Üye Memnuniyet Anketi

Değerli Üyemiz; Odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyini ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

Firmanızın ANA FAALİYET alanı nedir?
              
ATSO’ya kaç yıldır üyesiniz?
              
ATSO üyesi değilseniz bulunduğunuz çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
              
Firma çalışan sayısınız nedir?
            
Odamızdan ne sıklıkta hizmet almaktasınız?
        
Odamız ile ilgili işlemlerinizi kim takip etmektedir?
        
ATSO’dan en çok hangi hizmetleri alıyorsunuz? (Önem sırasına göre 1:En az - 5 En fazla)
a) Online belge hizmetleri
b) Panel, konferans, mesleki eğitim, seminer ve kurslara katılım.
c) Talep edilen alanlarda bilgilendirme hizmetinden yararlanma
d) Fire-zayiat oranları tespiti hizmeti
e) İhracata konu evrakların onaylanması hizmeti
f) Kapasite raporu düzenleme ve diğer ekspertiz işlemleri
g) Tespit ve bilirkişilik faaliyetleri için başvurma
h) Azami fiyat tarifesi hizmeti
i) Ticaret Sicil işlemleri (tescil, yeni kayıt, yetki belgesi, sicil tasdiknamesi) için başvuru ve diğer hizmetler
j) Oda Sicil işlemleri (Oda kayıt ve faaliyet, ihale, ticaret sicil gazetesi belgeleri,, vb) için başvuru ve diğer hizmetler
k) Oda aidatı tahsilât işlemleri
l) Fuar destekleri hizmetinden yararlanma
m) Diğer

Hizmet aldığınız birime ilişkin görüşlerinizi (1:Kötü -> 5:Çok İyi biçimde puanlayarak belirtiniz.)
 Birime ulaşma kolaylığıPersonelin bilgilendirmesi, ve davranışı Hizmet verme süresiHizmetin mevzuata ve talebe uygunluğuKaynak YeterliliğiHizmet YeterliliğiYönlendirme yeterliliğiProblem çözme yeterliliği
AB ve Dış İlişkiler Md.
Ticaret Sicil Md.
Bilgi İşlem Md.
Mali İşler Md.
Oda Sicil Md.
İnsan Kaynakları Md.
Eğitim Md.
Ticari Belgelendirme Md.
Ticaret ve Sanayi Md.
Meslek Komiteleri Md.
Başkanlıklar Bürosu Md.
Teknik İnşaat ve İdari İşler Md.
Araştırma-Geliştirme Md.
KOBİ ve Yatırım Danışmanlığı Md.
Kalite Koordinatörlüğü
Genel Sekreterlik
Hukuk Müşavirliği
Kurumsal İletişim ve Dokümantasyon Md.
MESEM Md. (Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi)
ATSO birimleri ile bugüne kadar yazılı/ sözlü bir işleminiz oldu ise ATSO’nun ilgilenme, bilgilendirme ve cevaplandırma yeterliliğini nasıl buluyorsunuz?
            
ATSO faaliyetlerini izliyor musunuz?
      
ATSO faaliyetlerini hangi kanalla izliyorsunuz?
            
ATSO web sayfasını izleme durumunuz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
        
ATSO sosyal medya hesaplarını izleme durumunuz aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
        
ATSO Meslek Komiteleri ile ilişkileriniz aşağıdaki durumlardan hangisine uymaktadır?
      

ATSO'nun aşağıda belirtilen faaliyetleri başarma derecesini işaretleyiniz:
Ulusal Ekonomik konularda görüş oluşturmak, yayınlamak ve bu yönde faaliyetler yapmak.
          
Üyelerini ulusal/uluslararası platformlarda temsil etmek ve tanıtmak.
          
Antalya ekonomisini geliştirme ve hareketlendirme yönünde faaliyetlerde bulunmak.
          
Üyelerinin taleplerini en kısa süre içerisinde cevaplamak.
          
Üyelerini ulusal/uluslararası ticaret ve girişimcilik konularında eğitmek, desteklemek ve teşvik etmek
          
Üyelerini, ATSO faaliyetleri konusunda sürekli bilgilendirmek.
          
Kamu yararını ön planda tutarak, üyelerin menfaatini korumak.
          
Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmalarının yeterliliği
          
ATSO’nun sizi temsil etme düzeyi
          
Odamız hizmet binasının fiziksel yapısı ve genel temizliğinin yeterliliği
          

ATSO’nun sunduğu hizmet kalitesine ilişkin genel düşünceniz nedir?
          
ATSO faaliyetlerinin size hangi kanalla ulaşılmasını istersiniz?
              
Daha iyi hizmet sunulması için varsa görüş ve önerileriniz nelerdir?
Firma adı
Anketi cevaplayan adı
Telefon numarası
E posta adresi
Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2022 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • İlan
TS 10002