RID Uzmanlar Komitesi Çalışma Grubuna Görüş

28 Ekim 2019 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza ulaşan yazıda, ülkemizin 1985 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Sözleşmesi (COTIF) ve eki Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) 1985 yılında taraf olduğu bildirilmektedir. Ayrıca RID'ın teknik eklerini güncellemek ve geliştirmek amacıyla OTIF tarafından senede bir RID Uzmanlar Komitesi toplantısı düzenlendiği ve 8 inci oturumunun 25-29 Kasım 2019 tarihinde Avusturya'da gerçekleşeceği belirtilmektedir. Söz konusu toplantıda görüşülmek üzere; https://otif.org/en/?page_id=1077 internet sitesinde resmi dokümanlar yayınlanmaktadır.


Bu kapsamda söz konusu toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki konularda görüşlerinizi 7 Kasım 2019 Perşembe gününe kadar global@atso.org.tr adresinden iletebilirsiniz:

  • Sekretarya tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/1), 2014 yılında Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'ne (GS-GCC) ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne (GCC) Üye Devletler ile OTIF arasında GS-GCC ve GCC üye devletlerinin Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeye (COTIF) taraf olmalarını hazırlamak amacıyla bir Mutabakat Zaptının imzalandığı bilgisi verilmekte ve Kuzey Amerika hükümlerine uygun olarak üretilen sarnıç vagonların RID'a uygun olup olmadığıyla ilgili temsilcilerin görüşleri talep edilmektedir.
  • Belçika hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/2), 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısında Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu (ITCO) tarafından ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/30 numaralı dokümanda sunulan ve toplantı üyelerince kabul edilen "Tank-konteyner veya portatif tank işletmecisi" tanımının RID için kabul edilmesi teklif edilmektedir.
  • Belçika hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/3), 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısında Birleşik Krallık hükümeti tarafından Inf.19/Rev.1 numaralı dokümanda sunulan ve Ortak Çalışma Grubunun Mart 2020 oturumuna revize edilip sunulması planlanan Kısım 1.8.6, 1.8.7 ve 6.8'e değişiklik önerileriyle ilgili temsilcilerin görüşleri talep edilmektedir.
  • Rusya Federasyonu hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/4), Kısım 6.7 ve 6.8'de kullanılan fakat tanımının sadece Kısım 6.7'de olduğu "ince taneli çelik" terimin 1.2.1'de (tanımlar bölümü) yer alması teklif edilmektedir.
  • Rusya Federasyonu hükümeti tarafından sunulan öneride (OTIF/RID/CE/GTP/2019/5), sarnıç vagonların üretimi, ekipmanları, tasarımı ve testiyle ilgili RID ve GOST şartları arasındaki farklılıkların yer aldığı bir sunum yer almaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination