Etkinlik Takvimi

Tarihi5 Mart 2018 Pazartesi
Başlık2. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi
Açıklama

Üyelerimizin doğru bilgiye, doğru kaynaklardan kısa sürede ulaşabilmeleri, devlet desteklerinden faydalanma oranını ve destek kullanımının verimliliğini yükseltecektir. Odamızın çalışmaları kapsamında, yerel  ve ulusal ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve kurumların işbirliğiyle, 5 Mart 2018 Pazartesi günü, 09.30-17.00  saatleri arasında, Atatürk Konferans Salonu’nda “2. Antalya Devlet Destekleri Zirvesi” gerçekleştirilecektir.

Zirveye, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TURKPATENT) temsilcileri katılacaktır.

Her bir kurumun standında, üyelerimize faydalanmak istedikleri destek programları hakkında konunun uzmanlarından birebir bilgi alma imkanı sunulacaktır. Ayrıca eş zamanlı olarak, gün boyu, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstihdam ve Ar-Ge desteklerine ilişkin düzenlenecek seminerlerle de daha geniş kitlelere ulaşılması hedeflenmektedir.

Üyelerimizi kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekler hakkında bilgilendirmek amacıyla ikincisini  düzenleyeceğimiz  etkinlik programına tüm üyelerimiz davetlidir.

Kobi ve Yatırım Destekleri MüdürlüğüTarihi6 Mart 2018 Salı
BaşlıkATSO ElmalıTemsilciliğinde Hijyen Eğitimi
Açıklama

Tüm gıdaların tüketicilere güvenli ve kaliteli bir şekilde sunulması gıda konusunda faaliyet gösteren işletmelerin üst yönetim politikalarının temel esası olmalı ve sistem yaklaşımı ile ele alınması gereklidir. Gıda güvenliği ve hijyen konusu gerek insan sağlığı açısından önemi, gerekse kaynakların rasyonel (üretim, dağıtım, depolama ve gıdaların kullanımı sırasında verimli bir şekilde) kullanımı açısından hayatımızda önemli bir yere sahiptir.

Bu nedenle, 2012/2 no.lu Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 2 numaralı ekinin 10. Maddesinde belirtilen hüküm uyarınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı bulunduğumuz Birlik arasında 09.07.2012 tarihinde imzalanan protokol gereği, fırınlarda, ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personel için, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde Odamız tarafından  “ATSO AKADEMİ” çatısı altında 7. Grup Meslek Komitesi (ekmek, un ve unlu mamuller) üyelerine yönelik olarak “ATSO Elmalı Temsilciliği’nde Hijyen Eğitimi” ücretsiz gerçekleştirilecek olup; eğitim programı ekte yer almaktadır.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler veya aşağıdaki numaralardan kayıt yaptırabilirler.

 

 

Eğitmen       : Ahmet Korhan Erdem (Ziraat Mühendisi-Gıda Kontrol Görevlisi)

Tarih            : 06 Mart 2018

Saat             : 13:30- 17:00

Yer               : Elmalı Esnaf ve Kefalet Toplantı Salonu

Katılım payı  :  Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

Not: Katılımcılarımızın nüfus cüzdan fotokopilerinin yanlarında bulundurulması talep edilmektedir.

 

Daha geniş bilgi için:

ATSO Elmalı Temsilciliği Irtibat Memuru

Mustafa DEĞIRMENCI / Tel: 618 32 00

 

 

 

 

 

 Tarihi7 Mart 2018 Çarşamba
BaşlıkPazarlama İletişimi Eğitimi
Açıklama

Günümüzde pazarlama iletişimi pazarlama faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir Pazarlama iletişimi, sanıldığı kadar karmaşık bir kavram değil. Sadece geniş kapsamlı bir alandır. İşletme, ürün ve marka hakkında tüketicileri bilgilendirmek, ikna etmek ve hafızalarında canlı kalmak önemli bir rekabetçi üstünlük iken bu faaliyetlerin dikkatli şekilde organize edilmesi de bir o kadar hayatidir. Bu kapsamda pazarlama yöneticilerinin geliştirdikleri tüm önerilerin içerisinde iletişim olduğunu unutmadan yani bütünleşik bir şekilde davranmaları gerekmektedir. Reklam ve halkla ilişkiler alanlarını kapsayacak şekilde gelişmekte olan pazarlama iletişimi alanında nitelikli insan kaynağı sağlamaya yönelik olmalısı gerekmektedir.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Pazarlama İletişimi Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Asena Taniş ULUGERGERLİ

Tarih            : 07 Mart 2018

Saat             : 09.30 – 13:30 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 


 Tarihi9 Mart 2018 Cuma
BaşlıkIş Yaşamında Başarının Anahtarı: Mükemmellik ve Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi
Açıklama

İş hayatında başarının anahtarı olarak son yıllarda sunulan en büyük argüman değişime ayak uydurmaktır. Firmalar değişime ayak uydurmak, müşterilerine daha güvenilir, şeffaf hizmet ve kaliteli ürünler sunmak adına sistemlerini ve çalışanlarını geliştirmek için ciddi yatırımlar yapmaktadır.  İşletmeler günümüzde değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve bütçeleme bilgilerinin amaçlara uygun olarak derlenmesi ve yönetim kararlarında daha etkin kullanılması  kaçınılmaz hale gelmiştir.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Iş Yaşamında Başarının Anahtarı: Mükemmellik ve Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Dr. M. Naci ÇUHACI

Tarih            : 09 Mart 2018

Saat             : 09.30 – 13:30 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 

 Tarihi12 Mart 2018 Pazartesi
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51

 

 

 

 

 Tarihi13 Mart 2018 Salı
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51Tarihi13 Mart 2018 Salı
BaşlıkAile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma Eğitimi
Açıklama

İşletmelerin rekabetin çok şiddetli olduğu pazarlarda varlıklarını sürdürebilmelerini, pazarın isteklerini ve beklentilerini karşılayabilme yetenekleri ile yakından ilgilidir. Artık işletmeler aktif bir organizasyon oluşturarak örgütsel değişimi ve gelişimi hızla gerçekleştirir hale gelmek zorundadırlar Ülkemizde ki işletmelerin büyük bir çoğunluğu aile şirketlerinden oluşmaktadır. Aile işletmelerinin bu değişim ve gelişime dahil olabilmeleri hem yerel hem de küresel pazarlarda varlıklarını diğer kuşaklara devredebilmeleri için kurumsallaşma ve yeniden yapılanma çıkış yolu olarak görülmektedir.
 
Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : İlker KALDI

Tarih            : 13 Mart 2018

Saat             : 09.30 – 13:30 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 Tarihi14 Mart 2018 Çarşamba
BaşlıkATSO Kemer Temsilciliği’nde Davranışların Dili ve Etkin Beden Dili
Açıklama

İletişimde kelime, söyleyiş tarzı ve beden dili enstrümanları kullanılmaktadır. İnsanlar hayatı önce görsel algıladıkları için beden dili en önemli iletişim aracıdır. İletişimde güçlü olabilmek için beden dili şifrelerini çözmek oldukça önemlidir. Davranış kalıpları kişilerin dış dünyada hareket ederken kullandığı özel algılama süzgeçleridir. Dış dünyadan gelen her türlü uyarıcı ve bilgiyi, işleyip şekillendirerek kişinin bunlara bir anlam vermesini sağladığı gibi, söz ve davranışlarla dış dünyaya yansıyan her türlü bilgiye de şekil oluşturmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında ATSO Kemer Temsilciliği’nde “Davranışların Dili ve Etkin Beden Dili Eğitimi” ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Eğitim programına katılmak isteyen üyelerimiz ve üye çalışanlarının ATSO Kemer Temsilciliği
irtibat memuru Hüseyin ETCİ’ ye bilgi vermesi gerekmektedir.

 

Eğitmen       : İlker TAŞÇI

Tarih            : 14 Mart 2018

Saat             :  13:30-16:30 

Yer               : Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 

Katılım payı  :  Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

Daha geniş bilgi için:

ATSO Kemer Temsilciliği Irtibat Memuru

Hüseyin ETCİ / Tel: 814 32 36

 

 

 

 


 Tarihi14 Mart 2018 Çarşamba
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51Tarihi15 Mart 2018 Perşembe
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararsı Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51Tarihi15 Mart 2018 Perşembe
BaşlıkTS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sitemi Temel Eğitimi
Açıklama

Kalite, her geçen gün daha da aşina olduğumuz dinamik bir kavram olup, hizmet ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlamanın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.  Yönetim kalitesi bilincine ulaşmanın bir ayağı da eğitimlerle sağlanmaktadır. Bu eğitim ile Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, temel prensip ile standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Odamız, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” düzenlemiştir.

Eğitimlerimize katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Eğitimlerimizde katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen      : TSE Eğitmeni

Tarih             : 15-16 Mart 2018

Saat            : 09:30 – 16:30 

Yer              : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım Payı : Odamız üye/üye çalışanı için 120 TL, üye olmayan katılımcı için 200TL’dir.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim  Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz / Tel:314 37 51

 
Tarihi16 Mart 2018 Cuma
BaşlıkTS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
Açıklama

Kalite, her geçen gün daha da aşina olduğumuz dinamik bir kavram olup, hizmet ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlamanın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.  Yönetim kalitesi bilincine ulaşmanın bir ayağı da eğitimlerle sağlanmaktadır. Bu eğitim ile Kalite Yönetim Sistem Standardı temel kavramları, temel prensip ile standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Odamız, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi” düzenlenmiştir.

Eğitimlerimize katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Eğitimlerimizde katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen      : TSE Eğitmeni

Tarih             : 15-16 Mart 2018

Saat            : 09:30 – 16:30 

Yer              : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım Payı : Odamız üye/üye çalışanı için 120 TL, üye olmayan katılımcı için 200TL’dir.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim  Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz / Tel:314 37 51

 Tarihi19 Mart 2018 Pazartesi
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51Tarihi20 Mart 2018 Salı
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51Tarihi20 Mart 2018 Salı
BaşlıkATSO GazipaşaTemsilciliği’nde Davranışların Dili ve Etkin Beden Dili
Açıklama

İletişimde kelime, söyleyiş tarzı ve beden dili enstrümanları kullanılmaktadır. İnsanlar hayatı önce görsel algıladıkları için beden dili en önemli iletişim aracıdır. İletişimde güçlü olabilmek için beden dili şifrelerini çözmek oldukça önemlidir. Davranış kalıpları kişilerin dış dünyada hareket ederken kullandığı özel algılama süzgeçleridir. Dış dünyadan gelen her türlü uyarıcı ve bilgiyi, işleyip şekillendirerek kişinin bunlara bir anlam vermesini sağladığı gibi, söz ve davranışlarla dış dünyaya yansıyan her türlü bilgiye de şekil oluşturmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında ATSO Gazipaşa Temsilciliği’nde “Davranışların Dili ve Etkin Beden Dili Eğitimi” ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Eğitim programına katılmak isteyen üyelerimiz ve üye çalışanlarının ATSO Gazipaşa Temsilciliği irtibat memuru Gökhan YILMAZ’ a bilgi vermesi gerekmektedir.
 

Eğitmen       : İlker KALDI

Tarih            : 20 Mart 2018

Saat             :  13:30-16:30 

Yer               : Gazipaşa Öğretmenevi

Katılım payı  :  Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

Daha geniş bilgi için:

ATSO Gazipaşa Temsilciliği Irtibat Memuru

Gökhan YILMAZ/ Tel: 572 30 05

 

  

 Tarihi21 Mart 2018 Çarşamba
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51Tarihi22 Mart 2018 Perşembe
BaşlıkDış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)
Açıklama

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaretin daha etkin yürütülebilmesi için, dış ticaret şirketi çalışanları ile dış ticaret mevzuatını tüm yönleriyle öğrenmek isteyen kişilere söz konusu eğitimle, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi (40 Saat)“  konulu eğitim programı düzenlenmiştir.

Eğitime katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemi gerçekleştirebilirler. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.
 

Eğitmen       : Hakan AKIN

Tarih            : 12-22 Mart 2018 (Pazartesi-Salı Çarşamba-Perşembe günleri)

Saat             : 09:30 – 14.00

Yer               :ATSO4.KatEğitimSalonu                                                                                     

Katılım Payı  : 250  TL.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel:314 37 51Tarihi22 Mart 2018 Perşembe
BaşlıkATSO Serik Temsilciliği’nde Davranışların Dili ve Etkin Beden Dili
Açıklama

İletişimde kelime, söyleyiş tarzı ve beden dili enstrümanları kullanılmaktadır. İnsanlar hayatı önce görsel algıladıkları için beden dili en önemli iletişim aracıdır. İletişimde güçlü olabilmek için beden dili şifrelerini çözmek oldukça önemlidir. Davranış kalıpları kişilerin dış dünyada hareket ederken kullandığı özel algılama süzgeçleridir. Dış dünyadan gelen her türlü uyarıcı ve bilgiyi, işleyip şekillendirerek kişinin bunlara bir anlam vermesini sağladığı gibi, söz ve davranışlarla dış dünyaya yansıyan her türlü bilgiye de şekil oluşturmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında ATSO Serik Temsilciliği’nde “Davranışların Dili ve Etkin Beden Dili Eğitimi” ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Eğitim programına katılmak isteyen üyelerimiz ve üye çalışanlarının ATSO Serik Temsilciliği
irtibat memuru Hasan GÜMÜŞ’ e bilgi vermesi gerekmektedir.

 

Eğitmen       : Levent ŞAHİN

Tarih            : 22 Mart 2018

Saat             :  13:30-16:30 

Yer               : Serik Öğretmenevi

Katılım payı  :  Katılım payı alınmayacaktır.

 

Daha geniş bilgi için:

ATSO Serik Temsilciliği Irtibat Memuru

Hasan GÜMÜŞ / Tel: 722 46 85

 

 

 

 

 
Tarihi28 Mart 2018 Çarşamba
BaşlıkZihin Haritalama-Algılama ve İletişim Teknikleri Eğitimi
Açıklama

Zihin haritaları, beynin tüm potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Beynin korteksindeki tüm alanları (sözcükler, görüntüler, sayılar, mantık, ritim, renk ve uzamsal farkındalık) tek bir yöntemle güçlü bir biçimde devreye sokar. Bu sayede size, beyninizin sonsuz derinliklerinde özgürce dolaşma fırsatı sunar. Zihin haritaları, ileri düzeyde öğrenmenin ve net düşünmenin öğrencilerin performansını arttıracağı her alanda uygulanabilir. Sağlıklı ve kalıcı bir hafıza için önce zihnimizin nasıl çalıştığını ve öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu sistemle, kurumsal eğitimlerde şirket çalışanlarının yenilikçi düşünme, iletişim, problem çözme, işbirliği, analiz etme, sunuş yapma, planlama, proje yönetimi gibi becerilerinin geliştirilmesi sağlanırken, bireysel eğitimlerde ise öğrenmeyi öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Zihin Haritalama-Algılama ve İletişim Teknikleri Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Asena TANİŞ ULUGERGERLİ

Tarih            : 28 Mart 2018

Saat             : 09.30 – 17:00 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 

 

 Tarihi29 Mart 2018 Perşembe
BaşlıkAktif Dinleme, Anlama ve İletişim Teknikleri Eğitimi
Açıklama

Değişen iş hayatında şirketlerin rekabet güçlerini artırmasında en önemli etken iletişimdir. Pazarda rakipleri, tedarikçileri, bayileri, çalışanları ve en önemlisi de müşterileri ile sağlıklı iletişim kurabilen şirketler başarılı olabilirler. Birey olarak iş ve özel hayatta başarılı olabilmenin yolu da yine sağlıklı iletişimden geçer. Bununla birlikte iyi bir dinleyici olmak profesyonel becerilerimizin bütünleyici bir parçasıdır. Her beceri gibi dinleme becerisi de eğitim yoluyla geliştirilebilmektedir.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Aktif Dinleme, Anlama ve İletişim Teknikleri Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Fatoş KOCABÖREK AÇIL

Tarih            : 29 Mart 2018

Saat             : 09.30 – 17:00 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 


 
« Geri Dön

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2018 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination