Etkinlik Takvimi

Tarihi12 Haziran 2018 Salı
BaşlıkKariyer Yönetimi Eğitimi
Açıklama

Kariyer, en temel anlamıyla kişinin belli bir iş alanında ihtisaslaşmasıdır. Kariyer yönetimi, kişinin mevcut ve bir sonraki adımın ne olacağını bilmesi, geleceğini görebilmesi ve bu gelecek için uygun hazırlıkları yapabilmesi açısından çok yararlı bir çalışmadır. Kariyer yönetimiyle çalışanların kurum içindeki hareketlilikleri sağlanır ve böylece kişiler motive edilir. Günümüz modern yönetim anlayışında işletmelerin insan kaynaklarından etkinlikle yararlanabilmeleri için kariyer geliştirme programlarına yer vermeleri, gerek organizasyonel etkinlik, gerekse çalışanın iş tatmininin sağlanması açısından oldukça büyük önem taşımaktadır

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Kariyer Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Dilek Alp PERÇİN

Tarih            : 12 Haziran 2018

Saat             : 09.30 – 17:00 

Yer               :ATSO Eğitim Salonu 4.Kat

Katılım payı  :  30 TL

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 Tarihi13 Haziran 2018 Çarşamba
Başlık“Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” Konusunda Bilgilendirme Toplantısı
Açıklama

Odamız 41. Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi’nin öncülüğünde, 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve sektörü çok yakından ilgilendiren “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” konulu bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Odamız Meclis Toplantı Salonu’nda gayrimenkul faaliyetleri sektörüne mensup Odamız üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantıya katılımınızı bekler, işlerinizde başarılar dileriz.

LCV : Meslek Komiteleri Müdürlüğü
Hasan Demirkan  (Tel:314 37 30-31-32-33-34, Faks: 314 37 35, 
e-posta:
hdemirkan@atso.org.tr)Tarihi19 Haziran 2018 Salı
BaşlıkKaygı, Stres, Öfke ve Zaman Yönetimi Eğitimi
Açıklama

Özellikle yoğun kent hayatı ve iş hayatı karşısında insanlar gerek fizyolojik gerekse psikolojik olarak etkilenmekte, bir çok sorunlar yaşamaktadırlar. Kaygı çok daha derinlere inen ve birçok stresimizi kökünden besleyen yaman bir duygu olup stresle karıştırmamız gerekmektedir. Öfke bir davranış şekli ve ilk olarak bizi bu duyguya iten, öfkelendiren şeyin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zaman yönetimi ise; üreticiliği ve verimliliği arttırmak amaçlı olarak, belirli aktiviteler üzerinde harcanan zamanı bilinçli bir şekilde kontrol etme yöntemidir. Bu eğitimle kaygı ve stresin yaşamdaki olumlu ve olumsuz rollerinin kavranmasını sağlayarak, özgürlük, yaratıcılık, kişisel gelişim ve mutluluk için öfke kontrolünün ve zaman yönetiminin önemini kavrayarak, bizi üretime ve gelişime nasıl yönlendirileceğine dair bilgilerin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “GEA Arama Kurtarma Ekoloji” işbirliğinde “Kaygı, Stres, Öfke ve Zaman Yönetimi Eğitimi” ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir. 

Eğitmen       : Murat Turan BEŞPARMAK

Tarih            : 19 Haziran 2018

Saat             : 16:00-18:45

Yer               :ATSO Atatürk Konferans Salonu

Katılım payı  : Katılım payı alınmayacaktır.

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 Tarihi21 Haziran 2018 Perşembe
BaşlıkGenişletilmiş Toplantı
Açıklama

Odamız 16.Grup (Kozmetik ve kişisel bakım) Meslek Komitesi öncülüğünde, Odamız ve faaliyetlerinin tanıtılması, sektörel sorunlar ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi maksadıyla genişletilmiş bir toplantı yapılacaktır.

Söz konusu toplantı kapsamında,  “Başarılı işletmecilik ve işletme yönetimi” konusunda da Eğitmen İlker Kaldı tarafından bir sunum gerçekleştirilecektir.

Toplantıya katılımınızı bekler, işlerinizde başarılar dileriz. 

Toplantı tarihi ve saati: 21 Haziran 2018  - 10.00
Toplantı yeri: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu
 
LCV   :Meslek Komiteleri Müdürlüğü (Seher Armağan)
Tel     : 314 37 31
Faks  : 314 37 35
E-posta:sarmagan@atso.org.trTarihi25 Haziran 2018 Pazartesi
BaşlıkTS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
Açıklama

Risk tabanlı proses yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu eğitimde proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı yapılacaktır.

Odamız, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile “TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi” düzenlemiştir.

Eğitimlerimize katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Eğitimlerimizde katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen      : TSE Eğitmeni

Tarih           : 25-26 Haziran 2018

Saat            : 09:30 – 16:30 

Yer              : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım Payı : Odamız üye/üye çalışanı için 120 TL, üye olmayan katılımcı için 200TL’dir.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim  Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz / Tel:314 37 51

 

 

 

 Tarihi26 Haziran 2018 Salı
BaşlıkTS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi
Açıklama

Risk tabanlı proses yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu eğitimde proseslere ait risk ve fırsatların ele alınmasına yönelik yöntemler konusunda bilgi aktarımı yapılacaktır.

Odamız, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile “TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi” düzenlemiştir.

Eğitimlerimize katılmak isteyenler Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Eğitimlerimizde katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen      : TSE Eğitmeni

Tarih           : 25-26 Haziran 2018

Saat            : 09:30 – 16:30 

Yer              : ATSO Eğitim Salonu 4. Kat

Katılım Payı : Odamız üye/üye çalışanı için 120 TL, üye olmayan katılımcı için 200TL’dir.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim  Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ / Tel: 314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel:314 37 49

 Hasibe Ayaz / Tel:314 37 51

 

 

 Tarihi26 Haziran 2018 Salı
Başlıkİlkyardım Bilgilendirme Eğitimi
Açıklama

İlkyardım, hayat kurtarmayı, yaralanmaların verdiği etkileri azaltmayı, iyileşmeyi hızlandırmayı hedeflemektedir.Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere profesyonel destek ulaşmadan önce, durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, çevre imkanlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye ilkyardım denir. Bu nedenle herkesin ilkyardım basamaklarını iyi bilmesi gerekmektedir. Sözkonusu eğitim ile ilkyardım konusunda kişilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “GEA Arama Kurtarma Ekoloji” işbirliğinde “İlkyardım Bilgilendirme Eğitimi” ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir. 

Eğitmen       : Barış KOÇAK

Tarih            : 26 Haziran 2018

Saat             : 16:00-18:45

Yer          : Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu / Elmalı Mah. Şehit Binbaşı T. Cengiz Toytunç   Cad. No: 60  (ATSO Eski Hizmet Binası)

Katılım payı  :  Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 Tarihi26 Haziran 2018 Salı
BaşlıkArabuluculuk Bilgilendirme Eğitimi
Açıklama

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri (Arabuluculuk Kanunu'yla teminat altına alınmış) en etkin yöntemdir. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, önyargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü, bulma fırsatını elde edebilirler.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “Antalya Barosu” işbirliğinde “Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ASBAŞ)” faaliyet gösteren üyelerimize yönelik olarak “Arabuluculuk Bilgilendirme Eğitimi” ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

 

Eğitmen       : Av. Mehmet KAYA, Av. Hayrullah DEMİR

Tarih            : 26 Haziran 2018

Saat             : 14:00-16:00

Yer               : Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ASBAŞ) Eğitim Salonu

Katılım payı  :  Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 Tarihi28 Haziran 2018 Perşembe
BaşlıkDepremle Birlikte Yaşam, Yangın ve Sel-Su Baskınından Korunma Eğitimi
Açıklama

Ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olan deprem konusunda, bireyleri eğiterek afet bilincini yükseltmek, alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmaktır. Yangından ise; en çok canlı hayatını, yerleşim yerlerini ve ormanları tehdit etmektedir. Bu sebepledir ki en çok korkulan doğal afetlerden biridir. İnsanların emek emek elde ettikleri mal varlıklarının ve daha da önemlisi canlarının dakikalar içinde yok olmasına neden olabilmektedir.Sel-su baksınları insanların en çok yaşadığı doğa olaylarının başında gelir. Söz konusu eğitim ile öncelikle bireylerin bu konularda bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Odamız tarafından “ATSO AKADEMİ” çatısı altında “GEA Arama Kurtarma Ekoloji” işbirliğinde “Depremle Birlikte Yaşam, Yangın ve Sel-Su Baskınından Korunma Eğitimi” ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılmak isteyenler; Odamız web sayfası (www.atso.org.tr) üzerinden online olarak başvuru işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde, katılımcı sayısının sınırlı olması ve kayıtlarda başvuru sırasının dikkate alınması nedeniyle öncelikle online başvuruda bulunmanız tavsiye edilmektedir. 

Eğitmen       : Murat Turan BEŞPARMAK

Tarih            : 28 Haziran 2018

Saat             : 16:00-18:45

Yer          : Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu / Elmalı Mah. Şehit Binbaşı T. Cengiz Toytunç   Cad. No: 60  (ATSO Eski Hizmet Binası)

Katılım payı  : Katılım payı alınmayacaktır.

 

 

 Daha geniş bilgi için:

 Eğitim   Müdürlüğü

 Anıl Işıldağ  /Tel:  314 37 47

 Dilek Katırcı /Tel: 314 37 49

 Hasibe Ayaz/Tel: 314 37 51

 

 
« Geri Dön

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2019 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination