İlan ve Reklam Vergi Beyan Dönemi

20 Aralık 2019 Cuma

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan 18.12.2019 tarihli yazıda; “Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. maddesinin (e) bendinde, ilân ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediye gelirleri arasında sayıldığı” belirtilmektedir.


Bahsi geçen yazıda; 2464 sayılı Kanunun 16. maddesinin 2.fıkrasında; “İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4‘üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.” hükümlerine göre mükellefin her yıl düzenli olarak beyan vermesi gerektiği” ifade edilmektedir.

Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci Maddesinde belirtilen Kamu Zararının oluşmaması ve sonrasında mükelleflerin cezai müeyyideye maruz kalmaması için 2020 Yılı İlan ve Reklam Vergisi Beyan Döneminde (01-31 Ocak) Büyükşehir Belediyesine beyan vererek, ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Duyurulur.

Kurumsal İletişim Müdürlüğü


 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • Lösev
TS 10002