İhalelelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin SGK e-Borcu Yoktur Aktivasyonu Duyurusu

7 Mayıs 2010 Cuma

İhalelelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin SGK e-Borcu Yoktur Aktivasyonu Duyurusu

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) devreye alınmasıyla birlikte Kurumla işbirliği yapmış olan ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama yapılarak elde edilebilen katılım ve yeterlik koşullarına ilişkin bilgiler için kâğıt belge sunma uygulamasına son verilecektir.
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekmektedir. İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili hükümlerine göre, ihalelere katılan istekliler teklif mektupları içerisinde bu durumlarda olmadıklarını taahhüt etmekte, sadece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından bu durumda olunmadığına ilişkin belge sözleşme imzalanmasından önce idareye sunulmaktadır.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) devreye alınmasıyla birlikte Kurumla işbirliği yapmış olan ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama yapılarak elde edilebilen katılım ve yeterlik koşullarına ilişkin bilgiler için kâğıt belge sunma uygulamasına son verilecektir. Bu kapsamda Kurumumuz ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında işbirliği protokolü yapılmış olup, bu işbirliği kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması SGK tarafından sağlanacak web servis aracılığıyla gerçek kişi istekliler için TC kimlik numarası, tüzel kişi istekliler için ise vergi kimlik numarası kullanılarak idarelerce EKAP üzerinden yapılacaktır. Ancak, bunun için ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin SGK’da e-borcu yoktur aktivasyonunu yaptırması gerekmektedir. Bu nedenle, SGK’da e-borcu yoktur aktivasyonu yaptırmamış gerçek ve tüzel kişilerin ivedilikle aktivasyon yaptırması, EKAP devreye alındıktan sonra bu konuda sıkıntı yaşanmaması açısından zorunludur.

SGK e-Borcu Yoktur Aktivasyonunu yaptırmak isteyen ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhalelere katılacak olan tüm gerçek ve tüzel kişilere önemle duyurulur.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
  • LÖSEV
TS 10002