Güvenli Üretim Belgesi

23 Haziran 2020 Salı

Türk Standartları Enstitüsü, COVID-19 salgınının ilk gününden itibaren attığı her adımda insanı ve emeği ön plana alarak sanayi sektörünü bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nu hazırlamış bulunmaktadır. Bu kılavuz damlacık veya temas yoluyla bulaşan COVID-19’a yönelik olarak, sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, ziyaretçilerini, tedarikçilerini, bakım personelini vb. korumak için hijyen uygulamaları ile kontrol kriterlerini içermektedir.


TSE tarafından hazırlanmış olan bu kılavuz sanayi kuruluşlarımıza salgınla mücadelede rehberlik edecek olup, aynı zamanda salgın sonrası dönem içinde “güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik üretim” kriterlerine uygun üretim yapabilmesi için yol gösterecektir. Kılavuzda belirtilen tedbirler, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetmekte, kuruluşlarımıza yüksek maliyetler de getirmeden basit ama etkili tedbirler alınmasını önermektedir. Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, sanayi kuruluşlarımıza salgınla mücadele ederken salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, kuruluşların güvenilir ve hijyenik üretim kriterlerine uygunluğunu gösterecek olan “Güvenli Üretim Belgesi” alabilmesine de imkan sağlamaktadır. Güvenli Üretim Belgesi almak isteyen sanayi kuruluşlarımız Enstitümüze başvuruda bulunduğu takdirde Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında aldığı tedbirler ve uygulamaları Enstitü uzmanları tarafından incelenerek kılavuzda yer alan kriterleri sağlayan kuruluşlarımız COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi (Belgenin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır) almaya hak kazanacaktır.

 

Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, Güvenli Üretim Belgesi için müracaat etmek isterseniz:

 

Enstitü web sayfasında (https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5922)  yer alan Güvenli Üretim Belgelendirmesi Başvuru Formu’nu (doldurduktan sonra tarayıp imzalayarak),

Başvuru Formu’nun ekinde istenen belgeleri, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi Kuruluş Ön Değerlendirme Soru Listesi’ni ve Denetim için talep ettiğiniz tarihi de belirten bir dilekçeyi (imzalayıp tarayarak)

 

pozcan@tse.org.tr (Pınar Özcan Öge)

 

adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Kurumsal Gelişim Müdürlüğü

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002