Bağkur Borçlarının Silinmesi

10 Şubat 2010 Çarşamba

1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescili yapılan sigortalılardan 30.04.2009 tarihi itibariyle 5 (beş) yılı aşan süreye ilişkin prim borcu olanlardan hiç prim ödemesi bulunmayanların sigortalılıkları 5510 sayılı Kanunun geçici 17. Maddesi hükmü gereğince herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın Kurum tarafından durdurulduğu belirtilerek, yine aynı madde gereğince, beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu olanlardan daha önce prim ödemesi yapmış olanların sigortalılıkları ise Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerinde manuel olarak işlem yapılmak suretiyle durdurulduğu, durdurulan sürelerin sigortalılık süresinden sayılmadığı ve bu dönemlere ilişkin prim borçlarının takip edilmediği ifade edilmiştir.


Bununla birlikte, SGK Genel Müdürlüğü’ne intikal eden bilgilerden art niyetli bazı kişilerin “Bağ-Kur borçlarını sildirmek” bahanesi ile Kurumca re’sen yapılan işlemlerin karşılığında geçici 17. Madde kapsamında bulunan sigortalılardan haksız menfaat temini yoluna gittiklerinin anlaşıldığı belirtilmiştir.

Bu nedenle, sigortalıların ve hak sahiplerinin bu kişilere itibar etmemeleri, belirtilen şekilde dolandırıldığını iddia eden sigortalıların veya hak sahiplerinin ise yargı yoluna başvurmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Sigortalıların ve hak sahiplerinin zor durumda kalmamaları ve 3. Şahıslara hak etmedikleri meblağları ödememeleri konusu Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2021 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
  • İlan
TS 10002