TMGD Muafiyeti

4 Mayıs 2020 Pazartesi

TOBB’dan alınan 29.04.2020 tarih ve 4019 sayılı yazı ile, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla; Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel Kurallar başlıklı 5.Maddesinin 6.Fıkrası kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Onayıyla yayımlandığı belirtilmiştir.


Ayrıca, daha önce ilgili Bölge Müdürlüklerine hitaben yazılan muhtelif yazılar ile de Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) başvurularına istinaden alınan şikâyet, görüş ve talepler doğrultusunda; tehlikeli madde taşıma faaliyetini şubeleri üzerinden yürüten, bununla birlikte faturalandırma işlemini ve diğer idari işlemleri merkez adresi üzerinden yapan taşımacıların, merkez adresinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmesinin veya bir TMGD’den hizmet almasının zorunlu olmadığı bildirilmiştir.

 

Bununla birlikte, ilgili Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede;

 

  • Yönerge kapsamında merkez adresinde fiili olarak tehlikeli madde elleçlemesi gerçekleştirmeden yalnızca faturalandırma ve yönetim işlemleri gerçekleştiren ve TMFB’sinde sadece "gönderen" veya sadece "taşımacı" veya sadece her iki ibarenin bulunması,
  • Tehlikeli madde elleçleme faaliyetini fiili olarak merkeze bağlı şubeleri üzerinden gerçekleştirilmesi,
  • Şubelerinde TMGD istihdam etme veya TMGDK'dan TMGD hizmeti alması, şartlarının tümünün sağlandığına dair “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”nin 12. Maddesinin 7.Fıkrası kapsamında, işletmenin faaliyette bulunduğu Bölge Müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi bir TMDK’dan bir muafiyet raporu alan ilgili işletmelerin daha önce Bölge Müdürlüklerine bildirilen uygulama doğrultusunda TMGD’den muaf tutulacağı bildirilmiştir. 

Sektör mensubu üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.


 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002