Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bildilendirme Yönetmeliği Eğitim Toplantısı

17 Aralık 2019 Salı

Gazipaşa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan 17.12.2019 tarih ve 58996250-300-E.3900039 no.lu yazıda;  Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 26.01.2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve bu yönetmeliğin “Uyum Zorunluluğu” başlıklı geçici 1 nci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31.12.2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.” denildiği belirtilmektedir.  

Bu kapsamda,  Gazipaşa İlçesinde faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen değişiklikleri uygulamakla yükümlü olan özellikle küçük ve orta ölçekli gıda işletmecileri başta olmak üzere tüm gıda işletmecilerine ve toplu tüketim (lokanta, restaurant, kafeterya, fast food, pastane vb.) satış yerlerine (market, bakkal, büfe, kuruyemiş vb.) ve ekmek üretimi, unlu mamuller, pastacılık ürünleri üretimi olan işyerleri için 18.12.2019 Çarşamba günü saat 19:30’da Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda eğitim düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgili üyelerimize duyurulur.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002