TAPDK Tüzel Kişi Belgelerinin Yenilenmesi

23 Ağustos 2010 Pazartesi

Kurumumuzca düzenlenmiş TAPDK Belgesini haiz Tüzel Kişilerin Dikkatine; 23.08.2010 tarihinden önce düzenlenmiş olan Tüzel Kişi Satış Belgelerinin, bu tarihten itibaren değiştirilmesine başlanacaktır. Değişim süresi, 2011 yılı belge süre uzatım işlemi sonuna kadardır.


TAPDK Ankara tarafından yapılan açıklama aşağıda sunulmaktadır.

"Kurumumuz tarafından esas alınan format gereğince, bugüne kadar düzenlenmiş bulunan tütün mamulü ve/veya alkollü içki toptan ve perakende satış belgeleri ile açık alkollü içki satış belgelerinin üzerinde;

 

1- Ad, Soyad,

2- TC Kimlik Numarası

3- Unvan

4- Satış Yeri Adresi

5- Vergi Dairesi

6- Vergi Numarası

 

Bilgilerine yer verilmiş bulunmaktadır.

 

Söz konusu alanlardan “Adı, Soyadı” ve “TC Kimlik Numarası” bölümlerine gerçek kişiler tarafından yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgelerde başvuru sahibi gerçek kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası; tüzel kişileri temsilen gerçek kişiler tarafından yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgelerde ise tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz gerçek kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası bilgilerine yer verilmiştir.

 

Belgede yer alan “Unvan” hanesine; gerçek kişileri temsilen yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgelerde genellikle işyeri açma ve çalışma ruhsatında yada vergi levhasında yer alan unvan veya başvuru formunda beyan edilen tabela unvanı bilgisi, tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgelerde ise firmanın ticaret unvanı ve/veya tabela unvanı bilgisi yazılmış, belgeye istinaden satışın yapılacağı işyeri adresi ise “Satış Yeri Adresi” hanesinde gösterilmiştir.

 

Satış belgesinin üzerinde yer alan alanlardan “Vergi Dairesi” ve “Vergi Numarası” bölümlerinde, gerçek kişiler tarafından yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgelerde (ilgili mevzuatta yapılan değişiklik gereği 01.01.2007’den itibaren TC kimlik numarası gerçek kişiler için vergi numarası olarak kullanıldığından) bağlı olduğu vergi dairesi ve TC kimlik numarası; tüzel kişileri temsilen gerçek kişiler tarafından yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgelerde ise tüzel kişiliğin bağlı olduğu vergi dairesi ve tüzel kişiliğin vergi numarası bilgileri yer almıştır.

 

 Ancak, tüzel kişilerin imza yetkisini haiz yetkililerince tüzel kişiliğin tütün mamulü ve/veya alkollü içki satış faaliyetini sürdürebilmesi için yapılacak satış belgesi başvuruları üzerine 23.08.2010 tarihinden itibaren yeni formatta düzenlenecek belgelerde tüzel kişiliği temsilen başvuru yapan gerçek kişinin ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgilerine yer verilmeyecektir.

 

Bu tarihten önce düzenlenmiş olan belgelerin yeni formatta düzenlenecek belgelerle değiştirilmelerine 23.08.2010 tarihi itibariyle başlanacak ve değişim işlemi 2011 yılı süre uzatım işlemlerinin sonuna kadar tamamlanacak olup, anılan işlem esnasında herhangi bir ücret ödenmesi gerekmeyecektir.

 

Tüzel kişiliği temsilen gerçek kişiler tarafından yapılan başvurular üzerine düzenlenen belgelerin düzenlenme tarihi ve yeni formatta düzenlenmiş belgenin teslim alınıp alınmadığı göz önünde bulundurulmaksızın, tüzel kişilik idare organı başkan veya üyelerinden biri veya organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu bir fiilden dolayı ilgili mevzuatta öngörülen yaptırım tüzel kişiliğe uygulanacak, anılan kişiler hakkında 4733, 4250 veya 5607 sayılı Kanuna muhalefet ettiği gerekçesiyle dava açılması halinde (4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin 8’inci fıkrası çerçevesinde) tüzel kişilik için düzenlenmiş belgenin iptali yoluna gidilecek ve yasal süreç tamamlanmadan tüzel kişilik yetkilileri eliyle yapılacak yeni belge başvuruları işleme koyulmayacaktır.

 

Bu itibarla; tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilere ait satış belgesi, tüzel kişilik unvanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi örneği ve bir örneği aşağıda yer alan dilekçe ile birlikte (Kurumumuz tarafından satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan) il merkezi Ticaret Odalarına başvuruda bulunmaları ve yeni formatta düzenlenecek belgelerini teslim almaları gerekmektedir.

 

İlgilere duyurulur. "

 

Tüzel Kişi Belge Yenilenmesinde teslim edilecek evraklar;

-TAPDK Eski Satış Belgesi Aslı

-Beyan

-Yetki Belgesi

-Vergi Levhası

-Kimlik Fotokopisi

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002