İçişleri Bakanlığı'nın Ek Genelge'si Kapsamında Marketlerle İlgili Alınması Gereken Tedbirler

27 Mart 2020 Cuma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin'den alınan 26.03.2020 tarih ve 34221550-045.02-3275 sayılı yazıda; Covid-19 Virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 24.03.2020 tarihli Ek Genelgesi'nde marketlerle ilgili alınması gereken tedbirlere yer veriliği, belirtilen tedbirlere hangi işyerlerinin dahil oluğuna ilişkin tereddüdün giderilmesi için 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.


Anılan Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi "büyük mağaza" ifadesini "Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletme" şeklinde tanımlandığı belirtilmiş olup, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, 24.03.2020 tarihli Genelge'de bahsi geçen ve önem arz eden kurallar kapsamına, büyük mağaza niteliğine sahip olmayan işletmelerin dahil olmadığı bildirilmiştir.

Sektör mensubu üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunarız.

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002