Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tebliğ Değişikliği

7 Nisan 2020 Salı

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.


TOBB’dan alınan yazıda; birliğin talepleri doğrultusunda 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, bir kopyası ekte sunulan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”nin yayınlandığı belirtilmiştir. Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sisteminin yaygınlaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü

 

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiTürk Patent EnstitüsüKadın Girişimciler KuruluGenç Girişimciler KuruluBatı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme VakfıAntalya AB Bilgi BürosuEnterprise Europe Network
Her hakkı saklıdır.© 2020 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Gizlilik & Güvenlik | Telif Hakları
  • Antalya Kültür Sanat
  • Antalya the Destination
TS 10002