ATSO’dan kültür hizmeti

13 Nisan 2010 Salı

Araştırmacı - Yazar Giray Ercenk’in “Dünden Bugüne Döşemealtı” kitabı ATSO tarafından yayınlandı.


ATSO’dan kültür hizmeti

Araştırmacı - Yazar Giray Ercenk’in Dünden Bugüne Döşemealtı (Coğrafya- Tarih- Kültür) ve Su Saklama Yapıları (Kuyular-Sarnıçlar) adlı kitabı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlandı.

 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak, ATSO’nun ekonominin yanı sıra, sosyal sorumluluğunun gereği kentin kültürel yaşamına da her zaman katkı yaptığını söyledi.

 

ATSO’nun bugüne kadar bir çok araştırmacı, tarihçi ve yazarın eserlerini kent kültürüne kazandırdığını belirten Budak, “Değerli Araştırmacı - Yazar Giray Ercenk’in Antalya insanının yakın tarihini, yaşam biçimini, gelenek ve göreneklerini özenle işleyen ve Antalya kültür zincirinin önemli bir halkasını oluşturan bu eserini, ATSO’nun bir Kültür Yayını olarak ulusal kültürümüze ve kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. Bu kitap gelecek yıllarda genç araştırmacılara kaynaklık edecek niteliktedir. ATSO sadece Antalya’nın ekonomik yaşamına yönelik çalışmalar yapmıyor. Sosyal sorumluğumuzun gereği olarak kentimizin kültür yaşamına da her zaman elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

 

“Bu coğrafya iyi okunmalı”

Araştırmacı - Yazar Giray Ercenk ise, Döşemealtı’nın Antalya için önemini şu sözlerle anlatıyor; “Eski çağlardan beri Antalya çanağındaki limanlardan çıkan bütün yollar Döşemealtı’ndan geçiyor. İkincisi, Döşemealtı, bizim göçebe kültürünün üretim biçiminin kışlak alanı. Döşemealtı’na iki günlük mesafede yaylalar var. Bu çok önemli. Çukurova’da en yakın yaylaya bir haftada çıkılıyor. Oysa Döşemealtı’ndan yaylalara bir iki günde çıkılıyor. Bunun için Döşemealtı ideal bir yerleşim yeri. Öte yandan Döşemealtı, Anadolu’da en eski insan yerleşimlerini barındıran bir yer. Özellikle Karain Mağarası son araştırmalara göre günümüzden 500 bin sene öncesinde insan yaşadığına dair buluntu veriyor. Döşemealtı bugünkü haliyle geçmişin okunduğu bir sosyo-coğrafya. 600 kilometrekarelik bir yerde 40 ören yeri var. Hanlar, kaleler var, göl, su, akarsu, zeytinlikler var. İnanılmaz bir zenginlik var. Bu coğrafyayı iyice okuyalım. İyice okunmadan bu kitap kapanmamalı.”

Antalya’nın geçmişine ışık tutuyor

 

Giray Ercenk’in uzun yıllara dayalı söyleşi, belge ve incelemelerinin sonucu ortaya çıkan eser, eski çağlardan günümüze, Antalya bölgesinin ekonomik ve sosyal yaşamına ışık tutan kaynak kitap niteliği taşıyor.

 

Yedi bölümden oluşan kitap, 500 bin yıl öncesine ait yaşam izlerinin bulunduğu Karain Mağarası ile başlıyor. Döşemealtı’na adını veren antik yollar, boğazlar, üretim, zanaat, inanç ve adak yerleri, su saklama yapıları, kuyular ve sarnıçların anlatıldığı kitapta, yöreye özgü “Döşemealtı Halısı” da önemli bir yer tutuyor.

 

Ercenk, kitabında “Encümen Süleyman”, Kel Hacı (Ali Köken) ve Zeynelin Hasan (Hasan Binici) gibi bölgenin sembol isimlerinin yaşamlarından kesitler sunarken, pek çoğu ilk kez yayınlanan onlarca fotoğraf, harita, han ve sarnıç planlarını da okuyucuların bilgisine sunuyor.

 

Kitabın ön sözünü yazan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Şair Edip Cansever’in “İnsan yaşadığı yere benzer/O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer” dizelerine yer verirken, şu ifadeleri kullanıyor; “Antalya’nın doğasından gelen zenginlik, bu coğrafya da her noktayı irdelemeyi kaçınılmaz kılıyor. Salt ‘Döşemealtı’ bile, bir ömrü dolduracak bilgi yoğunluğunu birlikte getiriyor. Buradan bütüne giden yolda ‘genelleme yapmamıza’ olanak sağlıyor.”

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002