ATSO Mobilya ve İç Dekorasyon Kümesi Projesi

30 Aralık 2019 Pazartesi

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın en önemli ihracat desteklerinden biri olan UR-GE (2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Tebliği çerçevesinde, ATSO liderliğinde “Mobilya ve İç Dekorasyon” sektörlerinde kümelenme projesi başlatılmaktadır.


Proje kapsamında, EK-1’de listesi verilen alt ürün gruplarında, birliktelikleri yurtdışı pazarlamada sinerji yaratacak sınırlı sayıda firmanın, ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelmeleri amaçlanmaktadır.

İlgili sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların, yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla yürütülecek söz konusu kümelenme projesinin süresi üç yıldır.

Proje yönetimi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilecektir. Firmalar, projeye yalnızca başvuru döneminde katılabilmekte, uygulama aşamasında yeni firmaların projeye eklenmesi mümkün olmamaktadır.

Projede yer alacak firmalar için öncelikli olarak ihtiyaç analizi, ardından kümenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim/danışmanlık programları gerçekleştirilecektir. Söz konusu süreç sonrasında firmaların, ticaret heyeti, alım heyeti ve pazar araştırması gibi yurt dışı pazarlama faaliyetlerine katılımları, ortak danışmanlık hizmetleri almaları mümkün olacak ve proje kapsamında gerçekleştirilecek söz konusu faaliyetlerde %75 oranında devlet desteğinden yararlanılabilecektir.

ATSO MOBİLYA VE İÇ DEKORASYON KÜMESİ PROJESİNE KATILIM ŞARTLARI:

 • ATSO üyesi limited veya anonim şirket olmak,
 • İlgili sektörde tercihen üretici ve ihracatçı olarak faaliyet göstermek,
  (Firmaların yapısı, ihracata bakışı, ihracatçı olması veya ihracat yapmayı istemesi son derece önem taşımaktadır)
 • Başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı olarak yer almamak,
 • Mobilya ve iç dekorasyon sektörlerinde diğer firmalar ile işbirliğine açık olmak ve proje faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlamak,
 • Katılım gösterilen her bir proje faaliyeti için %25’lik katkı payını karşılamak,

Firmalarımızın yeni ihracat pazarlarına girişini kolaylaştıracak, henüz ihracat yapmamış fakat ihracata başlamak isteyen firmalarımızın da dış ticarete adım atmalarını sağlayacak bahsekonu projeye katılmak isteyen üyelerimizin öncelikle;

 • EK-2’deki Katılımcı Şirket Talep Yazısı’nı (EK I-C) elektronik ortamda doldurup, çıktısını ıslak imzalı-kaşeli şekilde, kargo yoluyla veya elden en geç 31 Aralık 2019 Salı günü mesai bitimine kadar ATSO AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğüne ulaştırmaları,
 • Ayrıca EK-3’deki Katılımcı Şirket Bilgi Formu EK I-B ise eksiksiz olarak doldurarak global@atso.org.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri rica olunur.

Adres:
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü
Göksu Mah. Gazi Bulvarı, No:481, 07260 Antalya

Ayrıntılı bilgi için:
Gözde Medford
Tel: 0 242 314 38 21
E-posta: global@atso.org.tr;
gmedford@atso.org.tr

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
 • Antalya Kültür Sanat
 • Antalya the Destination
 • Lösev
TS 10002