Sigortacılık İşlemleri Statik IP Kullanımı Geçici Değişikliği

18 Mart 2020 Çarşamba

Bilindiği üzere, 2016/27 sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelgenin 9.2. maddesinde "Acentelik faaliyetinin yürütüleceği gerek fiziki mekan ve gerekse bu mekan dışındaki aracılık faaliyetlerinde işlemlerin mutlaka teknik personel tarafından yapılması; ayrıca, sigorta ürünlerinin satışı ve satışıyla bağlantılı işlemler kapsamında sigorta şirketleriyle kuracakları internet servisi uygulamalarında, sigorta havuzları ya da bilgi ve gözetim merkezleri gibi diğer özellikli kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütecekleri işlemlerin Levha bilgilerine kayıtlı statik IP (statik internet protokolü adresi) hükmü ve 9.3. numarası/ları üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir." maddesinde ise "Sigorta şirketlerince tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrelerle yapılacak işlemlerin ilgili acentelerin Levhada kayıtlı bulunan statik IP numaralarıyla eşleştirilmek suretiyle bu numaralar üzerinden gerçekleştirilmesi; ayrıca Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sigorta poliçelerine aracılık eden acentenin unvanı, Levha kayıt numarası veya Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki kurum ve kuruluşlar için kayıt numarasının poliçelerde yer alması gerekmektedir." hükümleri amirdir.

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler uyarınca mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiye edildiğinden bahisle, firmaların evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun geçici olarak (15 gün) kaldırılması suretiyle sigorta acentesi personelinin evden çalışması imkanı sağlayacak düzenlemenin yapılması talep edilmiştir.

Bu çerçevede, talebiniz değerlendirilmiş ve şirketlerin Levha bilgilerine kayıtlı statik IP kullanımı anılan mevzuat uyarınca zorunlu olmakla birlikte, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle acentelerin evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun 17/03/2020 tarihinden itibaren 15 gün boyunca kaldırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination