Budak; İmzalanan protokolle KOBİ'lere 100 milyon liralık kaynak aktarılacak

4 Mayıs 2010 Salı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, TOBB ve Halk Bankası arasında imzalanan protokolle KOBİ'lerin kullanımı için Halk Bankası'na 100 milyon liralık yeni kaynak aktarılacağını söyledi.


Budak; İmzalanan protokolle KOBİ'lere 100 milyon liralık kaynak aktarılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Halkbank’a 100 milyon TL tutarında yeni kaynak aktarılacağını belirten Budak, TOBB’un mevduat kaynağından her bir firmaya asgari  10 bin TL, azami 40 bin TL kredi kullandırılacağını, bankanın kendi kaynaklarından mevzuatında belirtilen limitler çerçevesinde kredi kullandırmakta serbest olacağını ifade etti.

Kredi başvurusu sırasında, firmalardan “TOBB-Halkbank İşbirliği ile Destek Kredisi İçin Kredi Talebi Beyan Belgesi” isteneceğini belirten ATSO Başkanı Budak, “Kredi başvurusunda bulunmak isteyen üyelerimiz Odamız Danışma Birimine (314 37 95) başvurularını yaparak, Sicil Müdürlüğü Yazışma Birimi’nden bu belgeyi alabilirler” dedi.

 ATSO Başkanı Budak, söz konusu kredi ile ilgili olarak şunları kaydetti;“Birliğimizce geçen yıllarda olduğu gibi, reel sektörün desteklenmesi, uygun faiz ve limitlerle kredi kullanımının yaygınlaştırılması ve riskin tabana yayılması ilkesine uygun olarak, gerek sanayi üretimindeki payları ve gerek ise milli gelire katkıları bakımından ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile ticari nitelikli firmaların içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Halk Bankası arasında Kredi Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma çerçevesinde, TOBB’un mevduat kaynağından 100 milyon TL, banka kaynağından 1 milyar TL orta vadeli nakit işletme, 500 milyon TL  gayri nakdi ve 1 milyar $ ihracat kredisi kullandırılacaktır.

TOBB kaynağından kullandırılacak kredinin vadesi 12 ay olup, aylık eşit taksitlerle geri ödenecek, aylık faiz oranı ise binde 8, yıllık % 9,6 olacaktır. Kredilerde her bir firmaya asgari  10 bin TL, azami 40 bin TL kredi kullandırılacak olup, banka kendi kaynaklarından mevzuatında belirtilen limitler çerçevesinde kredi kullandırmakta serbest olacaktır.  Bankanın alacağı komisyon baştan kesilecek ve yıllık % 1,2 olacaktır. Ancak, kalan vadeye göre bankanın alacağı komisyon azalan bakiye sistemine göre hesap edilecektir. Sözgelimi, 9 ay vadeli kredi kullanacak bir KOBİ’nin ödeyeceği peşin komisyon yıllık binde 9’u geçmeyecektir. Ayrıca, Halkbankası bir defaya mahsus olarak, bütün masrafları kapsayacak (dosya, ekspertiz, istihbarat, haberleşme dahil) şekilde 200 TL tahsil edecektir.

TOBB, bankanın kredilendirme ve teminatlandırma süreçleri içinde yer almayacaktır. Herhangi bir firma için referans olmayacaktır. Bu kampanya tamamen bankanın kredilendirme prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  

Odamıza kayıtlı olsalar bile, eczaneler, kooperatifler, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri gibi para ticareti ile uğraşanlar, emlakcılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler bu krediden faydalanamayacaklardır.

Bu krediden yararlanmak isteyen firmalar, bankacılık mevzuatına uygun olarak banka tarafından istenen gerekli belgeler ile başvuruda bulunabilecektir. Bu belgeler arasında banka’nın talep ettiği belgelerin yanı sıra, başvuruda bulunan firmalardan, Odamızdan alınacak olan "Beyan Belgesi" de istenecektir.

Kredi desteğinden faydalanmak isteyen üyelerimiz, Odamız Danışma Birimine (314 37 95) başvurularını yaparak, Sicil Müdürlüğü Yazışma Birimi’nden bu belgeyi alabilirler.”

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002