Manşet Haberleri

8 Ocak 2010 Cuma

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, TÜİK’in 2001 yılında sona eren iller düzeyinde Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) verilerini, bölgesel düzeyde ilk kez Gayri Safi Katma Değer verisi olarak yayınlamış bulunduğunu kaydederek, “Bölgemizin ekonomik gelişmesi ve refah düzeyinin en önemli göstergesi olan GSKD verileri Antalya’nın ve bölgemizin ekonomik gelişmesini 2000’li yıllarda da devam ettirdiğini göstermektedir” dedi.


Manşet Haberleri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak, TÜİK’in 2001 yılında sona eren iller düzeyinde Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) verilerini,  bölgesel düzeyde ilk kez Gayri Safi Katma Değer verisi olarak yayınlamış bulunduğunu kaydederek, “Bölgemizin ekonomik gelişmesi ve refah düzeyinin en önemli göstergesi olan GSKD verileri Antalya’nın ve bölgemizin ekonomik gelişmesini 2000’li yıllarda da devam ettirdiğini göstermektedir” dedi.

Budak'ın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: “TÜİK 2001 yılında sona eren iller düzeyinde Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) verilerini,  bölgesel düzeyde ilk kez Gayri Safi Katma Değer verisi olarak yayınlamış bulunmaktadır. Bölgemizin ekonomik gelişmesi ve refah düzeyinin en önemli göstergesi olan GSKD verileri Antalya’nın ve bölgemizin ekonomik gelişmesini 2000’li yıllarda da devam ettirdiğini göstermektedir.

Buna göre Burdur, Isparta ve Antalya illerinden oluşan Batı Akdeniz Bölgesi 2006 yılı itibariyle 26,5 milyar TL Gayri Safi Katma Değer ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa-Eskişehir-Bilecik, Kocaeli bölgesi, Adana-Mersin’den sonra 7. sıradadır. Bölgemiz 11.110 TL veya 7.712 dolar kişi başına Gayri Safi Katma Değer ile, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, Edirne-Kırklareli, İzmir bölgelerinden sonra 7. sırada gelmektedir. Türkiye ortalaması 9.600 TL veya 6.684 dolardır. İlk sıradaki İstanbul’da ise bu değerler 14.914 TL veya 10.352 dolardır.

2001 yılında Antalya ekonomik büyüklükte 7. sırada olmasına rağmen, kişi başına GSYİH Antalya’da 2.193 dolar, Burdur’da 1.951 dolar, Isparta’da 1.510 dolar olarak hesaplanmakta ve iller sıralamasında Antalya 20., Burdur 28., Isparta 44. sırada yer almaktaydı. 2006 yılında Antalya’nın ekonomik gelişmesi sonucu bölgemizin kişi başı katma değerde 7. sıraya yükselmiş olması son derece önemli bir gelişmedir. 2001 GSYİH değeri ile karşılaştırma yapılacak olursa 2001-2006 döneminde Türkiye GSKD büyümesi (enflasyon dâhil) cari fiyatlarla % 275 iken bölgemiz GSKD artışı % 325’dir.

Bölgemiz Türkiye GSKD içinde % 4 pay almaktadır. Sektörel bazda ise tarım sektörümüzün payı % 6,4, sanayi sektörümüzün payı % 2,2, hizmet sektörümüzün payı % 4,4’tür. Bölgemiz ekonomisinde hizmet sektörü payı % 69,3, tarım sektörü payı % 15,1, sanayi sektörü payı % 15,7 olarak saptanmıştır. Bu veriler Odamızın Antalya’nın Türkiye GSYİH içerisinde 2001 yılında % 2,5 olan payının günümüzde %3’ün üzerinde olduğu yönündeki tahminini doğrulamaktadır. Antalya’nın Batı Akdeniz ekonomisindeki payı ve Burdur, Isparta illerimize göre gelişmişlik farkı dikkate alındığında, bölge katma değerinde payı % 80’in üzerinde olan ilimizin 2006 yılı katma değerinin 21 milyar TL’nin üzerinde olduğunu ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla kişi başına katma değer Antalya’da 12 bin TL’nin üzerindedir. Bununla birlikte bu düzeyde katma değer üretiminin tam anlamıyla refah göstergesi olmadığının, ilimizden diğer bölgelere gelir ve kâr transferi nedeniyle tüketim veya refah düzeyinin daha düşük olacağının dikkate alınması gereklidir. Söz konusu verilerle bölgede ikamet eden üretici birimlerinin ekonomik faaliyetlerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bölgesel Gayri Safi Katma Değer (GSKD) bölgede ikamet eden hane halklarının gelirinin ölçüsü değildir.Bölgemizde sanayi sektörü payının yüksek çıkması sanayi sektörü içerisinde imalat sanayi dışında, madencilik ve taşocakçılığı, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı ve daha önemlisi inşaat sektörünün de sayılmasından kaynaklanmaktadır. Bölgemiz ekonomisinde geçmiş yıllara göre sektörel dağılımda çok büyük bir değişme ortaya çıkmasa da 2004 yılında % 16,2 pay alan tarım sektörümüzün payı 2006 yılında % 15,1’e gerilemiştir. 2001 yılında Antalya’da tarımın GSYİH payı % 18,7 olarak tahmin edildiği dikkate alındığı takdirde diğer sektörlerdeki gelişmenin tarım sektöründen daha hızlı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte tarım sektörünün 2001 yılında Türkiye payının % 13,9’dan 2006 yılında % 9,4’e düşmüş olduğunu da göz önünde tutmak gerekmektedir. Dolayısıyla bölgemizde tarım sektörü Türkiye genelinden daha iyi bir gelişme sağlamıştır. 2004 ve 2006 yılları arasında bölgemiz tarım sektörünün Türkiye payı % 5,9’dan % 6,4’e, sanayi sektörünün payı % 2’den % 2,2’ye yükselmiş, bunun sonucunda bölgemizin Türkiye ekonomisindeki payı da % 3,9’dan % 4’e çıkmıştır. Hizmet sektörümüzün Türkiye payı ise sabit kalmıştır.

Türkiye genelinde sektörlerin payı tarımda % 9,4, sanayide % 28,2, hizmetlerde % 62,4 iken bölgemizde tarım % 15,1, sanayi % 15,7, hizmetler % 69,3 pay almaktadır. Bu oranlar bölgemiz ekonomisinde tarım ve turizm odaklı hizmet sektörünün önemini bir kez daha teyit etmiştir. TÜİK verileri bölgemiz açısından olumlu bir gelişmeyi ortaya koyarken Türkiye’de bölgelerarası farklılığın da olumsuz yönde geliştiğini göstermektedir. Üretimin Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşması ve daha önemlisi diğer bölgelerde üretilen gelirin Marmara Bölgesi’ne transferi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur.”

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002