Sıfır Atık Yönetmeliği

6 Eylül 2019 Cuma

Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28.08.2019 tarih ve 86960703-010.03-E.57552 sayılı yazısı ile; “Sıfır Atık Yönetmeliği”nin 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu yönetmeliğin ekte yer alan mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin uygulama takvimi doğrultusunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmelerinin zorunlu olduğu bildirilmiştir. Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasında; ilimizde bulunan mahalli idarelerin, yönetmeliğin EK-3/A’da, bina ve yerleşkelerin ise EK-3/B’de verilen kriterleri sağlaması gerektiği, sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü ekteki listede yer alanların yönetmeliğin 17.maddede tanımlanan süreç doğrultusunda temel seviyede sıfır atık belgesi almak zorunda oldukları bildirilmiştir.


Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmelerin temel seviyedeki sıfır atık belgelerini almalarını takip eden on iki aylık süre sonunda gümüş, altın veya platın sıfır atık belgesi için müracaat etmeleri gerektiği bildirilmiştir.

 

Kurumlardan ve işletmelerden istenen üç aylık veri envanter raporunun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesinin iptal edildiği, ekte yer alan mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin sıfır atık bilgi sistemine kayıt yapması, yönetmelik kapsamında faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmesi, toplanan tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

 

Bahse konu yönetmelik kapsamında; yürütülen iş ve işlemlerde, 2872 sayılı Kanunda, 10.07.2004 tarih ve 5326 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, 03.07.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta idari yaptırım öngörülen fiillerin tespiti halinde yetkili mercilere idari yaptırım cezası uygulanacağı bildirilmiştir.

 

Üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002