Açıklama

Malumlarınız olduğu üzere 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de “Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”  yürürlüğe girmiş olup,  mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’e çıkmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesi” ya da “Ustalık Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılması ve tespitinde işletmeye kişi başı 500 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile sınav ücreti 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Bu kapsamda, işletmelerin bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratmak amacıyla 13.02.2018 Salı günü saat 14:00’da Odamız Meclis Salonu'nda Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet ORDUKAYA’nın katılımları ile “Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ulusal Mesleki Yeterlilik ve Standartlar, Belge Zorunluğu, Teşvikler” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Söz konusu toplantıya katılımlarınızı bekleriz.

ATSO MESEM Müdürlüğü

LCV: Tuğgin BİLİRGEN - 0242 314 37 92   tbilirgen@atso.org.tr

         Tolga Cenk TÜRK - 0242 314 37 91   tturk@atso.org.trTarihi13 Şubat 2018 Salı
BaşlıkKendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi
Açıklama

Teknolojinin gelişimiyle birlikte internet kullanımında mobilin payı her geçen gün artmaktadır.  Şirketlerin, e-ticaret sitelerinin, hizmet sağlayıcılarının hatta blog sahiplerinin mobilde ulaşılabilir olması, bir uygulamaya sahip olmaları kendileri açısından fark yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu eğitimde mobil uygulama nasıl yapılır, mobil uygulama nasıl geliştirilir ve işletmelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirmesinin sağlanması konuları üzerinde durulacaktır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Kendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi (120 Saat)” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Evren BAŞER

Tarih            : 05 Aralık 2017-15 Şubat 2018  tarihleri arasında Salı-Perşembe günleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Saat             : 16:00 – 21:20 

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım payı  :  700 TL

 

Daha geniş bilgi için:

Eğitim   Müdürlüğü

Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51Tarihi15 Şubat 2018 Perşembe
BaşlıkKendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi
Açıklama

Teknolojinin gelişimiyle birlikte internet kullanımında mobilin payı her geçen gün artmaktadır.  Şirketlerin, e-ticaret sitelerinin, hizmet sağlayıcılarının hatta blog sahiplerinin mobilde ulaşılabilir olması, bir uygulamaya sahip olmaları kendileri açısından fark yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu eğitimde mobil uygulama nasıl yapılır, mobil uygulama nasıl geliştirilir ve işletmelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılım geliştirmesinin sağlanması konuları üzerinde durulacaktır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Kendi Yazılımını Kendin Yap Eğitimi (120 Saat)” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Evren BAŞER

Tarih            : 05 Aralık 2017-15 Şubat 2018  tarihleri arasında Salı-Perşembe günleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Saat             : 16:00 – 21:20 

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım payı  :  700 TL

 

Daha geniş bilgi için:

Eğitim   Müdürlüğü

Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51Tarihi22 Şubat 2018 Perşembe
BaşlıkATSO Korkuteli Temsilciliğinde Hijyen Eğitimi
Açıklama

Tüm gıdaların tüketicilere güvenli ve kaliteli bir şekilde sunulması gıda konusunda faaliyet gösteren işletmelerin üst yönetim politikalarının temel esası olmalı ve sistem yaklaşımı ile ele alınması gereklidir. Gıda güvenliği ve hijyen konusu gerek insan sağlığı açısından önemi, gerekse kaynakların rasyonel (üretim, dağıtım, depolama ve gıdaların kullanımı sırasında verimli bir şekilde) kullanımı açısından hayatımızda önemli bir yere sahiptir.

Bu nedenle, 2012/2 no.lu Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 2 numaralı ekinin 10. Maddesinde belirtilen hüküm uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı bulunduğumuz Birlik arasında 09.07.2012 tarihinde imzalanan protokol gereği, fırınlarda, ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personel için, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde Odamız tarafından  “ATSO AKADEMİ” çatısı altında 7. Grup Meslek Komitesi (ekmek, un ve unlu mamuller) üyelerine yönelik olarak “ATSO Korkuteli Temsilciliği’nde Hijyen Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler veya aşağıdaki numaralardan kayıt yaptırabilirler.

 

Eğitmen       : Ahmet Korhan Erdem (Ziraat Mühendisi-Gıda Kontrol Görevlisi)

Tarih            : 22 Şubat 2018

Saat             : 13:30- 17:00

Yer               : Belediye Toplantı Salonu

Katılım payı  :  Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

Not: Katılımcılarımızın nüfus cüzdan fotokopilerinin yanlarında bulundurulması talep edilmektedir.

 

Daha geniş bilgi için:

ATSO Korkuteli Temsilciliği İrtibat Memuru

Ali TOY / Tel: 643 32 00

 

 

 

 Tarihi23 Şubat 2018 Cuma
BaşlıkDevlet Destekleri Bilgilendirme Semineri
Açıklama

Üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan devlet destekleri ve yatırım teşvik programları, yatırımların konusuna, büyüklüklerine ve bölgesine göre farklı uygulamalar çerçevesinde destek vermek üzere kurgulanmıştır. Devletin, özel sektörün güçlendirilmesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla uygulamaya koyduğu teşvik sistemindeki gelişmeler her geçen yıl ölçek büyütmektedir.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Devlet Destekleri” bilgilendirme semineri ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Seminere katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Seminerde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Elçin Sezen TARIKCI

Tarih            : 23 Şubat 2018

Saat             : 14:00-17:00 

Yer               : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım payı  :  Alınmayacaktır.

 

  

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 

 

 Tarihi27 Şubat 2018 Salı
BaşlıkKamu Alacaklarına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri
Açıklama

17. Grup (İlaç ve tıbbi malzeme) Meslek Komitesi öncülüğünde, ilaç ve tıbbi malzeme sektörüne yönelik olarak “Kamu Alacaklarına İlişkin Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” semineri düzenlenecektir.

Kamu alacaklarına ilişkin yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği seminere konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz katılacaktır.

Bilgilerinize sunar, katılımınızı rica ederiz.

Toplantı tarihi/saati : 27 Şubat 2018 / 14.00-16.30
Toplantı yeri            : ATSO Atatürk Konferans Salonu 

LCV : Meslek Komiteleri Müdürlüğü (Aysel Altunyaldız-314 37 34)Tarihi27 Şubat 2018 Salı
BaşlıkZaman Yönetimi Eğitimi
Açıklama

Zamanı daha etkin kullanarak öncelikleri belirleyip, doğru planlama yapabilmektir. Zaman, yerine konması, geri döndürülmesi yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan tek bir kaynaktır. Etkili zaman yönetimi ise zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemidir. Zaman tüm insanların eşit olarak sahip olduğu tek şeydir. Günümüzde zaman yönetimi işgücü yoğun yöneticilerin zamanlarını daha iyi organize etmelerine yardımcı olmak amacıyla bir eğitim aracı olarak görülmektedir.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Zaman Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : İlker TAŞÇI

Tarih            : 27 Şubat 2018

Saat             : 10.00 – 17:00 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 Tarihi28 Şubat 2018 Çarşamba
Başlıkİş Yaşamında Profesyonellik Eğitimi
Açıklama

İş hayatında profesyonellik başarının anahtarı ve kurumsallaşma sürecinde şirketlerde A’dan Z’ye  herkese ait bir kavramdır. Profesyonellik bir davranış ve düşünce biçimidir. İş hayatında başarının anahtarı olan profesyonellik, zaman zaman farklı ölçütlerle değerlendirilir ve farklı anlamlar yüklenir. Oysa gerek özel, gerekse iş hayatında profesyonel tutum verimliliğin ve etkinliğin en temel özelliğidir. Profesyonellik çeşitli yetkinlikleri içeren tutumlarımızdır. Söz konusu eğitimde, şirketlerde kurumsallaşma sürecinde bireysel kaliteden, bütünsel kaliteye giden yolda bireylerin davranışsal yetkinlikleri geliştirmek rekabet avantajı yaratmak gibi konuların üzerinde durulacaktır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “İş Yaşamında Profesyonellik Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : İlker TAŞÇI

Tarih            : 28 Şubat 2018

Saat             : 09.30 – 13:30 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 


 
« Geri Dön

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination