REACH SVCH Aday Listesine Eklenen Maddeler

6 Temmuz 2010 Salı

Bilindiği üzere, AB’nin kimyasallara yönelik yeni politikasını oluşturan 1907/2006 sayılır REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren ve yılda 1 tondan fazla madde üreten veya ithal eden firmaların söz konusu kimyasalları Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanı kaydettirmeleri gerekmektedir. AB ve AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması için firmaların REACH kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem teşkil etmektedir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan yazıda, AKA’nın ilk olarak 28 Ekim 2008 tarihinde yayımladığı Yüksek Önem Arz eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi’ne, 18 Haziran 2010 tarihinde 8 madde daha ilave ettiği duyurulmaktadır. Söz konusu 8 maddenin eklenmesi ile birlikte SVHC Aday Listesinde yer alan toplam madde sayısı 38’e yükselmiştir.

Diğer taraftan SVHC Aday Listesindeki maddeleri tek başına, bir karışım ya da bir eşya içinde AB ve AEA ülkelerine ihraç eden firmaların REACH kapsamındaki yükümlülükleri farklılık göstermektedir.

Bu kapsamda, AB ve AEA ülkelerine ihracat yapan firmalarımızın öncelikle SVHC aday listesinde yer alan 38 maddeyi kullanım alanlarını da dikkate alarak incelemeleri ve bu maddeleri tek başına bir karışım ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek-2’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın İMMİB Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan “İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası”nın http://reach.immib.org.tr/web/ adresinden ulaşılabilmektedir.    

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002