Fas Gümrük Uygulaması (Tıbbi Olmayan Dokunmamış Kumaş Korunma Maskeleri)

22 Haziran 2020 Pazartesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iletilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya istinaden; Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı'nın tıbbi olmayan dokunmamış kumaş korunma maskelerine yönelik 8 Nisan 2020 tarihli ve 1060-20 sayılı Kararnamesi'nin yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.


Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan 28 Mayıs 2020 tarihli ve 6054/311 sayılı sirkülerde, mezkur maskelerin (GTİP: 6307.90.50.00) Fas'a ithalatında adı geçen kararnamede detaylarına yer verilen teknik şartlara uyumunun aranacağının açıklandığı vurgulanmıştır.

Yazıda devamla, maskelerin iç piyasaya girebilmesi için Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gerektiği ile ilgili hususlara anılan Kararname'de yer verildiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu ürünleri Fas'a ihraç eden Odamız üyesi firmaların, ekte sunulan mezkur sirkülere ve kararnameye ilişkin bilgi ve gayri resmi tercümeleriyle yeni uygulama hakkında bilgileri rica olunur.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002